A+ A

Paziņojumi

  • Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienības lauksaimniecībai:
Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, ha Kadastrālā vērtība 2018.gadā EUR
Neiznomātā  daļa no “Bērzkalni” 8025 008 0191 8025 008 0191 3,2 9968 par 13,23 ha

Pieteikties līdz 2018.gada 13.martam


 

  • Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienības lauksaimniecībai:
Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, ha Kadastrālā vērtība 2018.gadā EUR
"Dzeguzes" 80250020160 80250020160 6,98 5224

Pieteikties līdz 2018.gada 13.martam


  • Baldones novada dome piedāvā nomāt 15 zemes vienības daļas katru vienas garāžas novietošanai uz 5 gadiem:
Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, m2 Kadastrālā vērtība 2018.gadā EUR
“Nogāzes”, Jakaru iela 3, Baldone, Baldones novads (399.71 KB) 8025 006 0320 8025 006 0245 ±98,5 tas ir katrai garāžai paredzēta 1/47 no 4622 Par 4622 m2 ir 12646

Pieteikties līdz 2018.gada 1.jūnijam


  • Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienību rekreācijai uz 5 gadiem:
Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, ha Kadastrālā vērtība 2018.gadā EUR
Ķeguma prospekts 32, Baldone 8005 001 5810 8005 001 5810 0,4 7387

Pieteikties līdz 2018.gada 13.martam


Sīkāku informāciju var iegūt Baldones novada domes Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļā 106-1 un 106-2 kabinetos, kontakttālrunis 67932883, 67932329