A+ A

Atbildes uz pašvaldībai adresētajiem jautājumiem

Jautājums (06.12.2017) Kad beidzot iedegsies krāsainās lampiņas Baldones luksoforā ?  Vai uz Ziemassvētkiem, par prieku bērniem, būs ?
Andris

Atbilde (11.12.2017)  Ļoti aktuāls jautājums daudziem novada iedzīvotājiem. Luksofori strādā no  6.decembra testa režīmā, tādēļ aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem. Tiklīdz būs informācija par luksoforu darbību no Latvijas valsts ceļiem, publicēsim mājas lapas sadaļā ''ziņas''.
Informāciju sagatavoja
Attīstības nodaļas vadītāja
Līga Dāboliņa

Jautājums (06.12.2017) Vislielākā pateicība Baldones čaklajiem sētniekiem un viņu vadībai! Ietves tīras jau agri no rīta, celiņi nokaisīti, tiltiņu bojātie dēlīši nomainīti! Malači. Vai pašvaldības policija nevarētu pakontrolēt sunīšu staidzinātājus, lai viņi uzrāda vai ir līdzi maisiņi suņu čupiņu savākšanai. Ja nav, lai policists piedāvājas paseko gabaliņu līdzi un pasekot, kur saimnieks liks drauga dāvaniņu!
Zane

Atbilde (08.12.2017)Paldies par sniegto informāciju un piedalīšanos sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Baldones pilsētā.
Informēju Jūs, ka Baldones novada pašvaldības policijas darbinieki patrulēšanas laikā, ievērojot ētikas un kultūras normas, pievērsīs uzmanību 206.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 52.3.punkta prasību ievērošanai.
Armands Virsis
Baldones novada pašvaldības
policijas priekšnieks

Jautājums (30.10.2017) Atklāta vēstule un jautājumi Baldones novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mača k-gam. Ar šo atklāto vēstuli Jums,  kā Baldones novada domes priekšsēdētāja vietniekam, kurš ir atbildīgs par pašvaldības attīstības jautājumiem, vēlos dalīties ar savām pārdomām un analīzi kā arī uzdot dažus jautājumus par diviem, manuprāt, šodien ļoti aktuāliem jautājumiem.
Lasīt vairāk...
O.Usāns (62.14 KB)

Atbilde (23.11.2017) Paldies par Jūsu pausto viedokli. Mans viedoklis par pilsētas ceļu uzturēšanas dienestu ir līdzīgs Jums. Neuzskatu, ka lietderīgi ir likvidēt to. Bet ir nepieciešams pārskatīt vai šī organizācija darbojas pilnvērtīgi. Varbūt vajag kaut ko uzlabot vai izmainīt vai optimizēt. Kaut vai pārskatīt sētnieku darbu, lai nav situācija, ka tie pārklājas. Vajag skatīties uz visu kopumu. Mums ir gan pilsētas sētnieki, gan SIA Būks sētnieki, gan iestāžu sētnieki. Zinu, ka tur var rast optimālāku risinājumu. Pilnīgi piekrītu Jums, ka dienests veic daudz labus darbus, kas ir lētāki, nekā to veiktu ārpakalpojums. Tam ir pietiekoši laba tehniskā bāze, kuru likvidēt būtu neprāts. Neredzu iemeslu baumām par pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta likvidēšanu.

Runājot par kultūras namu, mans viedoklis ir, ka vajag vēlreiz kārtīgi izsvērt visus variantus un vienoties par optimālāko. Pastāv trīs varianti: Atjaunot veco; pārbūvēt kino; būvēt jaunu. Šis ir ļoti smags jautājums, kurš ir 7 reizes jāapspriež un tikai tad jālemj. Piekrītu Jums, ka vecais kultūras nams neatbilst mūsdienu prasībām un tā ietilpība ir par mazu. Tai pat laikā tā ir vēsturiska ēka, kuru gribās saglabāt un atjaunot. Domas ir dažādas, varbūt šo ēku izmantot citām vajadzībām (piem. bibliotēka un muzejs). Baldonē ir daudz nolaistas ēkas un ir jāmeklē risinājumi, kā savest tās kārtībā. Kā pats minējāt, arī Jūs ne visos jautājumos esat bijis vienisprātis par kultūras nama izveidi, tā pat arī man ir bažas par labāko risinājumu. Kaut vai Jūsu darbības laikā tika realizēts projekts - bērnu dārza piebūve. Biju Domes deputāts un sēdes laikā uz jautājumu vai šī piebūve atrisinās bērnu rindu uz bērnudārzu tad un perspektīvā, man atbildēja, ka atrisinās pilnībā. Ir pagājuši 3 gadi un esam tur pat, kur bijām pirms piebūves. Negribu pārmest, bet tas pierāda, ka neskatāmies perspektīvā un plašāk uz visu kopumu. Par kultūras namu tuvākajā laikā ir jānāk risinājumam. Kultūras namam ir jābūt.

Vēlreiz paldies par Jūsu interesi un visu, ko esat darījis Baldones labā.
A.Mačs

Jautājums (13.11.2017) Tā kā lēnām tuvojas Ziemassvēku laiks un drīzumā Baldone atkal tiks izrotāta, radās jautājums par Ziemassvētku galveno egli, kas jau daudzus gadus tiek rotāta skvēriņā pie policijas. Egle izskatās, ka būtu savu svētku laiku nokalpojusi. Viena puse izkaltusi, ar sausiem zariem. Vai tiešām pašvaldība plāno tādu egli rotāt kā galveno svētku rotu? Nav diez ko skaisti.
Santa

Atbilde (13.11.2017) Apskatot egli un pārrunājot situāciju secinājām, ka šogad dekorēsim šo pašu egli, pirms tam izņemot sausos zarus.
I.Vidže
Kultūras darba organizatore 

Jautājums (20.10.2017) Vēlētos noskaidrot, kas notiek vecajās sanatorijas ēkās? Esmu pamanījusi, ka kādu laiku jau tur notiek liela rosība.
Lāsma

Atbilde (30.10.2017) Baldones novada būvvaldē nav saņemts neviens būvniecības ieceres iesniegums, kas saistīts ar sanatorijas ēkām.
Ilona Pētersone
Baldones novada būvvaldes vadītāja

Jautājums (25.10.2017)  Lapegļu ielas ceļš ir palicis bedrains, un kad tas tiks savests kārtībā, kā arī jau ilgus gadus Lapegļu ielas ceļa sākumā no Vangkalnu ielas puses ir izveidojusies liela bedre (ieplaka), vienmēr braucot ar auto ir jāpadomā, kā nepareizi apstāties krustojumā, lai pasargātu auto no  bedres. Lūgums sakārtot šo mazo ceļa posmu. Tāpat arī Skolas ielas un Rīgas ielas krustojumā no grunts ceļa uz asfaltētā ceļa ir  nenolīdzināts ceļš (ceļa sākums un beigas) un arī sanākm lauzt spēkratu. Respektīvi uzlietais asfalts nav pielīdzināts grunts ceļam, lai normāli varētu izbraukt krustojumu.
Dace

Atbilde (26.10.2017) Lapegļu ielas posms tika sakārtots 25. oktobrī. Kas attiecas uz ieplaku un Skolas ielu, gaidām no piegādātāja šķembu - grants maisījumu. Solīja, ka novembra sākumā piegādās.
H. Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs
tel. 29456953.

Jautājums (22.10.2017) Kad tiks savests kārtībā Ķeguma prospekts? Ceļš ir briesmīgs - bedrains un tumšs. Bērniem un ne tikai bērniem jādodas kā nu kuram - uz skolu, darbu, bērnudārzu vai bēbīšu nodarbībām. Ceļš brīžiem dienas gaismā ir grūti izejas, kur nu vēl tumsā. Ja rokas ir brīvas var turēt tajās lukturīti, bet pa bedrēm stumjot ratus tas ir grūti izdarāms.
Aija

Atbilde (24.10.2017) Vakar, 23. oktobrī kārtējo reizi pēc šī gada lietavām Ķeguma prospekts tika nogreiderēts.  Kas attiecas par apgaismojumu, tas ir domes Attīstības daļas jautājums. 
H. Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs
tel. 29456953.

Jautājums (21.10.2017) Vai Baldones pašvaldība plāno pirmsskolas izglītības iestādē ieviest brīvpusdienas visiem bērniem?
Santa

Atbilde (23.10.2017) Baldones novada dome ir pieņēmusi izskatīšanai jautājumu par brīvpusdienu ieviešanu pirmsskolas izglītības iestādē. Un sniedz sekojošu atbildi: diemžēl uz šo brīdi Baldones novada domes 31.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.4 “Baldones novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets un speciālais budžets” šāda iespēja netika paredzēta. Baldones novada dome ir ņēmusi vērā Jūsu izteiktajā jautājumā pausto viedokli un ir pieņēmusi to zināšanai. Jautājums tiks ņemts vērā plānojot Baldones novada pašvaldības 2018. gada budžetu un tā iespējas.
Sigita Bērziņa
Juridiskā dienesta vadītāja

Pateicība (20.10.2017) Domāju, ka daudzi baldonieši nezina, kur Baldonē atrodas Jakaru ielas tiltiņš pār Ķekaviņas upi. Tas ir viens no galvenajiem celiņiem bērniem, gan pieaugušajiem, kas pārvietojas ar kājām, lai nokļūtu no Vanagkalnu ielas rajona mājām līdz skolai un Baldones centram. Manā bērnībā bija tikai necila laipiņa bez margām, pavasaros un rudeņos jau zināja pa Jakaru laipu nav ko iet, jo dubļi un aplūdis pāri netikt. Tad lūk, SAKU LIELU PALDIES Baldones ceļu uzturēšanas dienesta kolektīvam un H.Neziņa kungam  par jauno tiltiņu, uzbērto taciņu un sakopto vidi. Patiess prieks.Tagad droši var pārvietoties cauru gadu.
Evita.

Jautājums (17.10.2017) Jau ilgstoši, kā ziemā, pavasarī un rudenī Dīķa ielā pretī Pērses ielai 2, uz ceļa braucamās daļas ir izveidojusies ceļa ieplaka un braucot regulāri ar transportu iz ļoti izdangātas bedres, ka nu jau, lai tiktu iedzīvotāji un savām mājām ir jālauž transportlīdzeklis. Vai lūdzu, būtu iespējams pasekot līdzi vairāk šim ceļa posmam un rast labot radušos situāciju!?
Dace

Atbilde (18.10.2017) 17.oktobrī minētais ceļa posms tika apsekots. Lai novērstu radušos situāciju ir nepieciešams remontmateriāls ( frēzētais asfalts). Pašreiz šāda materiāla ceļu uzturēšanas dienestam nav. Tuvākajā laikā centīsimies posmu sakārtot.
H. Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

Jautājums (06.10.2017) Sakiet lūdzu, kurš atbild par ielu apzaļumošanas sakārtošanu...? Braucot pa Mežvidu ielu, posmā, kur iela "pagriežas" pie Bērnu sociālā centra galvenajiem vārtiem ir izauguši lieli krūmi, kas aizņem ievērojamu daļu no ielas brauktuves. Krūmi, kas ir stādīti posmā no Bērnu sociālā centra galvenajiem vārtiem līdz kurinātavai, atrodas pašā ceļa malā. Izauguši un nekad nav bijuši kopti. Lapas ir sabirušas, ceļa malas ir aizaugušas un zāle ir burtiski uzaugusi uz asfalta, kas ievērojami apgrūtina automašīnu pārvietošanos (īpaši, kad šajā ceļa posmā satiekas divas pretēji braucošas automašīnas), tad vienai no automašīnām ir jāiebrauc zaļajā zonā.
Andris

Atbilde (09.10.2017) Par Jūsu vēstuli tika informēta VSAC "Rīga" filiāles "Baldone" vadība. Šī teritorija ir minētās organizācijas apsaimniekošanā. Saimniecības daļas vadītājs apsolīja tuvākajā laikā teritoriju sakopt.
H. Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

Jautājums (14.09.2017) Divi jautājumi par satiksmes drošību - Baldones pilsētā pārvietojoties pa Daugavas ielu virzienā ārpus pilsētas. Gājēju un kopējai satiksmes drošībai ir paaugstināts risks negadījumiem ņemot vērā, ka gājēju celiņš neturpinās visas Daugavas ielas garumā (beidzas Daugavas ielas un Liepu Alejas krustojumā) un otra iemesla dēļ, ka praktiski visi autovadītāji pa Daugavas ielu virzienā ārpus pilsētas pārvietojas būtiski pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu kā arī ir atsevišķi cilvēkijaunieši, kas pārvietojas ar sporta auto katru nedēļu, īpaši vakaros, lielā ātrumā pa šo ielas posmu gan iebraucot gan izbraucot no pilsētas tā pārkāpjot CSN noteikumus un apdraudot Baldones iedzīvotāju dzīvības, kas pārvietojas gar ielas malu. Vai pašvaldība ir plānojusi to pagarināt gājēju celiņu Daugavas ielas garumā no Liepu Alejas virzienā ārpus pilsētas - Daugavas ielas ielas vienā vai otrā pusē?
Vai pašvaldība rastu iespēju iespēju izvietot ātrumu piespiedu samazināšanas līdzekļus šajā ielas posmā - guļošos policistus, fotoradaru, vai vismaz atgādinājumam informatīvās zīmes par maksimālo atļauto braukšanas ātrumu? Kā zināms ar 1.septembri ir palielinājusies bērnu pārvietošanās un arī pa šo ielas posmu, pa kuru ikdienā ir intensīva satiksme bērni iet uz un no skolas katru dienu.
Kaspars

Atbilde (05.10.2017) Par Daugavas ielas posmu garumā no Liepu Alejas virzienā ārpus pilsētas, pašvaldība ir saņēmusi vairākus ierosinājumus no pilsētas iedzīvotājiem, gan par gājēju celiņa izbūvi, gan ātruma ierobežojošu zīmju uzstādīšanu. Daugavas iela ir Latvijas Valsts ceļu īpašumā, līdz ar ko pašvaldība nav plānojusi gājēju celiņa izbūvi, bet, ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, plānojot 2018.gada budžetu, pašvaldība  izvērtēs turpmāko iespējamo darbību, attiecībā uz satiksmes drošību minētajā posmā.
Atbildi sagatavoja
Attīstības nodaļas vadītāja
L.Dāboliņa

Jautājums (15.09.2017) Man interesē, vai pašvaldība plāno izbūvēt gājēju ietvi Daugavas ielā, posmā no Liepu alejas līdz A.Saulieša ielai, lai bērni, kas dzīvo aiz Liepu alejas (un tādi ir ļoti daudz), varētu droši nākt kājām no un uz skolu. Pašlaik ietve beidzas krustojumā pie Liepu alejas, tieši pagriezienā uz Riekstu kalnu, kur ziemas mēnešos ir izteikti liela satiksme un, ņemot vērā autobraucēju kultūru, pārvietošanās pa Daugavas ielu NAV droša; īpaši bīstams ir līkums aiz Liepu alejas autobusa pieturas (pie Blaumaņa ielas), kur iela ir šaura, bet autovadītāju izvēlētais braukšanas ātrums krietni virs atļautā. Zinu, ka šī iela ir AS Latvijas Valsts ceļi īpašums, bet tas neliedz pašvaldībai rast risinājumus un izbūvēt gājēju ietves. Sazinājos ar kaimiņu pašvaldību, kura arī ir spējusi rast risinājumu un izbūvēt ne tikai gājēju ietvi, bet arī velo celiņu ielai, kas ir LVC īpašums. Pēc speciālistu teiktā, esot vairāki veidi, kā pašvaldība to var izdarīt (noma, sarkanās joslas, utt), bet visa pamatā ir vēlme to darīt. Vai mūsu pašvaldībai ir vēlme rūpēties par pašu novada bērnu drošību ielās? Savādāk šis "pilsētas gals", salīdzinot ar Baldones citām ielām, kur ir izbūvētas ietves, ir apdzīvotas zonas zīmes un skaisti iedegtas VISAS ielu laternas, jūtas diezgan atstumts un apdalīts, lai gan teritoriāli esam Baldones pilsēta.Cerot uz Jūsu atbildi, kas neaprobežosies ar tekstu - šis ir LVC īpašums!
Elīna

Atbilde (05.10.2017) Par Daugavas ielas posmu garumā no Liepu Alejas virzienā ārpus pilsētas, pašvaldība ir saņēmusi vairākus ierosinājumus no pilsētas iedzīvotājiem, gan par gājēju celiņa izbūvi, gan ātruma ierobežojošu zīmju uzstādīšanu. Daugavas iela ir Latvijas Valsts ceļu īpašumā, līdz ar ko pašvaldība nav plānojusi gājēju celiņa izbūvi, bet, ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, plānojot 2018.gada budžetu, pašvaldība izvērtēs turpmāko iespējamo darbību, attiecībā uz satiksmes drošību minētajā posmā.
Atbildi sagatavoja
Attīstības nodaļas vadītāja
L.Dāboliņa

Jautājums ( 20.09.2017) Vēlos noskaidrot, ar ko sazināties, lai nodrošinātu, ka Baldones novada mežos tiek veikta atkritumu savākšana un atkritumu izmetēju sodīšana. Dzīvoju mājā "Zvaigznes", un turpmākais apraksts ir par mežu, kas atrodas ceļa kreisajā pusē, virzienā uz Iecavu. Šodien gāju pastaigā ar mērķi savākt atkritumus ceļa malās, kā arī mežā, un attapos ar pilniem diviem iepirkumu maisiem, kā arī diviem lieliem maisiem ar mežā izmestām drēbēm un maisu ar platmasas atkritumiem, kā arī kasti ar stikla pudelēm un burkām. Pirmo \'kravu\' paveicās atdot Sia Marss atkritumu mašīnai, kas tieši brauca savākt atkritumus no konteineriem pie manām mājām, otro \'kravu\' ar tačku atvedu mājās, lai ar mašīnu varētu nogādāt Baldones atkritumu savākšanas placī. Jāpiemin, ka lielākā daļa atkritumu ir alkoholisko dzērienu iepakojumi - skārdenes, lielās alus plastmasas pudeles un stikla pudeles. Mežā atstāto drēbju kvalitāte bija diezgan augsta - lielākā daļa no tiem būtu varējuši nonākt kādā apģērbu ziedošanas punktā, kas tālāk tos varētu nogādāt cilvēkiem, kam tas reāli ir nepieciešams. Vai vismaz uz otrreizēju pārstrādi, ko var palīdzēt veikt veikali Otrā Elpa Rīgā. Meža palika vēl krietni daudz izlietotu bērnu pamperu - uzgāju tieši divus punktus, kur tie ir ļoti lielā daudzumā. Diemžēl, man nebija atbilstoša aprīkojuma, lai tos izstieptu no meža - tie ir pārvērtušies gauži smagā želejveida masā. Jāņem vērā, ka šādu pamperu sadalīšanās ilgums dabā ir līdz pat 500 gadu un vairāk, tāpēc problēma netiks atrisināta, tos vienkārši tur atstājot. Ar ģimeni esam šo ceļmalas posmu vākuši katru pavasari Lielās Talkas ietvaros, un ir skaidrs, ka atkritumi sistemātiski tur atgriežas. Mēs vēlamies redzēt ilgtermiņa risinājumu, kas nodrošinātu tīras ceļu un mežu malas. Viens no būtiskiem risinājuma aspektiem varētu būt nodrošināt atkritumu konteineru pieejamību tiem nelaimīgajiem ļautiņiem, kas savus atkritumus izdomājuši vest uz mežu (runāju tieši par drēbju un pamperu un citu sadzīves atkritumu mežā metējiem). Izskatās, ka viņiem mājās vienkārši nav pieejams SIA \'Marss\' pakalpojumi. Domājams, ka veicot nelielu izmeklēšanu, varētu tapt skaidrs, kur ir apkaimē dzīvojošas ģimenes ar maziem bērniem autiņos, kam nav atkritumu apsaimniekošanas līguma. Otrs būtu izvietot kādus konteinerus ceļa malā, ar informatīvu zīmi, kas lūdz alkoholisko dzērienu lietotājiem un citiem piegružotājiem savas izdzertās pudeles un citus atkritumus iemest tais konteineros. Šādus konteinerus varētu pagatavot no koka, to pamatni iestiprinot zemē. Vidzemes dabas parkos tādu piemēru ir daudz. Trešais varētu būt izvietot brīdinošas zīmes pie iebrauktuves mežā, kur regulāri tiek izmesti atkritumi (šoreiz tur bija divi drēbju krāvumi, un mūžīgās pamperu kaudzes). Varbūt nepieciešams tomēr veikt kādas apgaitas, lai nodrošinātu, ka pārkāpumu skaits un biežums mazinās?
Drastiskāks risinājums varētu būt neļaut vispār lietot alkoholiskus dzērienus, dodoties pa šo ceļu. Respektīvi, ja pašvaldības policija, braucot garām dzerošajiem gājējiem, konstatē, ka tie lieto alkoholiskus dzērienus, tos vienkārši atņemt un izmest atkritumu konteineros. Izklausās varbūt smieklīgi, bet tas ir virziens, kurā varētu doties. Esmu nobildējusi savāktos un atrastos atkritumus, un ar prieku padalīšos ar šiem attēliem arī ar Jums. Lūdzu, parūpējieties, lai mūsu novadā būtu tīra vide!
Zane

Atbilde (05.10.2017) Atsaucoties uz Jūsu vēstuli informējam, ka Baldones novada dome ir nodevusi Jūsu informāciju atbildīgajiem dienestiem. Inspektors divreiz ir devies apgaitā un ir konstatējis nelielus piesārņojumus. Iespēju robežās cenšamies izskaust šādus gadījumus. Bet lai pieķertu un pierādītu vainīgo ir nepieciešami neapstrīdami pierādījumi (foto fiksācija nozieguma brīdī). Noziņojām meža īpašniekam (Latvijas Valsts mežiem) par piesārņojumu, kuri ir atbildīgi par atkritumu savākšanu savā īpašumā.
Paldies par Jūsu interesi par novada tīrību un ieteikumiem. Baldones novada apsaimniekošana tiek pilnveidota katru gadu, bet tas notiek pakāpeniski.
Domes priekšsēdētāja
p.i. Andris Mačs

Jautājums ( 03.10.2017) Kad un kur pašvaldības mājaslapā tiks publicēts budžeta projekts 2018. gadam?
Elīna

Atbilde (03.10.2017)  Pašvaldības 2018.gada budžets tiks publicēts tad, kad ar domes lēmumu tas tiks apstiprināts. Tas tiks publicēts sadaļā Pašvaldība - Budžets.
Evija Arāja
Grāmatvedības vadītāja

Jautājums (21.09.2017) Kad sāks darboties luksofori?
Elīna

Atbilde (21.09.2017) Šis ir LVC jautājums. Cik man zināms, ka ir problēma ar elektrības pieslēgumu. Runa bija par mēnesi.
H. Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

Jautājums (12.09.2017) Man kā mammai ir radies jautājums un pieļauju, ka citiem vecākiem arī - kāpēc Baldonē nav pieejams bezmaksas zobuārst bērniem? Pēc man esosās informācijas Baldonē ir 3 robārstniecības iestādes, bet nevienā no šīm iestādēm nav pieejams bezmaksas zobārsts bērniem! Kāpēc? Ar ko mēs atšķiramies no citām pašvaldībām?
Laura

Atbilde (18.09.2017) Likuma “Par pašvaldībām“ 15.panta sestā daļa nosaka pašvaldības pienākumu nodrošināt iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību. Tai pašā laikā pašvaldībai nav deleģētas tiesības iejaukties komercsabiedrību uzņēmējdarbībā.
Situācijas risinājums ir uzņēmēja motivācija. Piemēram, 2017.gada 4.aprīlī Domes sēdē tika pieņemts lēmums № 2 par pašvaldības telpas Iecavas ielā 4, Baldonē, iznomāšanu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai. Ar šo lēmumu un audioierakstu jūs varat iepazīties pašvaldības mājas lapā.
Telpu nomas līgumā ir iestrādāta norma, kas paredz nomnieka tiesības saņemt nomas maksas atvieglojumus, ja nomnieks piedāvās bezmaksas zobārstniecības pakalpojumus bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, slēdzot līgumu ar Valsts kasi. Tā ka iespēju robežās tomēr cenšamies šo problēmu risināt.
V.Āboltiņa
Baldones novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Jautājums (14.09.2017) Divi jautājumi par satiksmes drošību -  Baldones pilsētā pārvietojoties pa Daugavas ielu virzienā ārpus pilsētas. Gājēju un kopējai satiksmes drošībai ir paaugstināts risks negadījumiem ņemot vērā, ka gājēju celiņš neturpinās visas Daugavas ielas garumā (beidzas Daugavas ielas un Liepu Alejas krustojumā) un otra iemesla dēļ, ka praktiski visi autovadītāji pa Daugavas ielu virzienā ārpus pilsētas pārvietojas būtiski pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu kā arī ir atsevišķi cilvēkijaunieši, kas pārvietojas ar sporta auto katru nedēļu, īpaši vakaros, lielā ātrumā pa šo ielas posmu gan iebraucot gan izbraucot no pilsētas tā pārkāpjot CSN noteikumus un apdraudot Baldones iedzīvotāju dzīvības, kas pārvietojas gar ielas malu.  Vai pašvaldība ir plānojusi to pagarināt gājēju celiņu Daugavas ielas garumā no Liepu Alejas virzienā ārpus pilsētas - Daugavas ielas ielas vienā vai otrā pusē ? Vai pašvaldība rastu iespēju iespēju izvietot ātrumu piespiedu samazināšanas līdzekļus šajā ielas posmā - guļošos policistus, fotoradaru, vai vismaz atgādinājumam informatīvās zīmes par maksimālo atļauto braukšanas ātrumu? Kā zināms ar 1.septembri ir palielinājusies bērnu pārvietošanās un arī pa šo ielas posmu, pa kuru ikdienā ir intensīva satiksme bērni iet uz un no skolas katru dienu.
Kaspars

Atbilde (18.09.2017) Šī iela un ceļa posms ir LVC īpašumā.Tādēļ nav manā apsaimniekošanā. Lūgšu domi informēt Latvijas Valsts Ceļus par Jūsu iesūtīto vēstuli. 
H. Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs
tel.29456953.

Jautājums (14.09.2017) Man interesē, vai pašvaldība plāno izbūvēt gājēju ietvi Daugavas ielā, posmā no Liepu alejas līdz A.Saulieša ielai, lai bērni, kas dzīvo aiz Liepu alejas (un tādi ir ļoti daudz), varētu droši nākt kājām no un uz skolu. Pašlaik ietve beidzas krustojumā pie Liepu alejas, tieši pagriezienā uz Riekstu kalnu, kur ziemas mēnešos ir izteikti liela satiksme un, ņemot vērā autobraucēju kultūru, pārvietošanās pa Daugavas ielu NAV droša; īpaši bīstams ir līkums aiz Liepu alejas autobusa pieturas (pie Blaumaņa ielas), kur iela ir šaura, bet autovadītāju izvēlētais braukšanas ātrums krietni virs atļautā. Zinu, ka šī iela ir AS Latvijas Valsts ceļi īpašums, bet tas neliedz pašvaldībai rast risinājumus un izbūvēt gājēju ietves. Sazinājos ar kaimiņu pašvaldību, kura arī ir spējusi rast risinājumu un izbūvēt ne tikai gājēju ietvi, bet arī velo celiņu ielai, kas ir LVC īpašums. Pēc speciālistu teiktā, esot vairāki veidi, kā pašvaldība to var izdarīt (noma, sarkanās joslas, utt), bet visa pamatā ir vēlme to darīt. Vai mūsu pašvaldībai ir vēlme rūpēties par pašu novada bērnu drošību ielās? Savādāk šis "pilsētas gals", salīdzinot ar Baldones citām ielām, kur ir izbūvētas ietves, ir apdzīvotas zonas zīmes un skaisti iedegtas VISAS ielu laternas, jūtas diezgan atstumts un apdalīts, lai gan teritoriāli esam Baldones pilsēta.
Elīna

Atbilde (15.09.2017) Man tiešām žēl, ka jāatbild ar vārdiem LVC īpašums. Cik man zināms par šo ceļa posmu pēdējā gada laikā nav bijusi runa. Drošības uzlabošanas nepieciešamībai tika izstrādāti projekti - Zīļu iela posmā no tirgus laukuma līdz Zīļu 7, Iecavas ielā no domes līdz Vanagkalna ielai un Vanagkalna ielā posmā no mājas Noras līdz estrādei. Pēdējos gados nebija ES atbalsta šiem projektiem un tie netika realizēti.
H.Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

Jautājums (05.09.2017) Vasaras vidū tika pabeigti ceļa un tilta darbi pār Ķekaviņas upi. Pamanīju, ka iebraucot Baldonē, tika uzstādīta jaunā formāta apdzīvotas vietas ceļa zīme,t.i, bez pilsētas uzraksta Baldone. Vai nebūtu jāuzstāda arī ceļa zīme uz zilā fona ar uzrakstu "Baldone"? Domāju, ka citi autobraucēji vai pilsētas viesi paši nevar izgudrot kurā pilsētā tad ir iebraukuši. Nu jau krietns laiciņš pagājis kopš ceļa remontdarbiem.
Santa

Atbilde (08.09.2017) Minētais ceļš ir LVC īpašums. Paplašinoties pilsētas robežai līdz Mežvidiem, LVC tika nosūtīta vēstule ar lūgumu pārvietot zīmes. Līdz šim neesam saņēmuši atbildi un arī darbība no viņu puses nav bijusi.
Helmuts Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

Jautājums (05.09.2017) Vēlējos uzzināt atbildes par satiksmes infrastruktūru, kas saistīti ar attīstības programmu Baldonē lidz 2020. gadam.Tajā minēts, ka projekta RV5-1-1 ietvaros tiks noasvaltētas Parka un Liepas alejas ielas.
Mans jautājums sekojošs - vai tiešām dotajā termiņā tas viss tiks paveikts.
Lauris

Atbilde (07.09.2017) Atbildot uz Jūsu jautājumu, saistībā ar Baldones novada attīstības programmas 2014-2020 gadam Rīcības virzienu 5-1-1,  Parka un Liepu alejas ielas  tuvākajā laikā netiks asfaltētas. Rīcība paredz seguma izbūvi vai  rekonstrukciju, veloceliņu, ielu apgaismojuma, lietusūdens kanalizācijas izbūvi vai rekonstrukciju, pēc situācijas.  Parka ielas segumam 2017.gada augusta beigās tika uzlabota grants.
Daļa no RV 5-1-1 minēto ielu segumiem tiks uzlaboti, jo pašvaldība gaida ūdenssaimniecības projekta apstiprināšanu, kas, saskaņā ar ūdenssaimniecības aglomerāciju, paredz, ka tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli Skolas, Lauku, Pasta, Zīļu, Kastaņu ielās, līdz ar ko, projekta īstenošanas laikā būs iespēja atjaunot ceļu segumu.
Līga Dāboliņa
Attīstības nodaļas vadītāja

Jautājums (28.08.2017) Vēlos pateikties Baldones pašvaldībai, visu Mežvidu ielas iedzīvotāju vārdā, ka beidzot arī mēs esam apgaismoti....jeb precīzāk sakot, mums tiek uzstādīts ielas apgaismojums. Ir tikai viens bet... Baldones pilsētas teritoriālās reformas rezultātā Mežvidu iela ir pievienota pilsētai. Tikām pie jauniem mājas numuriem, pazaudējot skaistos māju individuālos nosaukumus... Žēl, bet mums jau neviens neprasīja. Tagad esam numur 1, 2 utt. Sakiet, lūdzu, kāpēc ielu apgaismojums tiek uzstādīt tikai līdz Baldones bērnu pansionātam ( Mežvidu iela 17 ), ja Mežvidu iela pēc reformām beidzas ar Mežvidu iela 36?
Andris

Atbilde (29.08.2017) 1. Apgaismojumu pilnīgi tumšajā Mežvidu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Bērnu pansionātam paredzēts ierīkot, lai palielinātu kājāmgājēju pārvietošanās drošību. Īpaši situācijās, kad gājējs atrodas uz tumša ceļa brīdī, kad mainās divas ar gaismām pretim braucošas automašīnas. Droši vien lielākā daļa autovadītāju ir piedzīvojuši momentu, kad tumsā kājāmgājējs tiek ieraudzīts pavisam nelielā attālumā. Labi, ja uz ceļa nomales. Šis projekts tika izstrādāts 2016. gadā ar izbūvi divās kārtās. Pašreiz tiek izbūvēta pirmā kārta.
Nākotnē  ielu apgaismojuma izbūve Baldonē turpināsies.  Aicinām iedzīvotājus izteikt vēlmes un ierosinājumus. Jaunievēlētie deputāti lems par prioritātēm.
2. Dzīvojamo māju numerācija Baldonē ir ieviesta saskaņā ar Latvijas republikas Ministru kabineta izdotajiem Adresācijas noteikumiem nolūkā atvieglot konkrētā nama atrašanu ārkārtas situācijās - piemēram ātrās medicīniskās palīdzības vai ugunsdzēsēju izsaukuma gadījumā. Plāksnīti ar nama nosaukumu uz ēkas atļauts saglabāt. MK Noteikumi Nr.698, 2015.gada 8.decembrī.
Es personīgi arī uzskatu, ka māju nosaukumi ir kultūrvēsturiska vērtība, kas  padara mūsu valsti skaistāku un tālab jāsaglabā.
Baldones novada domes enerģētiķis
U.Veinbergs

Jautājums (25.08.2017) Jautājums "Baldones ziņu" atbildīgajai personai. Ko darīt tiem strādājošiem Baldones iedzīvotājiem, kuri nepaspēj tikt pie "Baldones ziņu" papīra eksemplāra? Šodien, 2017.gada 25.augustā, vēl joprojām nav pieejams avīzes elektroniskais variants pašvaldības mājas lapā. Zinot domes darba laiku kļūst skaidrs, ka līdz pirmdienai arī nebūs. Neticu, ka tipogrāfija strādā ātrāk par internetu.
Diāna

Atbilde (28.08.2017) Ļoti atvainojamies par sagādātajām neērtībām.Tehnisku iemeslu dēļ, avīzes elektroniskā versija netika laicīgi ievietota Baldones mājas lapā.
Alma Šlosberga
Baldones ziņu redaktore

Jautājums (24.08.2017) Pēdējo 3 gadu laikā ir būtiski palielinājusies apdzīvotība un plānotā apdzīvotība ciematā Sūnupes. Aktīvi māju celtniecības darbi šovasar notiek apmēram 10 zemes gabalos un vēl daudzi zemes gabali nodoti fizisku personu īpašumā (VZD kadastra informācija). Vai šī ciemata iedzīvotājiem ir kādas iespējas pretendēt uz Arāju ceļa seguma uzlabošanu kādā no tuvākajiem plānošanas periodiem?Vai ir kādi obligātie apdzīvotības nosacījumi, pēc kuriem dome lemj par ceļa asfaltēšanu?
Ilze

Atbilde (25.08.2017) Arāju ceļš ir ceļš, kas sākas no autoceļa "Ķekava -Skaistkalne" un ved  līdz mājām "Masūnupi". Ceļš ir iekļauts pašvaldības bilancē, jo  2001.gadā tika noslēgti patapinājuma līgumi ar tiem zemju īpašniekiem, kuru zemēs ceļam paredzētā vieta nav izdalīta atsevišķā zemes vienībā.
No valsts autoceļam līdz pirmajam pagriezienam pa labi, zeme zem ceļa pieder īpašuma "Ebes" īpašniekiem. Turpmākais ceļa posms 14.5m platumā līdz Sūnupes ciema sākumam ir pašvaldības valdījumā, gan zeme, gan ceļa klātne, zemes kadastra apzīmējums 8025 002 0200. Visā Sūnupes ciema zonā ceļš pieder SIA "RPK Grupa" 14,5m platumā, izņemot zemes vienību zem elektrolīnijas.
Aiz Sūnupes ciema, privātīpašuma "Mazsūnupi" teritorijā zeme zem ceļa pieder privātīpašniekam. Visi ceļi, kas ir ,,Sūnupes’’ teritorijā, bet nav Arāju ceļš, ir privātīpašniekiem piederoša zeme. Lai pašvaldība varētu izskatīt jautājumu par šo ceļu pārņemšanu savā valdījumā, tad zemju īpašniekiem ceļam paredzētā zeme jāizdala no sava īpašuma kā  atsevišķu zemes vienību ar atsevišķu kadastra apzīmējumu un jāpiedāvā pašvaldībai.
Aija Ciseļonoka
zemes ierīkotāja

,,Arāju’’ ceļš nav iekļauts attīstības programmā.
Programmā paredzēta šādu novada nozīmes pašvaldības ceļu rekonstrukcija Baldones novadā:
Urlu ceļš -2,625 km; Vārpu ceļš (10,2 km); Sniedžu ceļš( 2,2 km); Lapsēnu ceļš (3,6km); Ziemeļu ceļš ( 6,4 km); Riekstukalna ceļš (0,9 km); Iesalnieku ceļš (1,2 km).
Plānotie Riekstu kalna ceļa darbi ir pabeigti. Vārpu ceļam tiks sakārtots posms no Senču veikala līdz Skaistkalnes šosejai (3 km), piesaistot ES finansējumu. Kritēriji - uzņēmēji teritorijā, pieguļošās lauksaimniecības zemes, iedzīvotāju blīvums.  Visticamāk, ka Arāju ceļš pašvaldībai jāplāno sakārtot bez ES finansējuma, jo fondi neparedz ieguldījumu ciematos, apdzīvotās privātmāju teritorijās un tml.
Līga Dāboliņa
Attīstības nodaļas vadītāja

2017. gada pavasarī tika veikta satiksmes intensitātes uzskaite. To apkopojums nosūtīts Latvijas valsts ceļiem izvērtēšanai. Š.g. augustā uz Arāju ceļa posma pēc iedzīvotāju ierosinājuma tika uzstādītas ceļa zīmes "Maksimālā ātruma ierobežojuma zona ", Nr.524 un Nr.525 ( sākums un beigas).
23. augustā ceļa posmā no P89 Ķekava – Skaistkalne ceļa līdz apdzīvotai vietai ,, Sūnupes’’ tika veikta greiderējamās kārtas atjaunošana ar drupināto šķembu materiālu. Aptuvenās izmaksas sastādīja 3800 eiro.
Arāju ceļa asfaltēšana nav plānota. Ceļa asfaltēšanas darbiem ir nepieciešams piesaistīt ES finansējumu, kurs pašreiz netiek piedāvāts, jo pašvaldībai līdzekļu nepietiek lai šo ceļu noasfaltētu. Nepastāv ciematu apdzīvotības nosacījumi, kuri nosaka obligāto ceļu asfaltēšanu.
Helmuts Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

Jautājums (11.08.2017) Sakiet lūdzu, kad Baldones novada dome kaut ko beidzot darīs, lai savestu kārtībā novada vienīgajā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē  esošos visus rotaļu laukumiņus? Skumji skatīties uz tām vecajām riepām un nolupušajām konstrukcijām. Katru gadu vecāki kaut ko pašu spēkiem mēģina pielabot. Vai  tas vispār ir vecāku pienākums?
Sanita

Atbilde (14.08.2017) Paldies par atklāti uzdoto jautājumu.
Skaidrošu Sanitas uzdoto jautājumu par rotaļu laukumiem Baldones PII "Vāverīte". Jau vismaz 5 gadus tiek atjaunotas bērnudārza grupas, gan tiek veikti vērienīgi remonti, gan mainīta apkures, ventilācijas sistēmas. Baldones dome atvēl PII "Vāverīte" līdzekļus, lai baldoniešu mazie bērni dzīvotu skaistās, mūsdienīgās telpās, ar bagātīgu rotaļmateriālu klāstu, pietiekamiem mācību un didaktiskajiem materiāliem. Katru mācību gadu skolotājas pašrocīgi veido spēles, materiālus, lai bērniem būtu interesanti un pēc iespējas izzinātu pasauli ap sevi.
Vēlos minēt, ka Baldones dome 2016.gadā ir uzcēlusi Baldonei skaistu funkcionālu piebūvi bērnudārzam. Visas telpas ir apmēbelētas, labiekārtotas, tā lai mazuļi varētu droši un ērti justies no plkst 7.00 rītā līdz 19.00 vakarā. 2016.gadā no domes tika piešķirts 2 grupu remontam 111300,00 €, iekštelpu neatliekamiem remontiem, telpu kosmētiskajam remontam un āra rotaļu būvju remontam 4550,00 €, 2017.gadā  - 2 grupu un 2 koridoru remontam 149200,00 €, remontdarbiem 3100,00 €.
Par rotaļu laukumiem varu skaidrot sasāpējušo jautājumu sekojoši. Katru gadu budžetā plānojam 3 tūkstošus eiro. Kad jāizvēlas ir budžetā prioritātes, tad tiek kopā ar domi pieņemts lēmums, ka vispirms sakārtojam grupu telpas, gaiteņus, kāpņu telpas. Nākošajā gadā vēl ir ieplānots renovēt lodžijas pie grupu telpām, izremontēt 2 kāpņu telpas un gaiteni, virtuves bloku un telpas lejas stāvā. Bet tajā pašā laikā neviena nedroša konstrukcija bērnudārza teritorijā neatrodas. katru gadu tiek iegādātas krāsas, remontstrādnieks kopā ar grupu skolotājām un skolotāju palīgiem atjauno konstrukcijas rotaļlaukumā. Riepas šogad pamazām tiek izņemtas no rotaļlaukumiem, jo to paredz valstī noteiktās regulas. Bērniem paredzētās konstrukcijas tiek uzturētas un labotas, ja tas nepieciešams. Medmāsas kopā ar iestādes administrāciju seko līdzi rotaļlaukumu drošībai un estētiskajam noformējumam.
PII "Vāverīte" tiek rīkotas talkas un aicināti vecāki kopā sadarboties un atjaunot esošās konstrukcijas. Neviens vecāks nav piespiests strādāt bērnu rotaļu laukumos. Mēs priecājamies par katru vecāku izrādīto iniciatīvu un palīdzību. Tikai kopā mēs varēsim nodrošināt bērniem drošu un atbilstošu vidi.
Valda Kaufmane
Baldones PII "Vāverīte" vadītāja

Jautājums (08.08.2017) Iepazinos ar Ielu sarakstu, kurās plānots izbūvēt kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus. Protams, mani interesē Pļavu iela, kurā dzīvoju, bet varbūt var ielikt informāciju par visām ielām pa gadiem, kurā gadā kurā ielā notiks būvdarbi.
Mārtiņš

Atbilde (11.08.2017)  SIA “BŪKS' informē, ka pašlaik tiek izstrādāts tehniskais projekts kanalizāciju un ūdensvada tīklu izbūvei un ir iesniegts pieteikums ES līdzfinansējuma saņemšanai plānoto darbu veikšanai. Lēmumam par līdzfinansējuma piešķiršanu jābūt trīs mēnešu laikā līdz 2017.gada novembrim, uz to laiku būs gatavs arī tehniskais projekts un arī sagatavots pieslēguma plāns pa ielām. Informācija par projekta gaitu tiks publicēta SIA “BŪKS” un Baldones novada domes mājas lapā.
SIA "BŪKS" Valdes loceklis
Sergejs Kirilovs

Jautājums (18.06.2017) Maijā Zīļu ielas grantsceļa daļa tika apstrādāta ar pretputēšanas materiālu. Tas ļoti uzlaboja dzīves kvalitāti. Tagad ceļš pamazām atkal sāk putēt. Vai varam cerēt, ka pašvaldība tagad regulāri apstrādās intensīvās satiksmes grants ceļus ar pretputēšanas materiālu, vai jāgaida četri gadi līdz nākošajām vēlēšanām ;) ? Jebkurā gadījumā - paldies par šo vienu mēnesi, kad beidzot varējām izbaudīt, kā tas ir - dzīvot vasarā bez putekļiem - vēdināt telpas, pasēdēt pagalmā bez putekļu mākoņiem, žāvēt ārā veļu u.c.
Zane

Atbilde (20.06.2017) Pretputēšanas materiāls ir paredzēts sezonālam laikam un pie noturīgiem laika apstākļiem, sakarā ar lietavām tas tiek noskalots. Materiāla izmaksas ir dārgas, viena kilometra apstrāde izmaksā ap 650 euro un tas nav īpaši veselīgs ne cilvēkam ne daba. Ja putēšana pastiprināsies nedaudz tiks papildināts pretputēšanas materiāls. Kas attiecas uz Jūsu dzēlību par vēlēšanām, tad domāju, ka tas ir nevietā. Mēs nestrādājam dēļ vēlēšanām.
Ar cieņu H.Nezinis.

Jautājums (24.05.2017) Mēs kā arī citas ģimenes ar bērniem no Avotiem ikdienā lietojam tiltiņu pie vidusskolas pāri Ķekavas upei, daudzi iet un brauc ar velosipēdiem pāri, taču patreizējā stāvoklī tiltiņš ir ļoti bīstams. Pat ja tiltiņš ir remonta stāvoklī tas ir jānorobežo ar signāllenti, lai brīdinātu par bīstamu vietu.
Ivars

Atbilde (25.05.2017) Man jāatvainojas to ļaundaru vārdā kuri tiltiņu salauza un uzskata, ka tas nav vajadzīgs. Tiltiņam ir paredzēta rekonstrukcija un ir pasūtītas konstrukcijas. Ceru tās saņemt jūnija mēnesī. Signāllentas jau divas reizes ir norautas.
H. Nezinis, tel. 29456953

Jautājums (15.05.2017) Ir pagājis vairāk nekā gads, kad ziņoju. Uz Liepu Alejas un Kalna ielas stūra kanalizāciju lej vienkārši  - tuvākajā grāvī, nekas nenotiek. Kas tas ir?
Dace Liepa

Atbilde (16.05.2017) Pagājušajā gadā sūdzību pārbaudīja SIA "BŪKS", nekas netika konstatēts. Jūsu vēstuli pārsūtīju pašvaldības policijai un būvvaldei, atkārtotu pārbaužu veikšanai.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (12.05.2017) Nav saprotams, kāpēc visu to, ko samet talkas konteinerā, nevar aizvest dažus simtus metru tālāk uz attiecīgo laukumu, kur tāpat viss nododams bez maksas. Ko konkrēti Jūsu minētajā laukumā var nodot bez maksas? Papīru un stiklu? Jo par cita veida atkritumiem, ko esam veduši nodot, ir jāmaksā.
Zane Meņģele

Atbilde (13.05.2017) Viss, kas nododams laukumā, ir bez maksas, taču tur nepieņem lielgabarīta atkritumus un būvgružus. Par tiem jāmaksā "BŪKĀ" un tad tie tiek izvesti.  Laukumā pieņem stiklu, pet pudeles, plastmasu, kartonu, makalatūru, nolietotu elektrotehniku, datorus, monitorus, u.tml. Talkas konteineros drīkst mest savāktos atkritumus tikai talkai paredzētajos maisos. Pretējā gadījumā Getliņu poligons tos bez maksas nepieņem, un kādam viss konteiners jāpāršķiro, kā to katru gadu dara pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta. strādnieki. Ja cilvēki tīra arī savus šķūņus un bēniņus, bet visu saliek talkas maisos, tad tā var darīt. Tikai šie maisi jāpaņem. Jāsaka, ka konteineru noma un izvešana nav bez maksas. Par to maksā pašvaldība. Bez maksas talkas maisus pieņem tikai Getliņi.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (09.05.2017)  Vai un kad tiks turpināts tiltiņa pār  Ķekaviņu uzsāktais remons Rīgas ielā, iebraucot un izbraucot no Baldones? Tas vērienīgi tika uzsākts pagājušā gada nogalē un sakarā ar ziemas sezonu pārtaukts, bet joprojām nekas neliecina par tā turpināšanu. Vai tas ir speciāli lai radītu papildus biznesu autoservisiem, jo katru dienu tiek bojāta mašīnas ritošā daļa iebraucot un izbraucot pagaidu ceļu klājumā.
Autovadītāja

Atbilde (10.05.2017)  Firmā, kas rekonstruē šo tiltu mums atbildēja, ka darbi atsāksies no 22.-27. maijam, jo tiltu asfaltēšanas tehnoloģiskās prasības ir tādas, ka to var darīt, kad diennakts vidējā temperatūra nav zemāka par +12 grādiem. Šis ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" objekts, pasūtītājs nav Baldones novada dome.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (08.05.2017) Dažādu sporta pasākumu laikā, kuri notiek stadionā, satiksmi vajadzētu noorganizēt pa Pilskalna ielu nevis Skolas ielu !
Oskars

Atbilde (08.05.2017) Šogad nekādi lieli sporta pasākumi stadionā nebūs, jo jūnijā sāksies stadiona rekonstrukcija. Jūsu priekšlikums tiks ņemts vērā, organizējot pasākumus turpmāk.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (03.05.2017) Kāpēc netiek publicēti visi jautājumi novada domes lapā? Kāpēc šķirojat, ko likt un ko ne? Es joprojām gaidu K.Putniņas kundzes atbildi uz savu pēdējo komentāru un redzējumu par talkas dienu, atkritumu savākšanu un to dedzināšanu.
Baldonietis.

Atbilde (08.05.2017) Jautājumi pašvaldībai un atbildes uz tiem netiek šķiroti. Mājas lapā tie tiek ievietoti, kad atbilde ir saņemta. Tā kā domes priekšsēdētājas pienākumos ietilpst ne tikai apjomīga sarakste ar iedzīvotājiem, bet arī citi darbi, t.sk. dažādu sanāksmju apmeklēšana, tad ne vienmēr pietiek laiks, lai nekavējoties atbildētu Baldones iedzīvotājam. Jāņem vērā, ka maija sākums ir arī valsts svētku laiks. Atbilde uz Jūsu rakstīto par atkritumu dedzināšanu Lielās talkas laikā ir domāta ne tikai Jums, bet visiem, kuri to lasa kā atgādinājums par šķiroto atkritumu laukuma esamību un atkritumu savākšanas prasībām talkas laikā. Lielie konteineri tiek atvesti jau piektdienā, jo skolas talku rīko piektdienā un maisi tiek savākti jau tajā dienā. Diemžēl daudzi iedzīvotāji uzskata, ka lielā talka ir nevis apkārtnes sakopšana, bet gan šķūņu, bēniņu u.tml. tīrīšanas laiks. Nav saprotams, kāpēc visu to, ko samet talkas konteinerā, nevar aizvest dažus simtus metru tālāk uz attiecīgo laukumu, kur tāpat viss nododams bez maksas. Mani argumenti nav attaisnojums atkritumu dedzināšanai. Jūs apgalvojat, ka tika dedzināti matrači pieņēmuma formā, jo pats to neredzējāt. Man darbinieki apgalvo pretējo, taču piekrītu, ka arī logu rāmju dedzināšana ir nepieļaujama.
Tā kā Jūs talkas dienā pabijāt gan pie konteineriem, gan Vanagkalnā un, iespējams vēl kaut kur, rodas jautājums, kur "talkojāt" pats.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (29.04.2017) Dzīvoju netālu no sanatatorijas teritorijas. Bieži sanāk iet cauri parkam , vai vienkārši pastaigāties. Un esmu šokēts par to, kāds viņam ir stāvoklis. Vieni atkritumi, citviet vienkārši kaudzēs izbērts. Bet pārsvarā visur tukšās pudeles un tukšie iepakojumi. Vai nevarēja talkas dienā sakopt, vai vnk katru dienu kāds nevar iziet un savākt vismaz kaut ko. Jo drīz tur būs vnk izgāztuve. Arī pašvaldības policija varētu patrulēt tur biežāk, jo tur ir daudz tuķšu alkahola pudelu un cigarešu paciņu, kas liecina par jauniešu izklaidēšanās un cūkošanos vietu.
Jānis

Atbilde (03.05.2017) Sanatorijas parks diemžēl ir mūsu pastāvīgo rūpju objekts, diemžēl tā ir privāta teritorija, kurā ieguldīt pašvaldības līdzekļus un iesaistīt darba spēku nedrīkstam. Reiz dome to mēģināja darīt un saņēma iedzīvotāju pārmetumus par nodokļu maksātāju naudas tērēšanu privātīpašumā. Talku varētu organizēt iedzīvotāju iniciatīvas grupa un tas būtu labi. Līdz šim gadam sanatorijas īpašnieks katru gadu organizēja parka sakopšanu kaut cik pieņemamā veidā. Tā kā tas šogad vēl nav darīts, bet spodrības mēnesis ir beidzies, tad sūtīsim brīdinājumu, ja nebūs reakcija, tad būs sods.
Pašvaldības policija regulāri apseko parku, taču nepārtraukti tur dežurēt nevar. Alkohola lietotāji ir gan iztrenkāti, gan sodīti.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (24.04.2017) Pie viena, tā kā sen nebija sanācis šo lapu apskatīt, pamanīju, ka tika pieminēta ES finansējuma apguve Baldonē. Varbūt Jums ir kāds komentārs par to, kāpēc mūsu novads, kurš Jūsu vārdiem ļoti cītīgi vienmēr pie visa strādā ir tik ļoti neglaimojošā 114.pozīcijā no 119?
http://www.lsm.lv/lv/tautas-panorama/novads/baldones/es-projekti/saraksts
Elīna

Atbilde (24.04.2017) Pašvaldība izmantoja tās aktivitātes un tādā apjomā, kādās tās bija pieejamas un tādām vajadzībām, kas risināja konkrētas problēmas, nevis tā saucamos "mīkstos" projektus. ES fondi tika izmantoti ūdenssaimniecības sakārtošanai, satiksmes drošībai, attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei, dabaszinātņu kabinetu aprīkošanai vidusskolā, un LAD finansējums dažādām aktivitātēm (slidotava, skeitparka rampa, volejbola laukumi, āra trenažieri, ielu vingrošanas sistēmas, tērpu iegāde pašdarbības kolektīviem, u.c.) Tā kā neesam liela pašvaldība, tad arī nepieciešamās summas nav lielas. LAD finansējums Pierīgai nebija pieejams atsevišķās aktivitātēs, kurās bija lielākie līdzekļi. Ūdenssaimniecības rekonstrukcijai katrai pašvaldībai bija kvotas.Ja tā bija lielāka pašvaldība, tad tai arī bija lielāki līdzekļi. Pašvaldība izmantoja arī KPFI bērnudārza siltināšanai. Diemžēl kultūras celtnēm mums līdzekļi nebija pieejami un nav arī šajā finansēšanas periodā, tāpat kā sporta būvēm. Diemžēl ir 30 pašvaldības, kam līdz 2020. gadam būs daudz lielākas iespējas piesaistīt ES līdzekļus nekā 89 pārējām. Plānojam izmantot visus mums pieejamos fondus un līdzekļus.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (24.04.2017) Izlasot atbildi uz iepriekšējo jautājumu, nepamanīju, ka Jūs būtu atbildējusi uz uzdoto jautājumu. Kā tas iespējams un pieļaujams, ka pilsētas centrā tiek dedzināti atkritumi, kurus nav atļauts dedzināt? Pilnīgi noteikti melniem dūmiem tur kūpēja matrači un riepas. To visu darīja vīri jakās ar uzrakstu BALDONE. Lūgums pārmaiņas pēc atbildēt pēc būtības uz uzdoto jautājumu.
Elīna

Atbilde (24.04.2017) Uz jebkuru jautājumu tiek atbildēts pēc būtības un pēc iespējas izsmeļoši. Tika dedzinātas koka daļas. Ja jums ir citi pierādījumi, lūdzu tos iesūtīt, lai varam noskaidrot vainīgos.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (24.04.2017) Godāta Baldones novada dome! Sestdien bija talkas diena. Visi iedzīvotāji tika aicināti sakopt ne tikai savu sētu, bet arī apkārtni. Atkritumu savākšanas punkts tika organizēts netālu no slidotavas - tika nolikti divi lieli sarkani konteineri, uz kuriem iedzīvotāji varēja vest un bez maksas atstāt savāktos atkritumus.\r\nIzskatās, ka iedzīvotāji talkot bija sākuši jau piektdienas vakarā, jo braucot tiem garām, starp abiem konteineriem jau bija sakrauta pamatīga kaudze ar riepām. Viss jau ir ļoti labi, izņemto to, ka nācās piedzīvot vilšanos sestdien - pašā talkošanas dienā. Vairāku stundu garumā savestie atkritumi turpat arī tika dedzināti. Gaisā cēlās melni dūmu mutuļi , piesārņojot vidi un tuvāko māju iedzīvotāju pagalmus. Tika dedzināts viss, kas dega - tai skaitā ari riepas, matrači utt. Uz jautājumu par to, kas tiek dedzināts, vīri sarkanās jakās ar uzrakstu "Baldone" atbildēja, ka pērnās lapas un dēļi. Kam jūs to sakāt!!! Kauns!!! Ik viens no mums ir dedzinājis gan lapas, gan dēļus, bet tādus melnus dūmu mutuļus nav sanācis piedzīvot. Kā Jūs izskaidrosiet šādu savu darbinieku rīcību? Vai tiešām ir grūti noorganizēt automašīnu, kas atbrauc savāc pilno konteineru un vietā noliek tukšo? Ja to nav iespējams noorganizēt, tad neveidojiet šādu atsevišķu atkritumu nodošanas punktu talkas dienā un nededziniet tos turpat uz vietas.\r\nIedzīvotāji ļoti labi zin, kur Baldonē ir šķiroto atkritumu nodošanas punkts. Tad veiciniet, lai atkritumu izvešana notiktu regulāri un uz tiem speciāli atvēlēto laukumu. Redzēju arī talkošanu Vanagkalnu estrādē. Tur sagrābtās lapas tika atstātas kaudzē.\r\nLaikam jau uz vietas nevarēja dedzināt, jo tur tika redzēti talkojam domes darbinieki - tai skaitā arī pati Putniņas kundze.
Baldonietis

Atbilde (24.04.2017)  Kā noskaidroju, tad tika dedzināti dažādi sanestie koka izstrādājumi. Var jau būt, ka starp tiem bija iekļuvuši arī kādi plastmasas gabali. Visas riepas ir sakrautas kaudzē, bet Vanagkalnā lapas nekad nededzina, bet gan savāc un nogādā kompostēšanas laukumā, kā tas būs arī šogad. Visiem jāsaprot, ka riepas neviens nepieņem un arī pašvaldībai tās nav kur likt. Tā ir valstiski risināma problēma un pašvaldības to atrisināt nevar. Talkas dienā visi atkritumi jāsaliek talkai domātajos maisos. Tā tas ir jau 10-to gadu, taču mūsu cilvēki to nekādi nevar saprast un nes visu ko un visādos maisos pat sadzīves atkritumus, kurus bez maksas Getliņos nepieņem. Iecirkņa darbiniekiem nākas šos maisus šķirot un pārpakot. Šķiroto atkritumu laukumā var nodot visu bez maksas, tai skaitā arī vecās mēbeles. Tam domāts viens konteiners. Līdz ar to nav nepieciešams par pašvaldības līdzekļiem vākt visu, kas katram kļuvis lieks. Kad tāda laukuma nebija, pašvaldība regulāri organizēja lielgabarīta atkritumu savākšanu. Tās dažas sievietes, kuras tīrīja estrādi arī lietū un krusā un paveica gandrīz neticami daudz, būtu tikai priecājušās, ja Baldones iedzīvotājs būtu viņām pievienojies un palīdzējis ar ļoti smago lapu un zaru savākšanu. Diemžēl tā nenotika. Paldies visiem, kuri centīgi strādāja un patiešām sakopa novada teritoriju, neskatoties uz ļoti nelabvēlīgajiem laika apstākļiem.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (21.04.2017) Vai vispār ir plānots politiskajai partijai "Reģionu alianse" tikšanās ar iedzīvotājiem pirms pašvaldību vēlēšanām, lai iedzīvotāji varētu uzdot sev interesējošos jautājumus?
Rihards

Atbilde (24.04.2017) Tikšanās ar vēlētājiem tiek plānota. Par datumu tiks ziņots vēlāk. Pašvaldības oficiālie sociālie tīkli politiskai reklāmai ne