A+ A

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 211.kabinetā
Būvvalde pieņem apmeklētājus

Pirmdien no 8.00- 12.00 un 13.00 - 19.00
Ceturtdien no 8.00- 12.00 un 13.00 - 17.00

Amats

Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 E-pasts

Būvvaldes vadītāja/galvenā arhitekte

 

28620884

buvvalde@baldone.lv

Būvinspektors

Guntis Millers

28620884

Lietvede

Evita Miezīte

28620884