A+ A

Paziņojumi

* Baldones novada dome paziņo, ka, saskaņā ar Baldones novada domes 29.08.2017. lēmumu Nr.9(15) §5 līdz 2017.gada 6.oktobrim ir iespējams pieteikties medību tiesību nomas tiesību platībām nekustamajos īpašumos: Skatīt
/30.08.2017/ (63.56 KB)


*  Baldones novada domes paziņojums par zemes vienības iznomāšanu - Skatīt
/01.09.2016/ (196.60 KB)


*  Baldones novada domes paziņojums par zemes vienības iznomāšanu - Skatīt
/07.04.2016/ (199.10 KB)


* Baldones novada domes paziņojums par zemes vienības iznomāšanu - Skatīt...
/19.02.2016/ (52.37 KB)


* Baldones novada domes paziņojums par zemes vienību iznomāšanu - Skatīt...
/10.08.2015/ (85.01 KB)


* 2013.gada 23.janvārī tika apstiprināti īres tiesību, telpas Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā, 1,9 m² platībā, izsoles rezultāti.
Izsoles uzvarētājs - SIA „TROMADO”.
 /23.12.2013/