A+ A

Atbildes uz pašvaldībai adresētajiem jautājumiem

Jautājums (14.03.2017) Baldones novada "Zaļo ceļš" VAIRS NAV IZBRAUCAMS! Nu jau visi mūsu ģimenes auto ir tik sabojāti, ka drīz nebūs ar ko vest bērnus uz skolu. Bauskas novada slavenie sliktie ceļi nobāl Zaļā ceļa priekšā, tomēr tur lauku ceļus jau greiderē, to pašu šodien redzējām Ikšķilē. Kamēr ir skolēnu brīvdienas,  lūdzam atrast iespēju un izlīdzināt šo ceļa posmu, lai jau pirmdien, varētu atsākt intensīvo kustību uz izglītības iestādēm un darba vietām. Atzīmēšu, ka autobraucēju uz šī ceļa, ir diezgan daudz.
Jānis

Atbilde (16.03.2017) Ielas un ceļi Baldones novadā izlases kārtībā tiek greiderētas no 14. marta. Izlases kārtībā, jo ceļi ir pārmitrināti un dubļus naviespējams nolīdzināt.
 H. Nezinis, tel.29456953.

Jautājums (09.03.2017)  Zināms, ka jūlijā tiks slēgta PII Vāverīte. Kādu risinājumu palīdzību piedāvā dome strādājošiem vecākiem? Būšu pateicīga, ja atbildē uz manu jautājumu netiks ietverta vāji slēptā nepatika pret Baldones iedzīvotājiem - nodokļu maksātājiem, kas salasāma teju katrā atbildē uz domei nepatīkamu jautājumu.
Zane

Atbilde (09.03.2017) Tā kā šogad tiks remontēti arī gaiteņi un kāpņu telpas, tad to nav iespējams paveikt, neslēdzot iestādi. Arī jaunajā korpusā nevaram atvērt grupu, jo nav iespējams nodrošināt bērnu ēdināšanu. Līdz 16. martam PII "Vāverīte" vadība apkopo ziņas par tiem bērniem, kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ jūlijā nevar būt atvaļinājumā. Kad būs zināms bērnu skaits, meklēsim arī risinājumu. Pastāv iespēja vienoties ar Ķekavas novadu vai arī apmaksāt aukles pakalpojumus.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (04.03.2017) Vai Baldonē ir auklītes ar līdzfinansējumu?
Aija

Atbilde (06.03.2017) Līdzfinansējums auklēm ir 135 EUR, ja bērns un viens no vecākiem ir deklarēti Baldonē un bērns ir rindā PII "Vāverīte". Domes kancelejā jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu un līguma kopija ar aukli, kura ir reģistrēta kā pakalpojuma sniedzējs. Sīkāk par šo pakalpojumu varat uzzināt no saistošajiem noteikumiem baldone.lv/ pašvaldība/ normatīvie akti/ saistošie noteikumi.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (03.03.2017) Ceļa stāvoklis uz Skolas ielas ir katastrofāls, kā un kad tik plānots to uzlabot bez ierastās un bezjēdzīgās greiderēšanas?
Dainis

Atbilde (06.03.2017) Ņemot vērā šī gada laika apstākļus, ielu un ceļu ar grunts segumu stāvoklis ne tikai Baldonē, bet visā Latvijā ir slikts. Ne tik sen Skolas iela pavasaros vispār nebija izbraucama, taču šobrīd tā nav un, salīdzinot ar dažām citām ielām, nemaz nerunājot par lauku ceļiem, tā vēl ir ciešamā stāvoklī. Ielas rekonstrukcija tiek plānota pēc kanalizācijas tīklu paplašināšanas projekta īstenošanas, t.i. ne ātrāk kā 2018. gadā, jo visa iela tiks pārrakta un, līdz ar to tagad tajā ieguldīt līdzekļus ir bezjēdzīgi. Ja arī pārējie šīs ielas iedzīvotāji uzskata, ka ielu nav vajadzīgs greiderēt, tad Jums jāiesniedz domes kancelejā visu parakstīts iesniegums un pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests šo darbu neveiks.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (27.01.2017) Vēlos noskaidrot par apgaismojumu Burtnieku ielā. Šobrīd tur ir melna tumsa, nav neviena laterna šajā ielā. Kādas ir iespējas, plāni un kad un kā ir plānota apgaismojuma ieviešana šai ielai.
Antra

Atbilde (27.01.2017) Ielu apgaismes līniju plānošana notiek, izvērtējot apbūves un iedzīvotāju kustības intensitāti. Šogad plānota ielu apgaismes līnijas izbūve Mežvidu ielā, nākamgad pārbūve Vanagkalna ielā  uz 3 fāžu elektrību. Izstrādājot pārbūves projektu, pētīsim arī tālākās attīstības nepieciešamību.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (26.01.2017) 2016. gada rudenī Zeltkalnu ielas iedzīvotāji iesniedza iesniegumu ar lūgumu uzlabot ceļa segumu, lai novērstusamazinātu ceļa putēšanu. Vai šogad problēma tiks risināta (ja jā- tad kā) un vai šim mērķim ir atvēlēts finansējums?
Ieva

Atbilde (26.01.2017) Jūsu iesniegums novīzēts pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājam, lai ņem to vērā plānojot uzturēšanas darbus. Pašvaldības budžets vēl nav apstiprināts,taču jau tagad varu atbildēt, ka tik detalizēti visi ielu un ceļu uzturēšanas darbiem nepieciešamie līdzekļi netiek plānoti. Beidzoties ziemas sezonai, kļūst saprotams, cik naudas varēs atvēlēt vasaras darbiem. Tad tiek apsekoti visi ceļi un ielas un pirmā kārtā likvidētas avārijas vietas. Diemžēl Zeltkalnu iela nav vienīgā iela ar grunts segumu, tādas ir lielākā daļa Baldones ielas. Par asfaltēšanu varam pat nedomāt, jo esošie autoceļiem atvēlētie līdzekļi ļauj tikai uzturēt ielas un ceļus kaut kādā kārtībā. Frēzēto asfaltu arī nevar izmantot, jo tajā veidojas bedres, bet greiderēt to nav iespējams. Pēdējos gados esam izmantojuši pretputekļu apstrādi Skolas ielā un Ķeguma prospektā. Efekts nav ilgstošs, taču izmaksas lielas. Lai izlemtu, kur ko darīt, tiek pētīta satiksmes intensitāte un noteiktas prioritātes. To darīsim arī šogad, apsekojumā iekļaujot arī Zeltkalnu ielu.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Pateicība (17.01.2017) Gribu pateikt lielu paldies par maināmajiem paklājiem PII Vāverīte.
Zane

Jautājums ( 21.12.2016) Ļoti cītīgi sekoju līdzi notikumiem Baldonē. Šoreiz jautājums par Domes sēžu lēmumu pieejamību un audio ierakstu pieejamību. Tas ko redzu šobrīd - domē pēdējā sēde ir bijusi 25.10.2016? Kaut gan kalendārs rāda, ko citu - sēdes vēl ir bijušas novembrī un decembrī. Labi - decembra sēde bija vakar. Skaidrs. Kur ir informācija par novembri? Kāpēc šie materiāli tiek publicēti tik novēloti? Par piemēru linki no citām pašvaldībām - tepat kaimiņiem: http:\\www.kekava.lv\pubindex.php?id=1649, http:\\www.marupe.lv\pasvaldibadomes-sedesdomes-lemumi, http:\\www.marupe.lv\pasvaldibadomes-sedessezu-audio-ieraksti,
http:\\ogre.lv\latpasvaldibanormativie_akti_un_attistibas_planosanas_dokumentilemumi2016?page=0&doc=27208
Kāpēc šie dokumenti un audio ieraksti netiek publicēti ātrāk? Kāpēc tik ilgi tiek apstrādāta informācija?
Jānis

Atbilde ( 21.12.2016 ) Tā kā decembra finanšu- attīstības komitejas un domes sēde notika nedēļu ātrāk nekā parasti un novembrī sēde notika pašās mēneša beigās, t.i 29. novembrī, bet sēdes materiālus  un audio ierakstus sagatavo viens cilvēks, nevis vesels štats kā kaimiņu pašvaldībā, tad laika trūkuma dēļ novembra sēdes materiāli vēl nav publicēti. Tas tiks izdarīts līdz šīs nedēļas nogalei.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums ( 12.11.2016 ) Kāpēc Baldonē stāv tukši ļoti daudz pašvaldības dzīvokļu? Vai, tiešām domei nav naudas, tos savest kārtībā, lai ir kur cilvēkiem dzīvot. Pat, izīrēt normālu dzīvokli Baldonē nav iespējams:( Tā izskatās, ka lai tik stāv tukši dzīvokļi un pūst kopā, jo cik dzirdēts, ka esot avārijas stāvoklī. Vai tiešām domei ir vieglāk aizlaist postā nekā dot maksātspējīgiem cilvēkiem, lai dzīvo.
Ieva

Atbilde ( 28.11.2016 ) Mūsu novada iedzīvotāji drīkst darīt visu, kas nav aizliegts. Savukārt pašvaldība Domes personā ir tiesīga rīkoties tikai tā, kā to pieļauj normatīvie akti.. Dzīvokļu jautājumu regulē likums un attiecīgās pašvaldības Saistošie noteikumi. Ja gribam paplašināt to personu loku, kam pienākas pašvaldības dzīvokļi, nāksies mainīt Saistošos noteikumus. Taču diez vai VARAM - ministrija, kas kontrolē mūsu darbu, būs sajūsmā par formulējumu: "dosim visiem, kamēr tukši".

Jā, ir dzīvokļi, kas ir avārijas stāvoklī. Bet šeit ir jāizprot cēloņsakarība. Šie dzīvokļi ir tādā stāvoklī nevis tāpēc, ka būtu mērķtiecīgi nolaisti. Bet tāpēc, ka pašvaldība tos saņēmusi "mantojumā" jau nolaistus. Un atbildot uz jūsu jautājumu - jā, Domei tiešām nav naudas, lai tos savestu pilnīgā kārtībā.

Tiem mūsu novada iedzīvotājiem, kam nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, lūgums iepazīties ar attiecīgajiem Saistošajiem noteikumiem Baldones novada mājas lapā. Neskaidrību gadījumā varat vērsties Domes kancelejā vai pie Baldones novada Sociālo jautājumu komitejas priekssēdētājas Violas Āboltiņas. Rakstot uz e-pastu zpbaldone@gmail.com vai piezvanot pa tālruni - 29464544
Baldones novada
Sociālo jautājumu komitejas priekssēdētāja Viola Āboltiņa

Jautājums ( 27.11.2016 ) Vēlos izteikt šasutumu par Baldones sabiedriskās attiecības Almas darbu, kuru viņa nedara profesionāli. Galvenokārt,  kas ne tikai man izraisa šašutumu, bet arī citos novada iedzīvotājus, ka netiek ļoti laicīgi informēts par pasākumiem, kas ir gaidāmi. Kā lielisku, piemēru, varu minēt šīs nedēļas nogales teātra izrādi, kas Facebook lapā tika ielikts TIKAI piektdienā! Ne jau mani tikai tas kaitina, bet arī citus novada iedzīvotājus. Un tad vēl brīnās, ka pasākumi tiek maz apmeklēti, tāpat kā šīs dienas Kora koncerts Baldones baznīcā par ko uzzināju vispār vakar, kaut gan esmu aktīvs novada iedzīvotājs. Jebkurā citā darbā tiek novērtēts, kā tiek darīts darbs, bet šeit diemžēl izskatās, ka ir nepatika pret darbu.Ceru, ka tomēr kaut kas tiks labots.
Iedzīvotājs

Atbilde ( 28.11.2016 ) Informācija par leļļu teātri „Skursteņslauķi” bija pieejama jau mēnesi iepriekš gan „Baldones Ziņu” oktobra numurā, gan mājas lapā baldone.lv. Par koncertu Baldones ev.lut.baznīcā informācija portālā „Facebook” tika ievietota 21.11.2016. Jūs neesat sekojis informācijai, kas iedzīvotājiem tika sniegta savlaicīgi. Uzskatu, ka esat rīkojies ļoti necienīgi, rakstot šādu vēstuli. Vēlos saņemt publisku atvainošanos par necieņas izrādīšanu.
Alma Šlosberga

Jautājums ( 10.11.2016) Vai Mežvidu ielā tiks izbuvēts ielas apgaismojums?
Helmuts

Atbilde (23.11.2016) 2017.gadā ir paredzēti projektēšanas darbi Mežvidu ielas apgaismojuma izbūvei.
Baldones novada domes Galvenais speciālists
celtniecības jautājumos Oskars Kleins
oskars.kleins@baldone.lv

Jautājums ( 10.11.2016) Gribēju Jums jautāt vai saistībā ar Domes lēmumu par adrešu maiņu, dome segs manas izmaksas attiecība uz izmaiņām kredītlīgumā un segsiet arī to starpību, kas radīsies kredīta summā? Jo līgumam tiek mainīta arī procentu likme. Un domāju, ka neesmu vienīgā Baldones iedzīvotāja, kurai īpašums ir ieķīlāts par labu bankai.
rukulins@inbox.lv

Atbilde (14.11.2016)  Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu - vai saistībā ar Domes lēmumu par adrešu maiņu, dome segs manas izmaksas attiecība uz izmaiņām kredītlīgumā un segsiet arī to starpību, kas radīsies kredīta summā? Jo līgumam tiek mainīta arī procentu likme, informēju Jūs par turpmāk minēto.

Ar 25.10.2016. Baldones novada domes (turpmāk – dome) lēmumu (prot. Nr.10, 7§) (turpmāk – lēmums)  Baldones novada teritorijā, kura ar Baldones novada domes 09.01.2013 saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Baldones novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam” apstiprināto  Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam  un domes 31.05.2016 saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Par Baldones novada teritoriālo iedalījumu vienību – Baldones pilsēta un Baldones pagasts – robežu noteikšanu” no Baldones novada pagasta teritorijas tika iekļauta Baldones pilsētas teritorijā, ir mainītas nekustamā īpašuma adreses no māju vārda uz piesaisti ielas nosaukumam (piemēram: Baldones novada domei adrese mainīta no  “Pārupes”, Baldones pagasts, Baldones novads uz Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads).  Kopumā adreses mainītas 1340 nekustamajiem īpašumiem.

Adreses mainītas, pamatojoties uz Ministru kabineta  08.12.2015 noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Noteikumu 32.punkts nosaka, ka, ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts. Gadījumus kad tiek mainīta adrese, citi normatīvie akti neparedz obligātu īpašumtiesību un citu dokumentu nomaiņu. Līdz ar to dokumenti (piemēram: zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u. c. dokumenti), kas izdoti līdz adreses maiņai un kuros fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā. Ja dokumentu īpašnieks vēlas, viņš var veikt to maiņu, bet tas nav obligāti.

Dome, pamatojoties uz noteikumu 52. punktu,  lēmumu ir nosūtījusi Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram, kurš atbilstoši noteikumu 5.3.punktam to reģistrē adrešu reģistrā. Minētais nozīmē, ka informācija par nekustamā īpašuma adreses maiņu automātiski ir ievadīta arī Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un zemesgrāmatā, nemainot pārējo informāciju (t.sk. zemesgrāmatas nodalījuma numuru, īpašuma nosaukumu, kadastra numuru, platības, īpašnieku, apgrūtinājumus, nostiprinātos aizliegumus un hipotēkas u.c. informāciju) par nekustamo īpašumu, un nekustamā īpašuma īpašniekam nav šajā sakarā jāveic kādas darbības. Turklāt zemesgrāmatu apliecībās kā īpašuma unikālais identifikators ir norādīts kadastra numurs, arī kurš nemainās. Sev piederošā nekustamā īpašuma zemesgrāmatu ar nomainīto adresi var bez maksas iegūt portālā latvija.lv.

Šajā gadījumā arī citas valsts iestādes par nekustamā īpašuma adreses maiņu nav jāinformē. Lēmums ir nosūtīts arī Uzņēmumu reģistram, kurš automātiski veiks adrešu maiņas reģistrāciju tā pārziņā esošajos reģistros. Kā norādīja Uzņēmumu reģistrs, tad tomēr gadījumos, ja persona konstatē, ka kāda iemesla dēļ Uzņēmuma reģistra pārziņā esošajos reģistros adrese nav mainīta, tad lūgums vērsties Uzņēmuma reģistrā ar attiecīgu iesniegumu un adrese tiks nomainīta bez maksas. Adrešu maiņa neietekmē arī nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu. Tāpat adrese automātiski tiek mainīta arī iedzīvotāju reģistrā un personām nav nepieciešams savu dzīvesvietu deklarēt atkārtoti.

Vienlaikus uzaicinām saimnieciskās darbības veicējus, kuriem Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) saimnieciskās darbības veikšanas vieta, un nodokļu maksātājam, kura struktūrvienības adrese, ir reģistrēta nekustamajā īpašumā, kuram ar lēmumu mainīta adrese, VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “publiskojamo datu bāze” pārliecināties vai attiecīgā nekustamā īpašuma adrese ir mainīta. Gadījumā, ja minētā adrese nav mainīta, lūdzu informējiet par to VID.

Iedzīvotājiem pašiem par adreses maiņu jāinformē iestādes, ar kurām ir nodibinātas tiesiskās attiecības (noslēgti līgumi) un kuras adreses maiņas fakts var interesēt, piemēram, "Lattelecom", "Latvenergo", bankas un citus uzņēmumus. Vienlaikus norādām, ka kredītiestādēm, kurām par labu ieķīlāts nekustamais īpašums, kuram pēc domes iniciatīvas mainīta adrese, nav tiesiska pamata prasīt, lai dēļ ieķīlātā nekustamā īpašuma adreses maiņas tiktu grozīts kredīta līgums, kā rezultātā tiek mainītas kredīta procentu likmes vai kā citādi palielinātu kredītņēmēja izdevumus. Aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem un labprātīgi šādiem grozījumiem nepiekrist, jo dome iedzīvotājiem šādus zaudējumus nesegs. Par adreses maiņu jāpaziņo arī personām, ar kurām notiek personiskā un lietišķā sarakste, citādi vēstule var nesasniegt savu adresātu.

Lēmums ir nodots arī Baldones pasta nodaļai, lai adreses maiņas dēļ Baldones novada pasta nodaļā saņemtās vēstules tomēr sasniegtu savu adresātu.

Lēmums tiks publicēts bezmaksas izdevumā “Baldones Ziņas” un ievietots domes mājas lapā internetā www.baldone.lv, kā arī katram nekustamā īpašuma īpašniekam, kura īpašumam ir mainīta adrese, saprātīgā termiņā (ņemot vērā adresātu apjomu) paziņojums par adreses maiņu tiks nosūtīts pa pastu vai ievietots pie nekustamā īpašuma uzstādītajā pasta kastītē, bet daudzdzīvokļu mājās kāpņu telpā jau šāds  paziņojums jau ir izlikts, līdz ar to lēmums katrai personai netiks sūtīts. Ja persona vēlas saņemt lēmumu, lūdzam vērsties domē un lēmums par adreses maiņu saprātīgā termiņā tiks izsniegts.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem šajā sakarā un jau tagad uzsākt lietot jauno adresi.
Minētā informācija, tuvākajās dienās tiks publicēta arī pašvaldības mājas lapā internetā un nākošajā bezmaksas izdevumā “Baldones Ziņas”.

Baldones novada domes
Juridiskā dienesta vadītāja
Maija Dadze

Jautājums (23.10.2016) Vai jau ir zināms, kad 2015.gadā dzimušajiem bērniem tiks nodrošināta vieta PII? Tas jau nekas, ka pēc PII noteikumiem bērnus uzņem no 1.5 gada vecuma, bet reāli bērnam vietas nav. Vai tad būvējot piebūvi nevarēja ierēķināt vietu vēl pāris grupiņām, labi zinot, ka novad un pilsētā bērnu skaits tikai pieaug?
Zane

Atbilde (24.10.2016) Būvējot piebūvi bija jārēķinās ar teritorijas iespējām, jo katrai grupiņai nepieciešami arī rotaļu laukumi. Lielāku piebūvi nebija iespējams bērnudārza teritorijā ietilpināt. No 1,5 gadu vecuma saskaņā ar likumu jānodrošina visiem bērniem finansējums, bet ne obligāti tie jāuzņem PII. 2015. gadā dzimušos bērnus uzņems PII vēlākais no 2017. gada 1. septembra. Iespējams daļu uzņems jau no 1. jūnija, bet pēc Līgo svētkiem dārziņš uz mēnesi būs slēgts remontam.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (20.09.2016) Vēlos izteikt sašutumu par šī rīta notikumu pie pirmsskolas izglītības iestādes Vāverīte un pajautāt par iespējamajiem nākotnes plāniem attiecībā uz šo teritoriju.\r\nSākot ar šo gadu, esmu sākusi vest savu bērnu uz bērnudārzu un līdz ar to saskārusies ar problēmu, kas skar ne tikai mani un domāju, ka neesmu vienīgā, kuru uztrauc šis jautājums. No rītiem un pēcpusdienā pie bērnudārza nav kur novietot automašīnu. Mašīnu ir ļoti daudz, katrs novieto, kur redz un, kur iespēja. Visi zin, ka īpaši no rītiem, tā ir milzīga problēma. Un šorīt pie bērnudārza dežūrēja pašvaldības policija un izrakstīja sodus tām automašīnām, kuras bija novietotas ne pēc ceļu satiksmes noteikumiem.
Domāju, ka pašvaldībai būtu jāiesaistās šīs problēmas risināšanā un jāparedz auto novietošanas iespēju paplašināšana, autostāvlaukuma izbūve vai tamlīdzīgi. Ja pašvaldība nenodrošina saviem iedzīvotājiem stāvvietu pie bērnudārza un zina, ka tā ir problēma, tad kāpēc par to vēl tiek likti sodi? Sakiet, kur lai vecāki novieto savus auto? Iedzīvotāju skaits aug pilsētā, līdz ar to arī bērnu skaits. Tika uzbūvēta piebūve, kas šo apstiprina. Tātad, bērnu mazāk nepaliek. Līdz ar to arī automašīnu plūsma ir lielāka no rītiem. Varbūt sākumā pašvaldība varētu nākt pretim saviem iedzīvotājiem un tā pati pašvaldības policija varētu regulēt satiksmi pie bērnudārza? Jo ne tikai nav kur novietot auto, bet arī šis krustojums pie bērnudārza ir ļoti bīstams, jo satiksme ir liela, bērnu ir daudz, visi meklē, kur novietot auto.
Kas ir nepieciešams, lai sāktu apspriest šo jautājumu? Parakstu vākšana? Būtībā, visi to tāpat zina.Mazliet aizvainojums par šīrīta policijas rīcību. Viegls veids, kā iekasēt naudu!
Indra Jauce

Atbilde (20.09.2016) Stāvvietu problēma pie izglītības iestādēm ir visu pašvaldību problēma, kur šīs iestādes ir agrāk būvētas un tādu stāvvietu nav iespējams ierīkot. Vai Rīgas centrā vispār ir iespējams apstāties pie iestādes? Lielākoties, nē. Satiksmes noteikumi attiecas uz visiem vienādi. Arī pie bērnudārza ceļa zīmes izvietotas ar mērķi, lai nodrošinātu   neapdraudētu bērnu iekļūšanu teritorijā. Mašīnas var novietot visas Ceriņu ielas garumā vienā pusē, Pilskalna ielā, Stadiona ielā, pie katlu mājas. Tiesa, tad ir jāmēro garāks ceļš līdz ieejai bērnudārzā. Taču visiem ir vēlme auto novietot pēc iespējas tuvāk centrālai ieejai. Tas diemžēl nav iespējams un nebūs iespējams, lai kādas stāvvietas pašvaldība arī neierīkotu. Pašvaldības zeme ir iepretim katlu mājai, taču, iespējams, tur ierīkota stāvvieta arī daudziem vecākiem liksies pārāk tāla. Citas vietas nav. Pašvaldības policija regulāri runā ar vecākiem un sodi parasti tiek uzlikti tikai tad, kad pārkāpums ir atkārtots. Kāda situācija bija šorīt, to lūgšu paskaidrot. Zeme Pilskalna un Ceriņu ielas stūrī pieder baznīcai, tur pašvaldība nedrīkst ieguldīt līdzekļus.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (23.08.2016) Vai dome ir apsvērusi iespēju izsludināt vakanci uz skaņotāja un apskaņotāja vietu Baldonē? Patreizējais \"Gunča\" ir vienkārši ārpus kritikas. Kā skaņotājs, apskaņotājs - \"Gunča\" ir pilnīgi, galīgi garām. Nekad, nevienā pasākumā (izņemot Baldoni) neesmu redzējis, ka pasākumi tiek apskaņoti no aizmugures vai sēžot goda vietā pirmajā rindā. Pasākumu skaņotāji vienmēr ir aizmugurē. Kā DJ - \"Gunča\" ir arī ir nederīgs. DJ ir cilvēks, kurš liek mūziku un uzklausa apmeklētāju vēlmes. Bet viņa atbilde - kā Jūs visi man šodien esat apnikuši... ko Jūs te nākat... (tas bija pēc gara pasākuma estrādē - pa dienu mēģinājumi, vakarā koncerts un pēc tam balle). Nekad neesmu saskāries ar šādu attieksmi, kā tikai un vienīgi attiecība uz viņu. Bērnu koncertu apskaņošana - tik neiecietīgs darbonis ar bērniem... bļaut uz viņiem, raustīt utt... Bērni taču ir tikai bērni. Viņiem var paskaidrot, pamācīt, bet ne bļaut, ka viņi kaut ko dara nepareizi. Viņi tikai mācās.Cik ilgi tā turpināsies? Vai tiešām ir tādas problēmas kaut ko darīt lietas labā, lai šo visu mainītu? Ja cilvēkam šis darbs nepatīk, tad nevajag.  Baldonē man ir zināmi 3 cilvēki, kas nodarbojas ar apskaņošanu.Varbūt dot iespēju darīt to kādam, kam tas patīk un dara to ar prieku?
Iedzīvotājs un skatītājs.

Atbilde (24.08.2016) Jūsu kritika ir pamatota. To ņemsim vērā un vērsīsim Gunāra uzmanību uz nepieļaujamu komunikācijas formu. Diemžēl koncertos skolas zālē vai kino zālē nav iespējams apskaņošanu izvietot zāles galā, jo kino tāda vieta vispār nav, bet skolā tas traucētu koncerta dalībniekiem pārvietoties. Apskaņojamo pasākumu skaits gada laikā nav tik liels un regulārs, lai apstiprinātu pastāvīgu štata vietu - apskaņotājs ar noteiktu algu. Taču, ja pēc mūsu pārrunām nekas nemainīsies, tad domāsim, ko darīt.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (16.08.2016) Man tomēr šķiet, ka par ūdensvada u.c. pagarināšanas lietderību var spriest, balstoties uz konkrētiem aprēķiniem. Tāpat arī par to, vai iedzīvotāji būtu ar mieru maksāt par attiecīgo pieslēgumu var secināt tikai pēc konkrēta piedāvājuma izteikšanas. Jāatzīmē, ka individuāla kvalitatīva ūdens ieguve arī ir ļoti dārgs prieks (dziļurbums, sūknis, vairumā gadījumu - ņemot vērā  Baldones īpatnības - arī apjomīga ūdens filtru sistēma, kā arī pastāvīgas tās apkopes, sāls, hlora, elektrības u.c. izmaksas). Jāatzīmē, ka centralizētas ūdens apgādes un kanalizācijas trūkums mūsdienās jau ir reti sastopama situācija – ja mēs runājam par pilsētas teritoriju, nevis atsevišķi stāvošu mājām vai to kopām. Tas arī atspoguļojas apstāklī, ka Baldonē ir vienas no viszemākajām nekustamo īpašumu cenām un pieprasījums Rīgas rajonā.
Marita

Atbilde (17.08.2016) Ņemot vērā iesāktos projektus un to īstenošanai nepieciešamos līdzekļus, ir skaidrs, ka tuvākajos gados pašvaldības budžeta līdzekļi nepietiks ūdensvada pagarināšanai. Jāatzīmē, ka Daugavas ielā ir visai sarežģīta situācija, jo tā ir Latvijas valsts ceļu iela un pieslēgumu veidošana abās ielas pusēs ir veicama ar caurduršanas palīdzību, kas ļoti sadārdzina projektu. Iespējams, ka Jūsu rīcībā ir kādi man nezināmi pētījumi par nekustāmā īpašuma cenu un ūdensvada trūkuma saistību, taču socioloģiskais pētījums, ko Baldonē veica  februārī  parādīja citu ainu. Tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri vēlas iegādāties īpašumu pie mums, noteicošie faktori ir citi, piemēram, izglītības iestāžu pieejamība, attālums līdz Rīgai, ceļā pavadāmais laiks, ielu un ceļu stāvoklis. Pētījums arī parādīja, ka nekustāmā īpašuma cenas ir vidējā līmenī, salīdzinot ar līdzīgām pašvaldībām. Kas attiecas uz centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas pieejamību pilsētā, tad arī šajā ziņā mēs neesam liels izņēmums, jo zinu pietiekami daudz piemērus no citām pilsētām, kurās vēl šodien pat pilsētas centrā ir aka un sausā tualete daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Neskatoties uz ūdensvada un centrālas kanalizācijas trūkumu, tieši Daugavas ielā pēdējos gados attīstījusies visintensīvākā celtniecība pilsētas teritorijā. Visi, kuri šeit cēla mājas, zināja reālo situāciju un šo problēmu risināja, tāpat kā tie, kam pat tālā nākotnē nebūtu reāli cerēt uz pieslēgumu sistēmai, kā, piemēram, Parka ielā, Smilšu ielā, Kalna ielā, u.t.t. Saprotot Jūsu problēmu, tomēr nekādi nevaru solīt, ka ar pašvaldības līdzdalību tā tuvākajā nākotnē tiks atrisināta.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (12.08.2016)  Mans pēdējais jautājums bija konkrēti par ūdens vada pagarināšanu. Tas nebūtu liels projekts, kam jāpiesaista ES fona līdzekļi. Līdz ar to mans jautājums  ir par to, kādēļ šāds vitāli svarīgs uzlabojums netiek plānots un, ja ir veikta izpēte un aprēķini par ūdens vada pagarināšanas nelietderīgumu,  kur ar tiem ir iespēja iepazīties. Diskutēt par to, ko būtu vai nebūtu ar mieru maksāt iedzīvotāji, ja nav izteikts piedāvājums, nav lietderīgi.
Kā zināms, Baldonē iegūt dzeramo ūdeni pašu spēkiem ir sarežģīti, un tas nav tikai naudas jautājums,  līdz ar to šis jautājums ir aktuāls daudziem iedzīvotājiem.
Marita

Atbilde (15.08.2016) Attiecībā uz ūdensvadiem princips ir tas pats- cik lielas izmaksas ir uz vienu pieslēgumu un cik tas ir rentabli. Tuvākajā nākotnē ūdensvadu pagarināšana netiek plānota, jo izmaksas būtu jāsedz pilnībā no pašvaldības budžeta un tās mērāmas simtos tūkstošu, bet tādi brīvi līdzekļi tuvākajā nākotnē nav paredzami. Pašvaldības līdzfinansējuma kanalizācijai jau būs ap pusmiljonu EUR. Arī tas jāsedz no pašvaldības budžeta.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (11.08.2016) Par kanalizāciju skaidrs - Daugavas ielas iedzīvotāji aiz aptiekas var turpināt dzīvot "pa vecam" - t.i. bez kanalizācijas. Un tās nav dažas mājas. Vai arī ūdens jautājums netiek risināts tādēļ, ka nerentabli ? Ūdensvads taču sniedzas līdz pat aptiekai. Vai vispār kādi aprēķini ir veikti un iedzīvotājiem risinājumi ir piedāvāti ?
Marita

Atbilde (12.08.2016) MK noteikumus neizgudro pašvaldībā. Ja mēs gribam piesaistīt ES līdzekļus, tad aprēķini jāveic pēc šiem noteikumiem. Jāņem vērā Baldones pilsētas īpatnība. Mums nav pilsētai raksturīga blīva apbūve. Sākotnēji plānojām kanalizāciju vilkt līdz Saulieša ielai, iekļaujot arī potenciālo apbūvi. Taču noteikumi to neparedz, jo tiek skaitīta tikai esošā apbūve ar tajā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu. Tas nav liels. Jāņem arī vērā tas, ka iedzīvotājiem par saviem līdzekļiem būs jāveic pieslēgums mājai. Tas nav lēts prieks, tādēļ jārēķina, kas ir izdevīgāk. Piespiest visus šādus pieslēgumus veidot nevar, jo nav tādu normatīvo aktu. Līdz ar to var veidoties situācija, ka tīkli ir uzbūvēti, bet mājas netiek pieslēgtas. Par katru rēķināto, bet neīstenoto pieslēgumu, pašvaldībai būs jāatmaksā ES fondā ap 10000 EUR. Tādēļ tiek sīki rēķināts, kur ir saprātīgi šo naudu ieguldīt. Kanalizācijas tīklu paplašināšana tiek plānota tikai visblīvāk apbūvētajā pilsētas teritorijā, kur arī ir veikta iedzīvotāju aptauja un noskaidrots potenciālo pieslēgumu skaits. Pakalpojuma tarifs tiek rēķināts kā vidējās izmaksas uz visiem tā saņēmējiem, līdz ar to visiem būtu jāmaksā vairāk, ja kādā virzienā tā izmaksas būtu ļoti augstas, kā tas būs gadījumā, ja, piemēram, Daugavas ielas virzienā pie ļoti lieliem ieguldījumiem, būs maz pieslēgumu. Diemžēl ne visas iedzīvotāju vēlmes ar patreizējām pašvaldības budžeta iespējām varam īstenot.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (11.08.2016) Baldones ūdens strūklaciņas raisa neviennozīmīgas izjūtas. No vienas puses - jauki. Bet no otras - ne gluži, jo dažus  desmitus  metru tālāk cilvēki joprojām - tāpat kā pirms 50 vai 100 gadiem - dzīvo bez tādām pamatlietām kā centralizēta ūdens apgāde un kanalizācija. Katrs atbilstoši savām iespējām un sapratnei šīs problēmas risina arī tādā centrālā ielā kā Daugavas iela. Tādēļ jautājums - vai ir plānots ūdensvada un kanalizācijas sistēmu Daugavas ielā pagarināt, ņeot vērā, ka tā ir pilsētas teritorija ?  Ar mūdienu tehniku, piem. ūdensvada pagarināšana neprasa ne lielus līdzekļus, ne arī laiku.
Marita

Atbilde (11.08.2016) Ūdensvadu netiek plānots pagarināt, bet kanalizācijas sistēmas paplašināšanu plānojam veikt ar ES fondu līdzekļiem un patlaban notiek darbs pie projekta pieteikuma, jo minētā aktivitāte ir izsludināta tikai šogad. Ļoti ceram, ka projektu nenoraidīs. Kanalizācijas tīklu paplašināšanu plānots īstenot labākajā gadījumā tikai līdz Liepu alejai, jo jārēķina pieslēgumu skaits un izmaksas. MK noteikumi ir strikti un, ja paplašināšana ir nerentabla, tad projekts tiek noraidīts. Nedomāju, ka iedzīvotāji būtu gatavi maksāt ļoti augstus tarifus par kanalizācijas sistēmas izbūvi, kurai pieslēdzas tikai daži patērētāji.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (05.08.2016) Par Daugavas ielas „remontu” – pat pieņemot, ka uzliktā virskārta varētu kādu laiku kalpot un auto braucējiem nekādas pretenzijas pret to nav, ir arī kājāmgājēji. Par tiem netiek domāts vispār – šosejas malas ir nobērtas ir šķembām un bitumu, pa kuru nevar ne paiet (nesabojājot apavus), ne pastumt bērnu ratiņus, ne arī, piemēram, ceļojuma koferīti. Jāiet teju pa ceļa vidu, kas ir bīstami.  Vai Baldones Domei nav iespēju (tiesības) šādas situācijas nepieļaut ?
Runājot par Tilta ielu – vēl tagad „gaišā atmiņā” uzliktais šķembu pārklājums, pa kuru kājāmgājēji nevarēja paiet ne ar, ne bez apaviem, nemaz nerunājot par baltajiem putekļu mākoņiem. Bija žēl skatīties uz cilvēkiem, kuri mēģināja pa to pārvietoties…Šis ceļš gan ir Baldones Domes pārziņā, ja nemaldos. Vai ir vismaz plānoti kādi civilizēti ceļu uzlabojumi Baldonē ?
Marita

Atbilde (05.08.2016) Latvijas Valsts ceļi nav domes kompetencē.  Pašvaldības ielām un ceļiem varam izmantot tikai tos remontmateriālus, kas Latvijā ir pieejami, t.i. dolomīta šķembas, kas rada arī putekļus. Autobraucēji prasa cietu segumu, lai neveidojas bedres, tādas frakcijas šķembas savukārt nepatīk gājējiem. Kādu risinājumu iesakāt Jūs, ja neskaita asfaltu, kas tuvākajā laikā augstās cenas dēļ netiek plānots?
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (13.07.2016) Kad tiks nogreiderētas ielas - Ķeguma prospekts, Priežu (un droši vien tas nepieciešams arī citās ielās)? Un otrs jautājums - šobrīd tirgus laukumā notiek piektdienās. Kam pieder šī gaišā ideja par piektdienām? Nav īsti saprotams, kam tad šis tirgus tiek organizēts - īpaši pensionāriem un mājsaimniecēm? Katrā ziņā - ne strādājošiem cilvēkiem...
Zane

Atbilde (14.07.2016) Ķeguma prospekts tika nogreiderēts pirms lietus, tagad tiks tas darīts tiklīdz virskārta būs mīkstāka, lai varētu greiderēt. Ņemot vērā slikto ielas pamatni un to, ka šajā pilsētas daļā ir liels skaits pazemes avotu, bedrītes veidojas ļoti ātri.
Tirgus laukums faktiski ir ielu tirdzniecības vieta, kurā tirgotāji ierodas paši, kad to uzskata par lietderīgu.Neviens speciāli ar tirdzniecības organizāciju šajā vietā nenodarbojas. No domes puses bija mēģinājums "iekustināt" tirgošanos sestdienās, taču tas bija nesekmīgs, jo vienkārši nebija pircēju un tirgotāji vairs nebrauca. Tiem tirgotājiem, kuri regulāri apmeklē visus tirgus, ir izstrādājies savs maršruts un grafiks, kurā acīmredzot Baldonei ir atvēlēta piektdiena. Tā kā viņi piedāvā iedzīvotājiem vislielāko un arī lētāko produkcijas klāstu, tad dienās, kad šie tirgotāji nav mūsu tirdzniecības vietā, arī iedzīvotāju interese par tirdziņu ir maza. Visu nosaka pieprasījums un piedāvājums.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (06.07.2016) Jāsaka, ka esmu nelielā šokā par to, kas notiek ar Baldones ceļiem - Rīgas ielu un tagad arī par Daugavas ielu sākot no krustojuma pirms Baltās pils. Zinu, ka pašvaldībai tie ceļi laikam nepieder, bet vai tiešām nevar aizkavēt to, ka samērā labam asfaltam uzliek par visu kaut kādu dranķa grunts ceļu, kurš pēc gada vai diviem būs sliktas  kvalitātes? Tāpat, kā tas ir tagad ar Rīgas ceļu, kur tagad ir jau parādījušās plaisas. Manuprāt, kārtējā nelietderīgā valsts līdzekļu izsaimniekošana.
Rihards

Atbilde (07.07.2016) Daugavas iela patiešām nav novada pašvaldības iela, bet gan LVC īpašums, kuru uzdevumā tiek veikta virsmas apstrāde, tas ir asfalts, kas ir tuvu sabrukumam tiek apstrādāts ar bitumenu un granīta šķembām.  Ja darbs tiek veikts kvalitatīvi, tad tā nav līdzekļu izšķērdēšana, bet gan iespēja saglabāt ielas segumu bez lielas rekonstrukcijas. Tā ir izplatīta metode, kas dod labus rezultātus. Kā būs Daugavas ielā, redzēsim.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (10.06.2016) Dzīvoju savā īpašumā, Baldonē, Iecavas ielā 5. Vienīgā iebrauktuve ir no Iecavas ielas puses. \Vakar plkst. 18.15 konstatēju, ka Iecavas iela ir no abām pusēm norobežota ar barjerām, kā arī uz braucamās daļas novietots "ķieģelis". Piebraucu pie blakus stāvošās pašvaldības policijas ekipāžas un uzdevu jautājumu -kā man nokļūt mājās? Paskatoties, kur man jānokļūst, pie stūres sēdošais policists atbildēja - nezinu... Devos tālāk pa norobežoto eju. Tieši pie iebrauktuves pagalmā bija uzslieta tiesnešu telts un piepūšamā arka. Lūdzu, lai izdomā, kā man tagad iebraukt savas mājas pagalmā. Tiesneši noņēma barjeras un atbrīvoja ceļu, lai es pa zaļo zonu varētu viņus apbraukt un iekļūt savas mājas pagalmā, turklāt apstiprināja, ka, ja es būtu ieradusies 10 minūtes vēlāk, mēs ar bērnu un auto mājās netiktu. Vēlos noskaidrot, kā varēja rasties situācija, ka neviena atbildīgā persona nebija mūs informējusi par to, ka 09.06.2016. laikā no 18.30 līdz 21.00 būs bloķēta iebraukšanaizbraukšana manā īpašumā. Saprotu, ka šādus pasākumus rīkotāji saskaņo ar vietējo pašvaldību, kas nozīmē. ka domei jau laicīgi bija visa nepieciešamā informācija, lai informētu iedzīvotājus par satiksmes ierobežojumiem, kā arī par pilnīgi liegtu pieeju īpašumam. Ceru saņemt saturīgu atbildi un ceru, ka turpmāk domes darbinieki rūpīgāk izturēsies pret saviem darba pienākumiem.
Elīna Banga

Atbilde (10.06.2016) Velobrauciens patiešām tika saskaņots domē apmēram trīs mēnešus iepriekš. Organizatoru pienākums bija arī dabūt visus saskaņojumus par satiksmes slēgšanu un sagatavot paziņojumus. Diemžēl arī domē nebija pilna informācija par pasākuma vērienīgumu un konkrētiem ierobežojumiem. Velobraucieni pa Iecavas ielu ir bijuši arī agrāk, taču nekad tādas problēmas nav radušās. Atvainojamies no savas puses par sagādātajām neērtībām un turpmāk rūpīgāk sekosim, lai organizatori laikus iesniedz visu nepieciešamo informāciju par iespējamajiem satiksmes ierobežojumiem. Jāatzīmē tomēr, ka no organizatoru puses bija arī ļoti saprotoša attieksmes, ja norādījām par nepieciešamību tomēr kaut ko mainīt telšu izvietojumā. Kā piemēru varu minēt iebrauktuves atbrīvošanu uz sporta kompleksu, lai tur varētu novietot automašīnas izlaiduma viesi
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (16.05.2016) Sakiet lūdzu vai ir kādi normatīvi, kas nosaka, ka privātmājai jābūt obligāti noslēgtam līgumam ar atkritumu izvedēju?? Kaimiņi, (laikam arī vienīgiem kam nav konteineris) ik svētdienu, kā uz baznīcu, iet ar savu dzelteno maisiņu uz mežu. Plastmasus sadedzina krāsnī, bet kas nedeg, to  pārdesmit metrus tālāk uz mežu aiznes un iemet bedrē. Varbūt ir ieteikums kā cīnīties ar šo"nelatviešu tautības ieradumu" ???
Dace

Atbilde (16.05.2016) Sadzīves atkritumu savākšanu regulē attiecīgs likums un pašvaldības saistošie noteikumi. Lūdzu ziņojiet, kurš no Jūsu kaimiņiem tas ir.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (03.05.2016) Sakiet lūdzu, kur šajā "izcilajā" lapā atrodas meklētājs. Jo ir nereāli atrast kādu pašvaldības nolikumu vai sev interesējošus noteikumus? Vai man tiešām ir jāieiet katrā sadaļā atsevišķi un pc tam vēl apakšnodaļās lai atrastu kādu konkrētu rakstu vai pašvaldības nolikumu? Piem. Mani interesē pašvaldības noteikumi kādi ir saistoši bērna uzņemšanai PII "Vāverīte", ar grūtībām, bet atradu, kur atròdas informācija par šo iestādi, izlasu, ka bērnus bērnudārzā uzņem pēc tādiem, tādiem noteikumiem nr. ...., tad kāpēc nav links uz šeim noteikumiem, vai man tiešām ir jāmeklē par šo jucekli kur šādi noteikumi varētu vēl būt!!!
Ilze (Miuze.ilze@gmail.com)

Atbilde (05.05.2016) * Meklētājs atrodas mājas lapas augšpusē vidū. Skat. momentuzņēmumu.
* Saite uz saistošajiem noteikumiem SN12, "Bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtība..." (http://www.baldone.lv/images/userfiles/dome/sn/2012/sn12_2012__bernu_registr_pii.pdf) pievienota.
* Mājas lapu veido SENET (www.senet.lv)
P.Grants, Baldones novada attīstības nodaļa

Jautājums (05.05.2016) Zināms, ka sākot ar jūniju vairs nebūs valsts līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem un auklīšu pakalpojumiem. Vai Baldones pašvaldība sniegs līdzfinansējumu un kādā apmērām?
Zane (biera_b@inbox.lv)

Atbilde (05.05.2016) Privātajiem bērnudārziem pašvaldības līdzfinansējums ir arī patlaban un būs visu gadu 193,21 EUR. Sertificētu aukļu pakalpojumam pašvaldības līdzfinansējums no jūnija būs 135 EUR. Pašvaldības saistošie noteikumi atrodami "Baldones Ziņās" un pašvaldības mājas lapā.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (15.04.2016) Kādēļ Baldonē nav pasta stacijas? Vai tas ir neiespējami jeb ar šo jautājumu jāgriežas citur?
Inta (intalaksevica2@inbox.lv)

Atbilde (18.04.2016) Latvijas pasta darbība nav pašvaldības kompetencē. Par to atbild VAS "Latvijas pasts".
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (18.03.2016) Vēlējos jautāt informāciju par Rail Baltica. Kā kartē redzams, tad tas šķērsos Baldones novadu. Sakiet lūdzu, vai jau zināms, kura alternatīva ir izvēlēta Baldones novadā - A vai B? Ja vēl nē, tad kad būs zināms?
Dace (daceberzina1@tvnet.lv)

Atbilde (21.03.2016) Patlaban notiek ietekmes uz vidi novērtējums, tāpēc pateikt, kura trase būs īstā, vēl nevaram. Taču sabiedriskās apspriešanas rezultāti rāda, ka perspektīvāka ir tā trase, kas atrodas tālāk no "Radona" un tuvāk Baldones centram.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (16.03.2016) Vēlos uzzināt kad tiek plānota Skolas ielas labierkārošana?
Oskars (oskars1101@gmail.com)

Atbilde (17.03.2016) Patlaban notiek darbs pie ūdenssaimniecības attīstības projekta sagatavošanas, kas paredz kanalizācijas centrālo tīklu paplašināšanu arī Skolas ielā, tādēļ nekādi būtiski ielas rekonstrukcijas darbi netiek plānoti, jo visa iela tiks uzrakta. Darbu iespējamā pabeigšana netiek plānota ātrāk kā 2018. gadā.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (25.02.2016) Šobrīd grantētās ielas ir katastrofālā stāvoklī, piem. Ķeguma prospekts. Vai Jūsuprāt ir pieļaujams, ka šādos apstākļos pa ceļiem brauc smagā meža tehnika? Konkrēti šajās dienās tiek izvesti nocirstie koki kaut kur Lakstīgalu ielas rajonā un baļķvedēji pa to pašu sabrukušo Ķeguma prospektu kursē vairākas reizes dienā. Kāds liktenis gaida grantētās ielas šogad? Vai tās plānots atjaunot ar jaunu grants slāni? Kad tiks atjaunots asfalta segums Rīgas ielā no Iecavas ielas līdz Ķeguma prospektam?
Zane (zane159@apollo.lv)

Atbilde (25.02.2016) Šī gada laika apstākļi ir katastrofāli visiem grunts seguma ceļiem. Ķeguma prospektā grants segums tika atjaunots, bet grunts apstākļi šajā ielā ir tādi, ka apakšā ir avoti un segums burtiski pazūd. Tā kā tiek plānota kanalizācijas tīklu paplašināšana, tad būtiska prospekta rekonstrukcija tuvākajā laikā netiek paredzēta. Iela tiks uzturēta iespējami labākajā stāvoklī. Šobrīd to nevar greiderēt vai kā citādi labot, jāgaida, kad viss apžūs.  Paldies par signālu par baļķvedējiem. Neviens ar pašvaldību meža izvešanu nav saskaņojis, ir izliktas svaru ierobežojošās zīmes, diemžēl kāds tās neievēro. Dienestam dots uzdevums noķert vedējus un kopā ar pašvaldības policiju izsaukt ceļu policiju. Par Rīgas ielu esmu atbildējusi daudzkārt, diemžēl cilvēki lasīto neiegaumē. Rīgas iela ir Latvijas valsts ceļu īpašums, tādēļ pašvaldība tajā nedrīkst ieguldīt savus līdzekļus. Dome regulāri iesniedz pieprasījumu LVC šo ielu rekonstruēt. Tas tika solīts pēc ūdenssaimniecības projekta pabeigšanas. Pēc mūsu pieprasījuma minētā iela ir iekļauta Rīgas plānošanas reģiona prioritāro ceļu sarakstā. Kad tas tiks realizēts, pagaidām informācijas nav. Rīgas ielā ir jāatjauno ne tikai asfalta segums, bet jāizveido arī lietus ūdens kanalizācija un "kabatas" autostāvvietām.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums (26.01.2016) Rīgas pilsētas pašvaldība ļoti sekmīgi ir sākusi cīnīties pret pilsētas graustiem pēdējos gados palielinot daudzas reizes nodokli nesakoptiem īpašumiem. Vai Baldones pašvaldībai, kas tāds ir padomā, lai īpašnieki beidzot sakoptu savus tiešām nesakoptos īpašumus un, lai beidzot sāktu virzīties kaut kas uz priekšu ar sanatorijas graustiem nevis tikai solīt, solīt un vēlreiz solīt. Tāpat jautājums cik tālu ir process ar kinoteātra ieceri pārbūvēt par kultūras centru? Jautājums arī par Ciršu ielas graustu un nesakopto teritoriju aiz metāla žoga. Aizpagājušajā vasarā tika nojauktas vecās noliktas, kas ir ar graustu turpat, kuram ir garš ķieģeļu skurstenis? Cik zinu, tad tas neietilpst Baldones sanatorijas teritorijā.
Rihards

Atbilde (16.02.2016) Komisija ir veikusi degradēto teritoriju apsekošanu un sagatavots materiāls palielināta nekustāmā īpašuma nodokļa uzlikšanai. Tas attieksies kā uz sanatoriju tā uz graustu Ciršu ielā 3.
Kultūras centra rekonstrukcijai ir nepieciešams piesaistīt finansējumu. Patreizējais likums par valsts budžetu neļauj pašvaldībām šādam mērķim aizņemties līdzekļus Valsts kasē. Arī ES fondu līdzekļi tam nav paredzēti, bet pagaidām tādas summas no pašvaldības budžeta nevaram atlicināt. Risinājums varētu būt publiski privātā partnerība, bet tas ir ļoti birokrātisks un dārgs variants, taču mēģināsim to izmantot. Kaut kādas cerības tagad parādījušās arī par ES fondiem, bet pagaidām nekas konkrēts. Drīzumā tiks izveidota darba grupa, kas izstrādās centra konceptu, lai varam domāt par skiču projektu.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums: (13.11.2015) Šoreiz ne tik daudz jautājums, cik ierosinājums un aicinājums! Bet vispirms - liels paldies par ikgadēji jauko, silto un ļoti patriotisko Lāčplēša dienas pasākumu! Lepojos ar Baldoni, ka mums ir tāds pasākums, kurā pie ugunskura skan himna un karavīru dziesmas, nevis pop-rok-rep, un mūsu bērni to dzird, jūt un redz.\r\nBet ir dzimusi vēl kāda brīnišķīga, skaista, dziļa savā būtībā un ilgspēlējoša savā izpausmē ideja - ietvert Latviju ozolu stādīšanas kampaņā "Ozolu stāsti" par godu Latvijas simtgades svētkiem. Kampaņa jau aptver vairākas vietas Latvijā, piem.: http:tvskrunda.lv/blogindex.php?id=c0…
Aicinu atbalstīt šo jauko ideju, iesaistot mūsu skolas! Domāju, ka mums Baldonē ir pietiekami vietas, lai realizētu šādu kampaņu, varbūt tas varētu būt Lativjas simtgadei veltīts parks vai jauna aleja, līdzigi kā pie Mercendarbes pils! Varbūt tas varētu būt parks, kur katrs koks nes sava stādītāja labās domas Latvijai. Labā un skaistā nekad nav par daudz, tas tikai veido augstāku kultūrvidi. Bērniem ir svētīgi iesaistīties šādos pasākumos, tad nebūs vēlāk jāapkaro vandālisma izpausmes un sētniekiem jātīra piespļaudīti soliņi. To pat pasaules pētījumi un citu valstu pieredze saka!
Iespējams, ka šādu ideju par parku vai aleju "Labie vārdi Latvijai" var gudri apspēlēt kā nākamo tūrisma objektu, kas nestu Baldones vārdu. Nu piemēram..
Turklāt : vai var būt vēl labāka dāvana Latvijai, kā ar mīlestību stādīti ozoli - koki, kuru stāsts turpināsies vēl ilgi pēc mums?
Iluta Pavezska

Atbilde: (16.11.2015) Paldies par labajiem vārdiem. Mums ikdienā to ļoti pietrūkst, jo cilvēki labo pieņem kā pašu par sevi saprotamu. Jūsu ideja par koku stādīšanu ir apsveicama. Arī mēs par to domājam un tieši 11.novembrī ar Helmutu Nezini to apspriedām. Pēc I  Pasaules kara pie baznīcas tika iestādīta ozolu un liepu aleja. Mēģināsim konstatēt, kur tā bija un kaut vai daļēji to atjaunot. Mums ir arī daudzas teritorijas, kur varam maijā meža dienās stādīt kokus, kaut vai gar Rīgas un Pasta ielu, Liepu aleju, kur ir gājušas bojā liepas, tā atjaunojot savulaik iestādītās alejas.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums: (13.11.2015) Sakarā ar biežām avārijām uz Rīgas ielas, vai tiešām nav iespējas kaut kā ierobežot atļauto barukšanas ātrumu uz vēl mazāku, piemēram 20kmh? Uzlikt  jēbkādus papildu braukšanas  ierobežojumus..! Viens ir skaidrs, šeit autovadītāji nu neklādīgi nevar izprast, kas ir gājēju pārēja un kam tā domāta!
Inga Švarca

Atbilde: (16.11.2015) Pilnībā pievienojos Jūsu sašutumam par mūsu autobraucēju nevēlēšanos ievērot elementārus ceļu satiksmes noteikumus. Rīgas iela un Iecavas iela ir Latvijas valsts ceļu īpašums, tādēļ pašvaldība nevar pati no savas iniciatīvas uz tās ieviest kādus ierobežojumus. Maksimālais pieļaujamais ātruma ierobežojums 30 km/h, kas atļauts uz tranzītielām ir ieviests. Ja neievēro to un prasību pie gājēju pārejām piebremzēt, tad arī ierobežojums 20 km/h neko nedos, jo arī to neievēros. Visu no pašvaldības atkarīgo un LVC atļauto esam ieviesuši, t.i. apgaismotas pārejas, visas zīmes un apzīmējumus.LVC šobrīd projektē luksofora uzstādīšanu Rīgas ielas un Iecavas ielas krustojumā. Domāju, ka tāda iniciatīva arī izraisīs nepacietīgo braucēju sašutumu. Patlaban ir tā, ka nepacietīgie braucēji pat apdzen tos, kuri vēlas ievērot noteikumus, neskatoties uz to, ka priekšā ir pāreja, uz kuras var būt gājēji. Mani vienmēr pārsteidz motociklists, kas nesamazina ātrumu iebraucot pilsētā un ar tādu pašu ātrumu pajoņo garām skolai un pēc tam aiztraucas pa Pilskalna ielu, neskatoties uz ātrumu ierobežojošiem vaļņiem, kuriem viņš laikam vienkārši pārlido pāri. Ātrums ir tāds, ka man nav izdevies pat konstatēt reģistrācijas numuru.
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

Jautājums: (30.10.2015) Vai ir iespēja ierobežot