A+ A

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Apmeklētājus pieņem Baldones novada domes ēkā 211. kabinetā

Pirmdienās - no 8.30- 12.00 un 13.00 - 19.00
Ceturtdienās - no 8.30- 12.00 un 13.00 - 17.00

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Būvvaldes vadītājs Armands Krastiņš mob.tālr. 25638967
e-pasts: armands.krastins@baldone.lv
buvvalde@baldone.lv
Būvinspektors Guntis Millers mob.tālr. 25638967
e-pasts: guntis.millers@baldone.lv
buvvalde@baldone.lv
Būvvaldes teritorijas plānotājs Pauls Grants mob.tālr. 28620884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv
Būvvaldes lietvede Evita Miezīte mob.tālr. 28620884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv