A+ A

Baldones novada dome

Pārupes iela 3, Baldone,
Baldones novads, LV-2125
Tālr., Fakss 67932750
e-pasts: dome@baldone.lv
Reģ.Nr. 90000031245

Banka: AS "SEB banka"
Konts: LV30UNLA0003011130719
Kods: UNLA LV 2X

Banka: AS "Swedbank"
Konts: LV89HABA0551024293520
Kods: HABALV22

Darba laiks:

Pirmdien 8.00 - 19.00
Piektdien 8.00 - 14.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00 - 17.00

Apmeklētājus pieņem:

Pirmdien 8.00 - 19.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00

Būvvalde apmeklētājus pieņem:
pirmdien  8.00 -19.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00

Pusdienas pārtraukums:
12.00 - 13.00

Piektdien bez pārtraukuma


Domes kases darba laiks:  
Pirmdiena    8.00 -12.00  13.00 -19.00
Otrdiena      8.00-12.00  13.00 -17.00
Trešdiena    8.00-12.00  13.00 -17.00
Ceturtdiena 8.00-12.00  13.00 -17.00
Piektdiena   -        kase nestrādā


- Lēmums par Baldones novada izveidošanu (63.55 KB)

- Baldones novada pašvaldības nolikums (291.67 KB)