A+ A

Paziņojumi

  • Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienības lauksaimniecībai:

N.p.k.

Īpašuma nosaukums

Īpašuma kadastra numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības kopējā platība, ha

Lauksaimniecības zemes platība, ha

Kadastrālā vērtība

1.

Starpgabals

8025 010 0011

8025 010 0022

6,3

6,3

6174

2.

Zvaigznāji

8025 009 0219

8025 009 0219

3,8385

1,5827

1795

3.

Dzeguzes

8025 002 0160

8025 002 0160

6,98

5,44

5224

4.

Eglīši

8025 007 0493

8025 007 0493

1,71

1,5

1044

5.

Jaunvidiņi

8025 008 0100

8025 008 0100

4,29

4,21

2894

6.

Padebeši

8025 009 0313

8025 009 0313

1,63

1,52

1426

7.

Vārpotnes

8025 008 0358

8025 008 0359

1,45

1,22

792

8.

Skurbas (rekultivēta atkritumu izgāztuve)

8025 005 0032

8025 005 0032

3,6

0,6

8294

Pieteikties līdz 2018.gada 15.maijam

Sīkāku informāciju var iegūt Baldones novada domes Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļā 106-1 un 106-2 kabinetos, kontakttālrunis 67932883, 67932329


  • Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienības lauksaimniecībai:
Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, ha Kadastrālā vērtība 2018.gadā EUR
Neiznomātā  daļa no “Bērzkalni” 8025 008 0191 8025 008 0191 3,2 9968 par 13,23 ha

Pieteikties līdz 2018.gada 13.martam


 

  • Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienības lauksaimniecībai:
Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, ha Kadastrālā vērtība 2018.gadā EUR
"Dzeguzes" 80250020160 80250020160 6,98 5224

Pieteikties līdz 2018.gada 13.martam


  • Baldones novada dome piedāvā nomāt 15 zemes vienības daļas katru vienas garāžas novietošanai uz 5 gadiem:
Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, m2 Kadastrālā vērtība 2018.gadā EUR
“Nogāzes”, Jakaru iela 3, Baldone, Baldones novads (399.71 KB) 8025 006 0320 8025 006 0245 ±98,5 tas ir katrai garāžai paredzēta 1/47 no 4622 Par 4622 m2 ir 12646

Pieteikties līdz 2018.gada 1.jūnijam


  • Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienību rekreācijai uz 5 gadiem:
Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, ha Kadastrālā vērtība 2018.gadā EUR
Ķeguma prospekts 32, Baldone 8005 001 5810 8005 001 5810 0,4 7387

Pieteikties līdz 2018.gada 13.martam


Sīkāku informāciju var iegūt Baldones novada domes Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļā 106-1 un 106-2 kabinetos, kontakttālrunis 67932883, 67932329