A+ A

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Apmeklētājus pieņem Baldones novada domes ēkā 211. kabinetā

Pirmdienās - no 8.00- 12.00 un 13.00 - 19.00
Ceturtdienās - no 8.00- 12.00 un 13.00 - 17.00

Amats

Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 E-pasts

Būvvaldes vadītājs

Armands Krastiņš

mob.t.28620884, 25638967

buvvalde@baldone.lv

Būvinspektors

Guntis Millers

mob.t.28620884, 25638967

Būvvaldes teritorijas plānotājs

Pauls Grants

mob.t.29209638

Lietvede

Evita Miezīte

mob.t.28620884, 25638967