A+ A

Atbildes uz pašvaldībai adresētajiem jautājumiem

Jautājums (21.09.2017) Kad sāks darboties luksofori?
Elīna

Atbilde (21.09.2017) Šis ir LVC jautājums. Cik man zināms, ka ir problēma ar elektrības pieslēgumu. Runa bija par mēnesi.
H. Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

Jautājums (12.09.2017) Man kā mammai ir radies jautājums un pieļauju, ka citiem vecākiem arī - kāpēc Baldonē nav pieejams bezmaksas zobuārst bērniem? Pēc man esosās informācijas Baldonē ir 3 robārstniecības iestādes, bet nevienā no šīm iestādēm nav pieejams bezmaksas zobārsts bērniem! Kāpēc? Ar ko mēs atšķiramies no citām pašvaldībām?
Laura

Atbilde (18.09.2017) Likuma “Par pašvaldībām“ 15.panta sestā daļa nosaka pašvaldības pienākumu nodrošināt iedzīvotājiem veselības aprūpes pieejamību. Tai pašā laikā pašvaldībai nav deleģētas tiesības iejaukties komercsabiedrību uzņēmējdarbībā.
Situācijas risinājums ir uzņēmēja motivācija. Piemēram, 2017.gada 4.aprīlī Domes sēdē tika pieņemts lēmums № 2 par pašvaldības telpas Iecavas ielā 4, Baldonē, iznomāšanu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai. Ar šo lēmumu un audioierakstu jūs varat iepazīties pašvaldības mājas lapā.
Telpu nomas līgumā ir iestrādāta norma, kas paredz nomnieka tiesības saņemt nomas maksas atvieglojumus, ja nomnieks piedāvās bezmaksas zobārstniecības pakalpojumus bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, slēdzot līgumu ar Valsts kasi. Tā ka iespēju robežās tomēr cenšamies šo problēmu risināt.
V.Āboltiņa
Baldones novada domes
priekšsēdētāja vietniece

Jautājums (14.09.2017) Divi jautājumi par satiksmes drošību -  Baldones pilsētā pārvietojoties pa Daugavas ielu virzienā ārpus pilsētas. Gājēju un kopējai satiksmes drošībai ir paaugstināts risks negadījumiem ņemot vērā, ka gājēju celiņš neturpinās visas Daugavas ielas garumā (beidzas Daugavas ielas un Liepu Alejas krustojumā) un otra iemesla dēļ, ka praktiski visi autovadītāji pa Daugavas ielu virzienā ārpus pilsētas pārvietojas būtiski pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu kā arī ir atsevišķi cilvēkijaunieši, kas pārvietojas ar sporta auto katru nedēļu, īpaši vakaros, lielā ātrumā pa šo ielas posmu gan iebraucot gan izbraucot no pilsētas tā pārkāpjot CSN noteikumus un apdraudot Baldones iedzīvotāju dzīvības, kas pārvietojas gar ielas malu.  Vai pašvaldība ir plānojusi to pagarināt gājēju celiņu Daugavas ielas garumā no Liepu Alejas virzienā ārpus pilsētas - Daugavas ielas ielas vienā vai otrā pusē ? Vai pašvaldība rastu iespēju iespēju izvietot ātrumu piespiedu samazināšanas līdzekļus šajā ielas posmā - guļošos policistus, fotoradaru, vai vismaz atgādinājumam informatīvās zīmes par maksimālo atļauto braukšanas ātrumu? Kā zināms ar 1.septembri ir palielinājusies bērnu pārvietošanās un arī pa šo ielas posmu, pa kuru ikdienā ir intensīva satiksme bērni iet uz un no skolas katru dienu.
Kaspars

Atbilde (18.09.2017) Šī iela un ceļa posms ir LVC īpašumā.Tādēļ nav manā apsaimniekošanā. Lūgšu domi informēt Latvijas Valsts Ceļus par Jūsu iesūtīto vēstuli. 
H. Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs
tel.29456953.

Jautājums (14.09.2017) Man interesē, vai pašvaldība plāno izbūvēt gājēju ietvi Daugavas ielā, posmā no Liepu alejas līdz A.Saulieša ielai, lai bērni, kas dzīvo aiz Liepu alejas (un tādi ir ļoti daudz), varētu droši nākt kājām no un uz skolu. Pašlaik ietve beidzas krustojumā pie Liepu alejas, tieši pagriezienā uz Riekstu kalnu, kur ziemas mēnešos ir izteikti liela satiksme un, ņemot vērā autobraucēju kultūru, pārvietošanās pa Daugavas ielu NAV droša; īpaši bīstams ir līkums aiz Liepu alejas autobusa pieturas (pie Blaumaņa ielas), kur iela ir šaura, bet autovadītāju izvēlētais braukšanas ātrums krietni virs atļautā. Zinu, ka šī iela ir AS Latvijas Valsts ceļi īpašums, bet tas neliedz pašvaldībai rast risinājumus un izbūvēt gājēju ietves. Sazinājos ar kaimiņu pašvaldību, kura arī ir spējusi rast risinājumu un izbūvēt ne tikai gājēju ietvi, bet arī velo celiņu ielai, kas ir LVC īpašums. Pēc speciālistu teiktā, esot vairāki veidi, kā pašvaldība to var izdarīt (noma, sarkanās joslas, utt), bet visa pamatā ir vēlme to darīt. Vai mūsu pašvaldībai ir vēlme rūpēties par pašu novada bērnu drošību ielās? Savādāk šis "pilsētas gals", salīdzinot ar Baldones citām ielām, kur ir izbūvētas ietves, ir apdzīvotas zonas zīmes un skaisti iedegtas VISAS ielu laternas, jūtas diezgan atstumts un apdalīts, lai gan teritoriāli esam Baldones pilsēta.
Elīna

Atbilde (15.09.2017) Man tiešām žēl, ka jāatbild ar vārdiem LVC īpašums. Cik man zināms par šo ceļa posmu pēdējā gada laikā nav bijusi runa. Drošības uzlabošanas nepieciešamībai tika izstrādāti projekti - Zīļu iela posmā no tirgus laukuma līdz Zīļu 7, Iecavas ielā no domes līdz Vanagkalna ielai un Vanagkalna ielā posmā no mājas Noras līdz estrādei. Pēdējos gados nebija ES atbalsta šiem projektiem un tie netika realizēti.
H.Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

Jautājums (05.09.2017) Vasaras vidū tika pabeigti ceļa un tilta darbi pār Ķekaviņas upi. Pamanīju, ka iebraucot Baldonē, tika uzstādīta jaunā formāta apdzīvotas vietas ceļa zīme,t.i, bez pilsētas uzraksta Baldone. Vai nebūtu jāuzstāda arī ceļa zīme uz zilā fona ar uzrakstu "Baldone"? Domāju, ka citi autobraucēji vai pilsētas viesi paši nevar izgudrot kurā pilsētā tad ir iebraukuši. Nu jau krietns laiciņš pagājis kopš ceļa remontdarbiem.
Santa

Atbilde (08.09.2017) Minētais ceļš ir LVC īpašums. Paplašinoties pilsētas robežai līdz Mežvidiem, LVC tika nosūtīta vēstule ar lūgumu pārvietot zīmes. Līdz šim neesam saņēmuši atbildi un arī darbība no viņu puses nav bijusi.
Helmuts Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

Jautājums (05.09.2017) Vēlējos uzzināt atbildes par satiksmes infrastruktūru, kas saistīti ar attīstības programmu Baldonē lidz 2020. gadam.Tajā minēts, ka projekta RV5-1-1 ietvaros tiks noasvaltētas Parka un Liepas alejas ielas.
Mans jautājums sekojošs - vai tiešām dotajā termiņā tas viss tiks paveikts.
Lauris

Atbilde (07.09.2017) Atbildot uz Jūsu jautājumu, saistībā ar Baldones novada attīstības programmas 2014-2020 gadam Rīcības virzienu 5-1-1,  Parka un Liepu alejas ielas  tuvākajā laikā netiks asfaltētas. Rīcība paredz seguma izbūvi vai  rekonstrukciju, veloceliņu, ielu apgaismojuma, lietusūdens kanalizācijas izbūvi vai rekonstrukciju, pēc situācijas.  Parka ielas segumam 2017.gada augusta beigās tika uzlabota grants.
Daļa no RV 5-1-1 minēto ielu segumiem tiks uzlaboti, jo pašvaldība gaida ūdenssaimniecības projekta apstiprināšanu, kas, saskaņā ar ūdenssaimniecības aglomerāciju, paredz, ka tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli Skolas, Lauku, Pasta, Zīļu, Kastaņu ielās, līdz ar ko, projekta īstenošanas laikā būs iespēja atjaunot ceļu segumu.
Līga Dāboliņa
Attīstības nodaļas vadītāja

Jautājums (28.08.2017) Vēlos pateikties Baldones pašvaldībai, visu Mežvidu ielas iedzīvotāju vārdā, ka beidzot arī mēs esam apgaismoti....jeb precīzāk sakot, mums tiek uzstādīts ielas apgaismojums. Ir tikai viens bet... Baldones pilsētas teritoriālās reformas rezultātā Mežvidu iela ir pievienota pilsētai. Tikām pie jauniem mājas numuriem, pazaudējot skaistos māju individuālos nosaukumus... Žēl, bet mums jau neviens neprasīja. Tagad esam numur 1, 2 utt. Sakiet, lūdzu, kāpēc ielu apgaismojums tiek uzstādīt tikai līdz Baldones bērnu pansionātam ( Mežvidu iela 17 ), ja Mežvidu iela pēc reformām beidzas ar Mežvidu iela 36?
Andris

Atbilde (29.08.2017) 1. Apgaismojumu pilnīgi tumšajā Mežvidu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Bērnu pansionātam paredzēts ierīkot, lai palielinātu kājāmgājēju pārvietošanās drošību. Īpaši situācijās, kad gājējs atrodas uz tumša ceļa brīdī, kad mainās divas ar gaismām pretim braucošas automašīnas. Droši vien lielākā daļa autovadītāju ir piedzīvojuši momentu, kad tumsā kājāmgājējs tiek ieraudzīts pavisam nelielā attālumā. Labi, ja uz ceļa nomales. Šis projekts tika izstrādāts 2016. gadā ar izbūvi divās kārtās. Pašreiz tiek izbūvēta pirmā kārta.
Nākotnē  ielu apgaismojuma izbūve Baldonē turpināsies.  Aicinām iedzīvotājus izteikt vēlmes un ierosinājumus. Jaunievēlētie deputāti lems par prioritātēm.
2. Dzīvojamo māju numerācija Baldonē ir ieviesta saskaņā ar Latvijas republikas Ministru kabineta izdotajiem Adresācijas noteikumiem nolūkā atvieglot konkrētā nama atrašanu ārkārtas situācijās - piemēram ātrās medicīniskās palīdzības vai ugunsdzēsēju izsaukuma gadījumā. Plāksnīti ar nama nosaukumu uz ēkas atļauts saglabāt. MK Noteikumi Nr.698, 2015.gada 8.decembrī.
Es personīgi arī uzskatu, ka māju nosaukumi ir kultūrvēsturiska vērtība, kas  padara mūsu valsti skaistāku un tālab jāsaglabā.
Baldones novada domes enerģētiķis
U.Veinbergs

Jautājums (25.08.2017) Jautājums "Baldones ziņu" atbildīgajai personai. Ko darīt tiem strādājošiem Baldones iedzīvotājiem, kuri nepaspēj tikt pie "Baldones ziņu" papīra eksemplāra? Šodien, 2017.gada 25.augustā, vēl joprojām nav pieejams avīzes elektroniskais variants pašvaldības mājas lapā. Zinot domes darba laiku kļūst skaidrs, ka līdz pirmdienai arī nebūs. Neticu, ka tipogrāfija strādā ātrāk par internetu.
Diāna

Atbilde (28.08.2017) Ļoti atvainojamies par sagādātajām neērtībām.Tehnisku iemeslu dēļ, avīzes elektroniskā versija netika laicīgi ievietota Baldones mājas lapā.
Alma Šlosberga
Baldones ziņu redaktore

Jautājums (24.08.2017) Pēdējo 3 gadu laikā ir būtiski palielinājusies apdzīvotība un plānotā apdzīvotība ciematā Sūnupes. Aktīvi māju celtniecības darbi šovasar notiek apmēram 10 zemes gabalos un vēl daudzi zemes gabali nodoti fizisku personu īpašumā (VZD kadastra informācija). Vai šī ciemata iedzīvotājiem ir kādas iespējas pretendēt uz Arāju ceļa seguma uzlabošanu kādā no tuvākajiem plānošanas periodiem?Vai ir kādi obligātie apdzīvotības nosacījumi, pēc kuriem dome lemj par ceļa asfaltēšanu?
Ilze

Atbilde (25.08.2017) Arāju ceļš ir ceļš, kas sākas no autoceļa "Ķekava -Skaistkalne" un ved  līdz mājām "Masūnupi". Ceļš ir iekļauts pašvaldības bilancē, jo  2001.gadā tika noslēgti patapinājuma līgumi ar tiem zemju īpašniekiem, kuru zemēs ceļam paredzētā vieta nav izdalīta atsevišķā zemes vienībā.
No valsts autoceļam līdz pirmajam pagriezienam pa labi, zeme zem ceļa pieder īpašuma "Ebes" īpašniekiem. Turpmākais ceļa posms 14.5m platumā līdz Sūnupes ciema sākumam ir pašvaldības valdījumā, gan zeme, gan ceļa klātne, zemes kadastra apzīmējums 8025 002 0200. Visā Sūnupes ciema zonā ceļš pieder SIA "RPK Grupa" 14,5m platumā, izņemot zemes vienību zem elektrolīnijas.
Aiz Sūnupes ciema, privātīpašuma "Mazsūnupi" teritorijā zeme zem ceļa pieder privātīpašniekam. Visi ceļi, kas ir ,,Sūnupes’’ teritorijā, bet nav Arāju ceļš, ir privātīpašniekiem piederoša zeme. Lai pašvaldība varētu izskatīt jautājumu par šo ceļu pārņemšanu savā valdījumā, tad zemju īpašniekiem ceļam paredzētā zeme jāizdala no sava īpašuma kā  atsevišķu zemes vienību ar atsevišķu kadastra apzīmējumu un jāpiedāvā pašvaldībai.
Aija Ciseļonoka
zemes ierīkotāja

,,Arāju’’ ceļš nav iekļauts attīstības programmā.
Programmā paredzēta šādu novada nozīmes pašvaldības ceļu rekonstrukcija Baldones novadā:
Urlu ceļš -2,625 km; Vārpu ceļš (10,2 km); Sniedžu ceļš( 2,2 km); Lapsēnu ceļš (3,6km); Ziemeļu ceļš ( 6,4 km); Riekstukalna ceļš (0,9 km); Iesalnieku ceļš (1,2 km).
Plānotie Riekstu kalna ceļa darbi ir pabeigti. Vārpu ceļam tiks sakārtots posms no Senču veikala līdz Skaistkalnes šosejai (3 km), piesaistot ES finansējumu. Kritēriji - uzņēmēji teritorijā, pieguļošās lauksaimniecības zemes, iedzīvotāju blīvums.  Visticamāk, ka Arāju ceļš pašvaldībai jāplāno sakārtot bez ES finansējuma, jo fondi neparedz ieguldījumu ciematos, apdzīvotās privātmāju teritorijās un tml.
Līga Dāboliņa
Attīstības nodaļas vadītāja

2017. gada pavasarī tika veikta satiksmes intensitātes uzskaite. To apkopojums nosūtīts Latvijas valsts ceļiem izvērtēšanai. Š.g. augustā uz Arāju ceļa posma pēc iedzīvotāju ierosinājuma tika uzstādītas ceļa zīmes "Maksimālā ātruma ierobežojuma zona ", Nr.524 un Nr.525 ( sākums un beigas).
23. augustā ceļa posmā no P89 Ķekava – Skaistkalne ceļa līdz apdzīvotai vietai ,, Sūnupes’’ tika veikta greiderējamās kārtas atjaunošana ar drupināto šķembu materiālu. Aptuvenās izmaksas sastādīja 3800 eiro.
Arāju ceļa asfaltēšana nav plānota. Ceļa asfaltēšanas darbiem ir nepieciešams piesaistīt ES finansējumu, kurs pašreiz netiek piedāvāts, jo pašvaldībai līdzekļu nepietiek lai šo ceļu noasfaltētu. Nepastāv ciematu apdzīvotības nosacījumi, kuri nosaka obligāto ceļu asfaltēšanu.
Helmuts Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs

Jautājums (11.08.2017) Sakiet lūdzu, kad Baldones novada dome kaut ko beidzot darīs, lai savestu kārtībā novada vienīgajā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē  esošos visus rotaļu laukumiņus? Skumji skatīties uz tām vecajām riepām un nolupušajām konstrukcijām. Katru gadu vecāki kaut ko pašu spēkiem mēģina pielabot. Vai  tas vispār ir vecāku pienākums?
Sanita

Atbilde (14.08.2017) Paldies par atklāti uzdoto jautājumu.
Skaidrošu Sanitas uzdoto jautājumu par rotaļu laukumiem Baldones PII "Vāverīte". Jau vismaz 5 gadus tiek atjaunotas bērnudārza grupas, gan tiek veikti vērienīgi remonti, gan mainīta apkures, ventilācijas sistēmas. Baldones dome atvēl PII "Vāverīte" līdzekļus, lai baldoniešu mazie bērni dzīvotu skaistās, mūsdienīgās telpās, ar bagātīgu rotaļmateriālu klāstu, pietiekamiem mācību un didaktiskajiem materiāliem. Katru mācību gadu skolotājas pašrocīgi veido spēles, materiālus, lai bērniem būtu interesanti un pēc iespējas izzinātu pasauli ap sevi.
Vēlos minēt, ka Baldones dome 2016.gadā ir uzcēlusi Baldonei skaistu funkcionālu piebūvi bērnudārzam. Visas telpas ir apmēbelētas, labiekārtotas, tā lai mazuļi varētu droši un ērti justies no plkst 7.00 rītā līdz 19.00 vakarā. 2016.gadā no domes tika piešķirts 2 grupu remontam 111300,00 €, iekštelpu neatliekamiem remontiem, telpu kosmētiskajam remontam un āra rotaļu būvju remontam 4550,00 €, 2017.gadā  - 2 grupu un 2 koridoru remontam 149200,00 €, remontdarbiem 3100,00 €.
Par rotaļu laukumiem varu skaidrot sasāpējušo jautājumu sekojoši. Katru gadu budžetā plānojam 3 tūkstošus eiro. Kad jāizvēlas ir budžetā prioritātes, tad tiek kopā ar domi pieņemts lēmums, ka vispirms sakārtojam grupu telpas, gaiteņus, kāpņu telpas. Nākošajā gadā vēl ir ieplānots renovēt lodžijas pie grupu telpām, izremontēt 2 kāpņu telpas un gaiteni, virtuves bloku un telpas lejas stāvā. Bet tajā pašā laikā neviena nedroša konstrukcija bērnudārza teritorijā neatrodas. katru gadu tiek iegādātas krāsas, remontstrādnieks kopā ar grupu skolotājām un skolotāju palīgiem atjauno konstrukcijas rotaļlaukumā. Riepas šogad pamazām tiek izņemtas no rotaļlaukumiem, jo to paredz valstī noteiktās regulas. Bērniem paredzētās konstrukcijas tiek uzturētas un labotas, ja tas nepieciešams. Medmāsas kopā ar iestādes administrāciju seko līdzi rotaļlaukumu drošībai un estētiskajam noformējumam.
PII "Vāverīte" tiek rīkotas talkas un aicināti vecāki kopā sadarboties un atjaunot esošās konstrukcijas. Neviens vecāks nav piespiests strādāt bērnu rotaļu laukumos. Mēs priecājamies par katru vecāku izrādīto iniciatīvu un palīdzību. Tikai kopā mēs varēsim nodrošināt bērniem drošu un atbilstošu vidi.
Valda Kaufmane
Baldones PII "Vāverīte" vadītāja

Jautājums (08.08.2017) Iepazinos ar Ielu sarakstu, kurās plānots izbūvēt kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus. Protams, mani interesē Pļavu iela, kurā dzīvoju, bet varbūt var ielikt informāciju par visām ielām pa gadiem, kurā gadā kurā ielā notiks būvdarbi.
Mārtiņš

Atbilde (11.08.2017)  SIA “BŪKS' informē, ka pašlaik tiek izstrādāts tehniskais projekts kanalizāciju un ūdensvada tīklu izbūvei un ir iesniegts pieteikums ES līdzfinansējuma saņemšanai plānoto darbu veikšanai. Lēmumam par līdzfinansējuma piešķiršanu jābūt trīs mēnešu laikā līdz 2017.gada novembrim, uz to laiku būs gatavs arī tehniskais projekts un arī sagatavots pieslēguma plāns pa ielām. Informācija par projekta gaitu tiks publicēta SIA “BŪKS” un Baldones novada domes mājas lapā.
SIA "BŪKS" Valdes loceklis
Sergejs Kirilovs

Jautājums (18.06.2017) Maijā Zīļu ielas grantsceļa daļa tika apstrādāta ar pretputēšanas materiālu. Tas ļoti uzlaboja dzīves kvalitāti. Tagad ceļš pamazām atkal sāk putēt. Vai varam cerēt, ka pašvaldība tagad regulāri apstrādās intensīvās satiksmes grants ceļus ar pretputēšanas materiālu, vai jāgaida četri gadi līdz nākošajām vēlēšanām ;) ? Jebkurā gadījumā - paldies par šo vienu mēnesi, kad beidzot varējām izbaudīt, kā tas ir - dzīvot vasarā bez putekļiem - vēdināt telpas, pasēdēt pagalmā bez putekļu mākoņiem, žāvēt ārā veļu u.c.
Zane

Atbilde (20.06.2017) Pretputēšanas materiāls ir paredzēts sezonālam laikam un pie noturīgiem laika apstākļiem, sakarā ar lietavām tas tiek noskalots. Materiāla izmaksas ir dārgas, viena kilometra apstrāde izmaksā ap 650 euro un tas nav īpaši veselīgs ne cilvēkam ne daba. Ja putēšana pastiprināsies nedaudz tiks papildināts pretputēšanas materiāls. Kas attiecas uz Jūsu dzēlību par vēlēšanām, tad domāju, ka tas ir nevietā. Mēs nestrādājam dēļ vēlēšanām.
Ar cieņu H.Nezinis.

Jautājums (24.05.2017) Mēs kā arī citas ģimenes ar bērniem no Avotiem ikdienā lietojam tiltiņu pie vidusskolas pāri Ķekavas upei, daudzi iet un brauc ar velosipēdiem pāri, taču patreizējā stāvoklī tiltiņš ir ļoti bīstams. Pat ja tiltiņš ir remonta stāvoklī tas ir jānorobežo ar signāllenti, lai brīdinātu par bīstamu vietu.
Ivars

Atbilde (25.05.2017) Man jāatvainojas to ļaundaru vārdā kuri tiltiņu salauza un uzskata, ka tas nav vajadzīgs. Tiltiņam ir paredzēta rekonstrukcija un ir pasūtītas konstrukcijas. Ceru tās saņemt jūnija mēnesī. Signāllentas jau divas reizes ir norautas.
H. Nezinis, tel. 29456953

Jautājums (15.05.2017) Ir pagājis vairāk nekā gads, kad ziņoju. Uz Liepu Alejas un Kalna ielas stūra kanalizāciju lej vienkārši  - tuvākajā grāvī, nekas nenotiek. Kas tas ir?
Dace Liepa

Atbilde (16.05.2017) Pagājušajā gadā sūdzību pārbaudīja SIA "BŪKS", nekas netika konstatēts. Jūsu vēstuli pārsūtīju pašvaldības policijai un būvvaldei, atkārtotu pārbaužu veikšanai.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (12.05.2017) Nav saprotams, kāpēc visu to, ko samet talkas konteinerā, nevar aizvest dažus simtus metru tālāk uz attiecīgo laukumu, kur tāpat viss nododams bez maksas. Ko konkrēti Jūsu minētajā laukumā var nodot bez maksas? Papīru un stiklu? Jo par cita veida atkritumiem, ko esam veduši nodot, ir jāmaksā.
Zane Meņģele

Atbilde (13.05.2017) Viss, kas nododams laukumā, ir bez maksas, taču tur nepieņem lielgabarīta atkritumus un būvgružus. Par tiem jāmaksā "BŪKĀ" un tad tie tiek izvesti.  Laukumā pieņem stiklu, pet pudeles, plastmasu, kartonu, makalatūru, nolietotu elektrotehniku, datorus, monitorus, u.tml. Talkas konteineros drīkst mest savāktos atkritumus tikai talkai paredzētajos maisos. Pretējā gadījumā Getliņu poligons tos bez maksas nepieņem, un kādam viss konteiners jāpāršķiro, kā to katru gadu dara pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta. strādnieki. Ja cilvēki tīra arī savus šķūņus un bēniņus, bet visu saliek talkas maisos, tad tā var darīt. Tikai šie maisi jāpaņem. Jāsaka, ka konteineru noma un izvešana nav bez maksas. Par to maksā pašvaldība. Bez maksas talkas maisus pieņem tikai Getliņi.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (09.05.2017)  Vai un kad tiks turpināts tiltiņa pār  Ķekaviņu uzsāktais remons Rīgas ielā, iebraucot un izbraucot no Baldones? Tas vērienīgi tika uzsākts pagājušā gada nogalē un sakarā ar ziemas sezonu pārtaukts, bet joprojām nekas neliecina par tā turpināšanu. Vai tas ir speciāli lai radītu papildus biznesu autoservisiem, jo katru dienu tiek bojāta mašīnas ritošā daļa iebraucot un izbraucot pagaidu ceļu klājumā.
Autovadītāja

Atbilde (10.05.2017)  Firmā, kas rekonstruē šo tiltu mums atbildēja, ka darbi atsāksies no 22.-27. maijam, jo tiltu asfaltēšanas tehnoloģiskās prasības ir tādas, ka to var darīt, kad diennakts vidējā temperatūra nav zemāka par +12 grādiem. Šis ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" objekts, pasūtītājs nav Baldones novada dome.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (08.05.2017) Dažādu sporta pasākumu laikā, kuri notiek stadionā, satiksmi vajadzētu noorganizēt pa Pilskalna ielu nevis Skolas ielu !
Oskars

Atbilde (08.05.2017) Šogad nekādi lieli sporta pasākumi stadionā nebūs, jo jūnijā sāksies stadiona rekonstrukcija. Jūsu priekšlikums tiks ņemts vērā, organizējot pasākumus turpmāk.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (03.05.2017) Kāpēc netiek publicēti visi jautājumi novada domes lapā? Kāpēc šķirojat, ko likt un ko ne? Es joprojām gaidu K.Putniņas kundzes atbildi uz savu pēdējo komentāru un redzējumu par talkas dienu, atkritumu savākšanu un to dedzināšanu.
Baldonietis.

Atbilde (08.05.2017) Jautājumi pašvaldībai un atbildes uz tiem netiek šķiroti. Mājas lapā tie tiek ievietoti, kad atbilde ir saņemta. Tā kā domes priekšsēdētājas pienākumos ietilpst ne tikai apjomīga sarakste ar iedzīvotājiem, bet arī citi darbi, t.sk. dažādu sanāksmju apmeklēšana, tad ne vienmēr pietiek laiks, lai nekavējoties atbildētu Baldones iedzīvotājam. Jāņem vērā, ka maija sākums ir arī valsts svētku laiks. Atbilde uz Jūsu rakstīto par atkritumu dedzināšanu Lielās talkas laikā ir domāta ne tikai Jums, bet visiem, kuri to lasa kā atgādinājums par šķiroto atkritumu laukuma esamību un atkritumu savākšanas prasībām talkas laikā. Lielie konteineri tiek atvesti jau piektdienā, jo skolas talku rīko piektdienā un maisi tiek savākti jau tajā dienā. Diemžēl daudzi iedzīvotāji uzskata, ka lielā talka ir nevis apkārtnes sakopšana, bet gan šķūņu, bēniņu u.tml. tīrīšanas laiks. Nav saprotams, kāpēc visu to, ko samet talkas konteinerā, nevar aizvest dažus simtus metru tālāk uz attiecīgo laukumu, kur tāpat viss nododams bez maksas. Mani argumenti nav attaisnojums atkritumu dedzināšanai. Jūs apgalvojat, ka tika dedzināti matrači pieņēmuma formā, jo pats to neredzējāt. Man darbinieki apgalvo pretējo, taču piekrītu, ka arī logu rāmju dedzināšana ir nepieļaujama.
Tā kā Jūs talkas dienā pabijāt gan pie konteineriem, gan Vanagkalnā un, iespējams vēl kaut kur, rodas jautājums, kur "talkojāt" pats.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (29.04.2017) Dzīvoju netālu no sanatatorijas teritorijas. Bieži sanāk iet cauri parkam , vai vienkārši pastaigāties. Un esmu šokēts par to, kāds viņam ir stāvoklis. Vieni atkritumi, citviet vienkārši kaudzēs izbērts. Bet pārsvarā visur tukšās pudeles un tukšie iepakojumi. Vai nevarēja talkas dienā sakopt, vai vnk katru dienu kāds nevar iziet un savākt vismaz kaut ko. Jo drīz tur būs vnk izgāztuve. Arī pašvaldības policija varētu patrulēt tur biežāk, jo tur ir daudz tuķšu alkahola pudelu un cigarešu paciņu, kas liecina par jauniešu izklaidēšanās un cūkošanos vietu.
Jānis

Atbilde (03.05.2017) Sanatorijas parks diemžēl ir mūsu pastāvīgo rūpju objekts, diemžēl tā ir privāta teritorija, kurā ieguldīt pašvaldības līdzekļus un iesaistīt darba spēku nedrīkstam. Reiz dome to mēģināja darīt un saņēma iedzīvotāju pārmetumus par nodokļu maksātāju naudas tērēšanu privātīpašumā. Talku varētu organizēt iedzīvotāju iniciatīvas grupa un tas būtu labi. Līdz šim gadam sanatorijas īpašnieks katru gadu organizēja parka sakopšanu kaut cik pieņemamā veidā. Tā kā tas šogad vēl nav darīts, bet spodrības mēnesis ir beidzies, tad sūtīsim brīdinājumu, ja nebūs reakcija, tad būs sods.
Pašvaldības policija regulāri apseko parku, taču nepārtraukti tur dežurēt nevar. Alkohola lietotāji ir gan iztrenkāti, gan sodīti.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (24.04.2017) Pie viena, tā kā sen nebija sanācis šo lapu apskatīt, pamanīju, ka tika pieminēta ES finansējuma apguve Baldonē. Varbūt Jums ir kāds komentārs par to, kāpēc mūsu novads, kurš Jūsu vārdiem ļoti cītīgi vienmēr pie visa strādā ir tik ļoti neglaimojošā 114.pozīcijā no 119?
http://www.lsm.lv/lv/tautas-panorama/novads/baldones/es-projekti/saraksts
Elīna

Atbilde (24.04.2017) Pašvaldība izmantoja tās aktivitātes un tādā apjomā, kādās tās bija pieejamas un tādām vajadzībām, kas risināja konkrētas problēmas, nevis tā saucamos "mīkstos" projektus. ES fondi tika izmantoti ūdenssaimniecības sakārtošanai, satiksmes drošībai, attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei, dabaszinātņu kabinetu aprīkošanai vidusskolā, un LAD finansējums dažādām aktivitātēm (slidotava, skeitparka rampa, volejbola laukumi, āra trenažieri, ielu vingrošanas sistēmas, tērpu iegāde pašdarbības kolektīviem, u.c.) Tā kā neesam liela pašvaldība, tad arī nepieciešamās summas nav lielas. LAD finansējums Pierīgai nebija pieejams atsevišķās aktivitātēs, kurās bija lielākie līdzekļi. Ūdenssaimniecības rekonstrukcijai katrai pašvaldībai bija kvotas.Ja tā bija lielāka pašvaldība, tad tai arī bija lielāki līdzekļi. Pašvaldība izmantoja arī KPFI bērnudārza siltināšanai. Diemžēl kultūras celtnēm mums līdzekļi nebija pieejami un nav arī šajā finansēšanas periodā, tāpat kā sporta būvēm. Diemžēl ir 30 pašvaldības, kam līdz 2020. gadam būs daudz lielākas iespējas piesaistīt ES līdzekļus nekā 89 pārējām. Plānojam izmantot visus mums pieejamos fondus un līdzekļus.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (24.04.2017) Izlasot atbildi uz iepriekšējo jautājumu, nepamanīju, ka Jūs būtu atbildējusi uz uzdoto jautājumu. Kā tas iespējams un pieļaujams, ka pilsētas centrā tiek dedzināti atkritumi, kurus nav atļauts dedzināt? Pilnīgi noteikti melniem dūmiem tur kūpēja matrači un riepas. To visu darīja vīri jakās ar uzrakstu BALDONE. Lūgums pārmaiņas pēc atbildēt pēc būtības uz uzdoto jautājumu.
Elīna

Atbilde (24.04.2017) Uz jebkuru jautājumu tiek atbildēts pēc būtības un pēc iespējas izsmeļoši. Tika dedzinātas koka daļas. Ja jums ir citi pierādījumi, lūdzu tos iesūtīt, lai varam noskaidrot vainīgos.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (24.04.2017) Godāta Baldones novada dome! Sestdien bija talkas diena. Visi iedzīvotāji tika aicināti sakopt ne tikai savu sētu, bet arī apkārtni. Atkritumu savākšanas punkts tika organizēts netālu no slidotavas - tika nolikti divi lieli sarkani konteineri, uz kuriem iedzīvotāji varēja vest un bez maksas atstāt savāktos atkritumus.\r\nIzskatās, ka iedzīvotāji talkot bija sākuši jau piektdienas vakarā, jo braucot tiem garām, starp abiem konteineriem jau bija sakrauta pamatīga kaudze ar riepām. Viss jau ir ļoti labi, izņemto to, ka nācās piedzīvot vilšanos sestdien - pašā talkošanas dienā. Vairāku stundu garumā savestie atkritumi turpat arī tika dedzināti. Gaisā cēlās melni dūmu mutuļi , piesārņojot vidi un tuvāko māju iedzīvotāju pagalmus. Tika dedzināts viss, kas dega - tai skaitā ari riepas, matrači utt. Uz jautājumu par to, kas tiek dedzināts, vīri sarkanās jakās ar uzrakstu "Baldone" atbildēja, ka pērnās lapas un dēļi. Kam jūs to sakāt!!! Kauns!!! Ik viens no mums ir dedzinājis gan lapas, gan dēļus, bet tādus melnus dūmu mutuļus nav sanācis piedzīvot. Kā Jūs izskaidrosiet šādu savu darbinieku rīcību? Vai tiešām ir grūti noorganizēt automašīnu, kas atbrauc savāc pilno konteineru un vietā noliek tukšo? Ja to nav iespējams noorganizēt, tad neveidojiet šādu atsevišķu atkritumu nodošanas punktu talkas dienā un nededziniet tos turpat uz vietas.\r\nIedzīvotāji ļoti labi zin, kur Baldonē ir šķiroto atkritumu nodošanas punkts. Tad veiciniet, lai atkritumu izvešana notiktu regulāri un uz tiem speciāli atvēlēto laukumu. Redzēju arī talkošanu Vanagkalnu estrādē. Tur sagrābtās lapas tika atstātas kaudzē.\r\nLaikam jau uz vietas nevarēja dedzināt, jo tur tika redzēti talkojam domes darbinieki - tai skaitā arī pati Putniņas kundze.
Baldonietis

Atbilde (24.04.2017)  Kā noskaidroju, tad tika dedzināti dažādi sanestie koka izstrādājumi. Var jau būt, ka starp tiem bija iekļuvuši arī kādi plastmasas gabali. Visas riepas ir sakrautas kaudzē, bet Vanagkalnā lapas nekad nededzina, bet gan savāc un nogādā kompostēšanas laukumā, kā tas būs arī šogad. Visiem jāsaprot, ka riepas neviens nepieņem un arī pašvaldībai tās nav kur likt. Tā ir valstiski risināma problēma un pašvaldības to atrisināt nevar. Talkas dienā visi atkritumi jāsaliek talkai domātajos maisos. Tā tas ir jau 10-to gadu, taču mūsu cilvēki to nekādi nevar saprast un nes visu ko un visādos maisos pat sadzīves atkritumus, kurus bez maksas Getliņos nepieņem. Iecirkņa darbiniekiem nākas šos maisus šķirot un pārpakot. Šķiroto atkritumu laukumā var nodot visu bez maksas, tai skaitā arī vecās mēbeles. Tam domāts viens konteiners. Līdz ar to nav nepieciešams par pašvaldības līdzekļiem vākt visu, kas katram kļuvis lieks. Kad tāda laukuma nebija, pašvaldība regulāri organizēja lielgabarīta atkritumu savākšanu. Tās dažas sievietes, kuras tīrīja estrādi arī lietū un krusā un paveica gandrīz neticami daudz, būtu tikai priecājušās, ja Baldones iedzīvotājs būtu viņām pievienojies un palīdzējis ar ļoti smago lapu un zaru savākšanu. Diemžēl tā nenotika. Paldies visiem, kuri centīgi strādāja un patiešām sakopa novada teritoriju, neskatoties uz ļoti nelabvēlīgajiem laika apstākļiem.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (21.04.2017) Vai vispār ir plānots politiskajai partijai "Reģionu alianse" tikšanās ar iedzīvotājiem pirms pašvaldību vēlēšanām, lai iedzīvotāji varētu uzdot sev interesējošos jautājumus?
Rihards

Atbilde (24.04.2017) Tikšanās ar vēlētājiem tiek plānota. Par datumu tiks ziņots vēlāk. Pašvaldības oficiālie sociālie tīkli politiskai reklāmai netiek izmantoti.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (13.04.2017) Vēlos uzzināt, kad tiks uzstādīta zīme "Skautu iela" šīs ielas sākumā, līdzīgi kā tas tika izdarīts ar citām, pirms pāris mēnešiem, pārsauktām  jaunizveidotām ielām, kā piemēram, Silmaču, Saulgožu, Laiņu iela.
Indra Jauce

Atbilde (18.04.2017) Ielu nosaukumi tiek izvietoti pakāpeniski. Pirmkārt tie tiek izvietoti uz ielām, kas pieder pašvaldībai, tādēļ šobrīd precīzi pateikt, kad būs uzraksts arī Skautu ielai vēl nevaram, taču tas būs noteikti.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (05.04.2017) Cien.Putniņas kundze! Tas ka pasākumi ir 1-2 reizes mēnesī, tas ir akmens Jūsu lauciņā un kultūras pasākumu organizēšanā. Baldonē ir tik daudz pašdarbnieku kolektīvu, kuri aktīvi rosās un kuriem ir nepieciešama apskaņošana. Kuri labprāt organizētu pasākumus biežāk.Ir skola, mūzikas skola - kuras aktīvi iesaistās kultūras dzīvē un kurām arī būtu nepieciešama pasākumu apskaņošana.Ir viena problēma, kura traucē šādu kultūras pasākumu organizēšanā. Un šī problēma arī par pamatu tam, kāpēc ir tā, kā ir. Turklāt, to nevarat atrisināt jau gadiem - droši teikšu, ka padsmit būs noteikti. Mūsu pašvaldība nav tā nabagākā. Gribētu teikt, ka tā nesaimnieciska saimniekošana. Jau sen vajadzēja piesaistīt speciālistu, kurš ir zinošs Eiropas savienības fondu apgūšanā un līdzekļu piesaistē. Baldonē KATASTROFĀLI trūkst kultūras centrs mūsu aktīvajiem kultūras darboņiem. Jūsu arguments, ka algot šādiem pasākumiem speciālistu Jums neatmaksājas ir nevietā. Man ir negatīvas atsauksmes no vairākiem mūzikas skolas pedagogiem un mūzikas pasniedzējiem par slikti apskaņotu koncertu. Ir arī atsauksmes no vecākiem - ka ir bijusi slikta dzirdamība.Un arī zemāk jau ir bijis komentārs par to, ka ir zināmi 3 cilvēki, kas varētu iesaistīties šādu pasākumu apskaņošanā, bet Jums redziet tas neatmaksājas.Un kad tas sāks atmaksāties? Cik zinu, arī kultūras centra projekts tiek sākts viss no sākuma...Ir apnicis klausīties to, kā Jūs visu noveļat uz kādu citu. Viss ir slikti. Ir cilvēki, kas ir gatavi iesaistīties, bet Jūs to visu nocērtat jau saknē.
Baldonietis.

Atbilde (05.04.2017) Mums pieejamās telpas un skatuves ir pagaidām tādas kādas ir ar visu slikto akustiku un ierobežotām iespējām. Cik tās dod iespējas, tik arī tiek rīkoti pasākumi. Ja ir cilvēki, kuri grib iesaistīties darbā, lai nāk uz domi ar priekšlikumiem. Nav ko anonīmi bārstīties ar pārmetumiem, tas jau ir tik ērti.  Neviens vēl nav atraidīts un katrs īstenojams priekšlikums ir arī īstenots. No malas vienmēr viss šķiet vienkārši. Jebkurš būvniecības process sastāv no vairākiem etapiem un tie visi prasa laiku. Mums ir izstrādāta centra pārbūves programma, kas sniedz priekšstatu par iespējām iecerēto īstenot. Likums nosaka, ka jābūt metu konkursam, kura nolikums jāizstrādā ļoti precīzi. To nedrīkst sasteigt un izstrādāt pavirši, jo tad mēs varam negūt cerēto rezultātu. Šovasar šim konkursam būtu jānoslēdzas, tad varēs projektēt. ES fondu nauda šādiem mērķiem nebija, nav arī tagad un nebūs pieejama līdz 2020. gadam. Vienīgais finansēšanas avots sākot no šī gada ir Valsts kases aizdevums līdz 60% no objekta izmaksām. tas nozīmē, ka lieli līdzekļi būs jāiegulda arī no pašvaldības budžeta. Nenoveļu vainu ne uz vienu, taču spēju reāli novērtēt situāciju un pašvaldības iespējas. Ja arī iepriekšējos gados tāds finansējuma avots būtu bijis pieejams, dome darbu būtu sākusi ātrāk un varbūt rekonstruētais kultūras centrs jau būtu gatavs. Līdz šim dome mērķtiecīgi ir darbojusies, lai pabeigtu iesāktos projektu vai uzsāktu tos, kur bija iespējams piesaistīt finansējumu, kā, piemēram, bērnudārza piebūves celtniecība, stadiona rekonstrukcija, kam ir izsludināts iepirkums, skolas un sporta kompleksa būvniecība, ūdenssaimniecības rekonstrukcija un citi mazāki projekti. Katrs, kurš kaut ko saprot no celtniecības izmaksām un kaut reizi iepazīstas ar pašvaldības budžetu, saprot, ka no aptuveni 5 miljonu EUR budžeta darbus par aptuveni 3,5 miljoniem EUR, kā arī uzturēt visas iestādes, nav iespējams, jāņem aizdevums vai arī jāatsakās no ieceres, ko mēs negribētu darīt.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

 

Jautājums (04.04.2017) Kārtējo reizi nācās piedzīvot vilšanos mūzikas skolas rīkotajā pasākumā "Vecais ratiņš". Apskaņotājs un apskaņošana bija zem katras kritikas - gan ģenerālmēģinājumā, gan pašā koncertā.Iepriekš jau rakstījāt, ka ar Gunāru tiks izrunāta attieksme.Nekas nemainās. Neiecietība un neprofesionalitāte.Vai tiešām šeit nekas nemainīsies??? Cik ilgi bērniem tas būs jācieš?
Baldonietis

 

Atbilde (04.04.2017) Pēc informācijas griezos pie mūzikas pamatskolas vadības, kura apliecināja, ka nekādi būtiski incidenti nav bijuši. Skolas direktore mani informēja, ka Gunārs strādājis 5 dienas būdams slims, nekurnot un darot visu nepieciešamo mūsu tehnisko iespēju robežās. Visi aizrādījumi tika ņemti vērā. Tā kā nepieciešamība apskaņot kādus pasākumus ir 1-2 reizes mēnesī, dažreiz pat retāk, tad algot šādam darbam speciālistu mums neatmaksājas. Kad būs rekonstruēts kultūras centrs, tad tajā darbosies speciālistu komanda. Pagaidām šo darbu veic un arī turpmāk veiks Gunārs bez papildus samaksas. Ja esat labs šī darba speciālists, tad tikai godaprāta jautājums būtu, palīdzēt ar saviem padomiem.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (14.03.2017) Baldones novada "Zaļo ceļš" VAIRS NAV IZBRAUCAMS! Nu jau visi mūsu ģimenes auto ir tik sabojāti, ka drīz nebūs ar ko vest bērnus uz skolu. Bauskas novada slavenie sliktie ceļi nobāl Zaļā ceļa priekšā, tomēr tur lauku ceļus jau greiderē, to pašu šodien redzējām Ikšķilē. Kamēr ir skolēnu brīvdienas,  lūdzam atrast iespēju un izlīdzināt šo ceļa posmu, lai jau pirmdien, varētu atsākt intensīvo kustību uz izglītības iestādēm un darba vietām. Atzīmēšu, ka autobraucēju uz šī ceļa, ir diezgan daudz.
Jānis

Atbilde (16.03.2017) Ielas un ceļi Baldones novadā izlases kārtībā tiek greiderētas no 14. marta. Izlases kārtībā, jo ceļi ir pārmitrināti un dubļus naviespējams nolīdzināt.
 H. Nezinis, tel.29456953.

Jautājums (09.03.2017)  Zināms, ka jūlijā tiks slēgta PII Vāverīte. Kādu risinājumu palīdzību piedāvā dome strādājošiem vecākiem? Būšu pateicīga, ja atbildē uz manu jautājumu netiks ietverta vāji slēptā nepatika pret Baldones iedzīvotājiem - nodokļu maksātājiem, kas salasāma teju katrā atbildē uz domei nepatīkamu jautājumu.
Zane

Atbilde (09.03.2017) Tā kā šogad tiks remontēti arī gaiteņi un kāpņu telpas, tad to nav iespējams paveikt, neslēdzot iestādi. Arī jaunajā korpusā nevaram atvērt grupu, jo nav iespējams nodrošināt bērnu ēdināšanu. Līdz 16. martam PII "Vāverīte" vadība apkopo ziņas par tiem bērniem, kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ jūlijā nevar būt atvaļinājumā. Kad būs zināms bērnu skaits, meklēsim arī risinājumu. Pastāv iespēja vienoties ar Ķekavas novadu vai arī apmaksāt aukles pakalpojumus.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (04.03.2017) Vai Baldonē ir auklītes ar līdzfinansējumu?
Aija

Atbilde (06.03.2017) Līdzfinansējums auklēm ir 135 EUR, ja bērns un viens no vecākiem ir deklarēti Baldonē un bērns ir rindā PII "Vāverīte". Domes kancelejā jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu un līguma kopija ar aukli, kura ir reģistrēta kā pakalpojuma sniedzējs. Sīkāk par šo pakalpojumu varat uzzināt no saistošajiem noteikumiem baldone.lv/ pašvaldība/ normatīvie akti/ saistošie noteikumi.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (03.03.2017) Ceļa stāvoklis uz Skolas ielas ir katastrofāls, kā un kad tik plānots to uzlabot bez ierastās un bezjēdzīgās greiderēšanas?
Dainis

Atbilde (06.03.2017) Ņemot vērā šī gada laika apstākļus, ielu un ceļu ar grunts segumu stāvoklis ne tikai Baldonē, bet visā Latvijā ir slikts. Ne tik sen Skolas iela pavasaros vispār nebija izbraucama, taču šobrīd tā nav un, salīdzinot ar dažām citām ielām, nemaz nerunājot par lauku ceļiem, tā vēl ir ciešamā stāvoklī. Ielas rekonstrukcija tiek plānota pēc kanalizācijas tīklu paplašināšanas projekta īstenošanas, t.i. ne ātrāk kā 2018. gadā, jo visa iela tiks pārrakta un, līdz ar to tagad tajā ieguldīt līdzekļus ir bezjēdzīgi. Ja arī pārējie šīs ielas iedzīvotāji uzskata, ka ielu nav vajadzīgs greiderēt, tad Jums jāiesniedz domes kancelejā visu parakstīts iesniegums un pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests šo darbu neveiks.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (27.01.2017) Vēlos noskaidrot par apgaismojumu Burtnieku ielā. Šobrīd tur ir melna tumsa, nav neviena laterna šajā ielā. Kādas ir iespējas, plāni un kad un kā ir plānota apgaismojuma ieviešana šai ielai.
Antra

Atbilde (27.01.2017) Ielu apgaismes līniju plānošana notiek, izvērtējot apbūves un iedzīvotāju kustības intensitāti. Šogad plānota ielu apgaismes līnijas izbūve Mežvidu ielā, nākamgad pārbūve Vanagkalna ielā  uz 3 fāžu elektrību. Izstrādājot pārbūves projektu, pētīsim arī tālākās attīstības nepieciešamību.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (26.01.2017) 2016. gada rudenī Zeltkalnu ielas iedzīvotāji iesniedza iesniegumu ar lūgumu uzlabot ceļa segumu, lai novērstusamazinātu ceļa putēšanu. Vai šogad problēma tiks risināta (ja jā- tad kā) un vai šim mērķim ir atvēlēts finansējums?
Ieva

Atbilde (26.01.2017) Jūsu iesniegums novīzēts pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājam, lai ņem to vērā plānojot uzturēšanas darbus. Pašvaldības budžets vēl nav apstiprināts,taču jau tagad varu atbildēt, ka tik detalizēti visi ielu un ceļu uzturēšanas darbiem nepieciešamie līdzekļi netiek plānoti. Beidzoties ziemas sezonai, kļūst saprotams, cik naudas varēs atvēlēt vasaras darbiem. Tad tiek apsekoti visi ceļi un ielas un pirmā kārtā likvidētas avārijas vietas. Diemžēl Zeltkalnu iela nav vienīgā iela ar grunts segumu, tādas ir lielākā daļa Baldones ielas. Par asfaltēšanu varam pat nedomāt, jo esošie autoceļiem atvēlētie līdzekļi ļauj tikai uzturēt ielas un ceļus kaut kādā kārtībā. Frēzēto asfaltu arī nevar izmantot, jo tajā veidojas bedres, bet greiderēt to nav iespējams. Pēdējos gados esam izmantojuši pretputekļu apstrādi Skolas ielā un Ķeguma prospektā. Efekts nav ilgstošs, taču izmaksas lielas. Lai izlemtu, kur ko darīt, tiek pētīta satiksmes intensitāte un noteiktas prioritātes. To darīsim arī šogad, apsekojumā iekļaujot arī Zeltkalnu ielu.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Pateicība (17.01.2017) Gribu pateikt lielu paldies par maināmajiem paklājiem PII Vāverīte.
Zane

Jautājums ( 21.12.2016) Ļoti cītīgi sekoju līdzi notikumiem Baldonē. Šoreiz jautājums par Domes sēžu lēmumu pieejamību un audio ierakstu pieejamību. Tas ko redzu šobrīd - domē pēdējā sēde ir bijusi 25.10.2016? Kaut gan kalendārs rāda, ko citu - sēdes vēl ir bijušas novembrī un decembrī. Labi - decembra sēde bija vakar. Skaidrs. Kur ir informācija par novembri? Kāpēc šie materiāli tiek publicēti tik novēloti? Par piemēru linki no citām pašvaldībām - tepat kaimiņiem: http:\\www.kekava.lv\pubindex.php?id=1649, http:\\www.marupe.lv\pasvaldibadomes-sedesdomes-lemumi, http:\\www.marupe.lv\pasvaldibadomes-sedessezu-audio-ieraksti,
http:\\ogre.lv\latpasvaldibanormativie_akti_un_attistibas_planosanas_dokumentilemumi2016?page=0&doc=27208
Kāpēc šie dokumenti un audio ieraksti netiek publicēti ātrāk? Kāpēc tik ilgi tiek apstrādāta informācija?
Jānis

Atbilde ( 21.12.2016 ) Tā kā decembra finanšu- attīstības komitejas un domes sēde notika nedēļu ātrāk nekā parasti un novembrī sēde notika pašās mēneša beigās, t.i 29. novembrī, bet sēdes materiālus  un audio ierakstus sagatavo viens cilvēks, nevis vesels štats kā kaimiņu pašvaldībā, tad laika trūkuma dēļ novembra sēdes materiāli vēl nav publicēti. Tas tiks izdarīts līdz šīs nedēļas nogalei.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums ( 12.11.2016 ) Kāpēc Baldonē stāv tukši ļoti daudz pašvaldības dzīvokļu? Vai, tiešām domei nav naudas, tos savest kārtībā, lai ir kur cilvēkiem dzīvot. Pat, izīrēt normālu dzīvokli Baldonē nav iespējams:( Tā izskatās, ka lai tik stāv tukši dzīvokļi un pūst kopā, jo cik dzirdēts, ka esot avārijas stāvoklī. Vai tiešām domei ir vieglāk aizlaist postā nekā dot maksātspējīgiem cilvēkiem, lai dzīvo.
Ieva

Atbilde ( 28.11.2016 ) Mūsu novada iedzīvotāji drīkst darīt visu, kas nav aizliegts. Savukārt pašvaldība Domes personā ir tiesīga rīkoties tikai tā, kā to pieļauj normatīvie akti.. Dzīvokļu jautājumu regulē likums un attiecīgās pašvaldības Saistošie noteikumi. Ja gribam paplašināt to personu loku, kam pienākas pašvaldības dzīvokļi, nāksies mainīt Saistošos noteikumus. Taču diez vai VARAM - ministrija, kas kontrolē mūsu darbu, būs sajūsmā par formulējumu: "dosim visiem, kamēr tukši".

Jā, ir dzīvokļi, kas ir avārijas stāvoklī. Bet šeit ir jāizprot cēloņsakarība. Šie dzīvokļi ir tādā stāvoklī nevis tāpēc, ka būtu mērķtiecīgi nolaisti. Bet tāpēc, ka pašvaldība tos saņēmusi "mantojumā" jau nolaistus. Un atbildot uz jūsu jautājumu - jā, Domei tiešām nav naudas, lai tos savestu pilnīgā kārtībā.

Tiem mūsu novada iedzīvotājiem, kam nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, lūgums iepazīties ar attiecīgajiem Saistošajiem noteikumiem Baldones novada mājas lapā. Neskaidrību gadījumā varat vērsties Domes kancelejā vai pie Baldones novada Sociālo jautājumu komitejas priekssēdētājas Violas Āboltiņas. Rakstot uz e-pastu zpbaldone@gmail.com vai piezvanot pa tālruni - 29464544
Baldones novada
Sociālo jautājumu komitejas priekssēdētāja Viola Āboltiņa

Jautājums ( 27.11.2016 ) Vēlos izteikt šasutumu par Baldones sabiedriskās attiecības Almas darbu, kuru viņa nedara profesionāli. Galvenokārt,  kas ne tikai man izraisa šašutumu, bet arī citos novada iedzīvotājus, ka netiek ļoti laicīgi informēts par pasākumiem, kas ir gaidāmi. Kā lielisku, piemēru, varu minēt šīs nedēļas nogales teātra izrādi, kas Facebook lapā tika ielikts TIKAI piektdienā! Ne jau mani tikai tas kaitina, bet arī citus novada iedzīvotājus. Un tad vēl brīnās, ka pasākumi tiek maz apmeklēti, tāpat kā šīs dienas Kora koncerts Baldones baznīcā par ko uzzināju vispār vakar, kaut gan esmu aktīvs novada iedzīvotājs. Jebkurā citā darbā tiek novērtēts, kā tiek darīts darbs, bet šeit diemžēl izskatās, ka ir nepatika pret darbu.Ceru, ka tomēr kaut kas tiks labots.
Iedzīvotājs

Atbilde ( 28.11.2016 ) Informācija par leļļu teātri „Skursteņslauķi” bija pieejama jau mēnesi iepriekš gan „Baldones Ziņu” oktobra numurā, gan mājas lapā baldone.lv. Par koncertu Baldones ev.lut.baznīcā informācija portālā „Facebook” tika ievietota 21.11.2016. Jūs neesat sekojis informācijai, kas iedzīvotājiem tika sniegta savlaicīgi. Uzskatu, ka esat rīkojies ļoti necienīgi, rakstot šādu vēstuli. Vēlos saņemt publisku atvainošanos par necieņas izrādīšanu.
Alma Šlosberga

Jautājums ( 10.11.2016) Vai Mežvidu ielā tiks izbuvēts ielas apgaismojums?
Helmuts

Atbilde (23.11.2016) 2017.gadā ir paredzēti projektēšanas darbi Mežvidu ielas apgaismojuma izbūvei.
Baldones novada domes Galvenais speciālists
celtniecības jautājumos Oskars Kleins
oskars.kleins@baldone.lv

Jautājums ( 10.11.2016) Gribēju Jums jautāt vai saistībā ar Domes lēmumu par adrešu maiņu, dome segs manas izmaksas attiecība uz izmaiņām kredītlīgumā un segsiet arī to starpību, kas radīsies kredīta summā? Jo līgumam tiek mainīta arī procentu likme. Un domāju, ka neesmu vienīgā Baldones iedzīvotāja, kurai īpašums ir ieķīlāts par labu bankai.
rukulins@inbox.lv

Atbilde (14.11.2016)  Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu - vai saistībā ar Domes lēmumu par adrešu maiņu, dome segs manas izmaksas attiecība uz izmaiņām kredītlīgumā un segsiet arī to starpību, kas radīsies kredīta summā? Jo līgumam tiek mainīta arī procentu likme, informēju Jūs par turpmāk minēto.

Ar 25.10.2016. Baldones novada domes (turpmāk – dome) lēmumu (prot. Nr.10, 7§) (turpmāk – lēmums)  Baldones novada teritorijā, kura ar Baldones novada domes 09.01.2013 saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Baldones novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam” apstiprināto  Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam  un domes 31.05.2016 saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Par Baldones novada teritoriālo iedalījumu vienību – Baldones pilsēta un Baldones pagasts – robežu noteikšanu” no Baldones novada pagasta teritorijas tika iekļauta Baldones pilsētas teritorijā, ir mainītas nekustamā īpašuma adreses no māju vārda uz piesaisti ielas nosaukumam (piemēram: Baldones novada domei adrese mainīta no  “Pārupes”, Baldones pagasts, Baldones novads uz Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads).  Kopumā adreses mainītas 1340 nekustamajiem īpašumiem.

Adreses mainītas, pamatojoties uz Ministru kabineta  08.12.2015 noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Noteikumu 32.punkts nosaka, ka, ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts. Gadījumus kad tiek mainīta adrese, citi normatīvie akti neparedz obligātu īpašumtiesību un citu dokumentu nomaiņu. Līdz ar to dokumenti (piemēram: zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u. c. dokumenti), kas izdoti līdz adreses maiņai un kuros fiksēta iepriek&scaro