A+ A

Atbildes uz pašvaldībai adresētajiem jautājumiem

Jautājums (13.06.2018)

Labdien! Sakiet, lūdzu, kad tiks atklāts jaunais stadions? Un kādi būs nosacījumi, lai to varētu izmantot jebkurš Baldones iedzīvotājs. Vēlos, lai atbildi publicē mājas lapā. Ar cieņu, Dita

Atbilde (19.06.2018)

Labdien, Dita!

Stadiona nodošanas ekspluatācijā datums ir 24. jūlijs, bet, ja visi darbi ritēs raiti kā līdz šim, stadiona skrejceliņu varēs izmantot jau jūlija vidū. Augustā tiks uzstādītas arī tribīnes ar vairāk nekā 300 sēdvietām. Futbola un regbija treniņnodarbības un sacensības varēs plānot tikai 2019. gada pavasarī, jo zālienam, lai tas būtu izturīgs un kvalitatīvs sporta zāliens, ir kārtīgi jāiesakņojas.

Runājot par stadiona pieejamību, stadionam tiks izveidots noslodzes grafiks ar Baldones novada sporta sekciju treniņu un sacensību laikiem. Noslodzes grafikā būs redzami katras dienas brīvie laiki rīta un vakara stundās, kas būs paredzēti Baldones novada iedzīvotājiem, kuri bez maksas varēs izmantot skrejceliņu (izņemot gadījumus, kad fiziska vai juridiska persona vēlēsies rīkot sacensības).

Tiks publicēts arī stadiona cenrādis fiziskām un juridiskām personām.

Informāciju sagatavoja:
Edgars Brigmanis
Sporta kompleksa vadītājs


Jautājums (09.06.2018)

Labdien! Gribētos zināt, kas Jāņos notiks Vanagkalnā? Citādi Baldones ziņu avīzē un Baldones novada mājaslapā nekas praktiski nav rakstīts izņemot šo: Līgo svētki. Būs kāda dzīvā grupa, tas pats Dj Guncha vai arī nekas nenotiks? Vēlos, lai atbildi publicē mājas lapā. Rihards.

Atbilde (11.06.2018)

Labdien, Rihard! 23. jūnijā Vanagkalna estrādē būs Līgo balle kopā ar apvienību "Jautrie līgotāji" (Kaspars Markševics,Gaitis Lazdāns, Mārtiņš Taranda). Sīkāka informācija par pasākumu būs pieejama šīs nedēļas laikā.

Informāciju sagatavoja:
Inta Vidže
Kultūras darba organizatore


Jautājums (23.05.2018)

Labdien,sakiet lūdzu,cik tas ir likumīgi un droši,ka mana bērna grupiņā vasaras mēnešos būs 45. bērni, kur maiņā strādās viena audzinātāja un auklīte. Sakiet lūdzu,kāpēc manam bērnam jāguļ uz matrača, uz grīdas, ja Jūs nerisināsiet šo absurdo situāciju, celšu šo jautājumu valsts mērogā! CIK MAN ZINĀMS TAD PĒC NOTEIKUMIEM,IR ŠĀDI: Izglītojamo skaits grupā pirmsskolas izglītības programmas apguvei. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamais izglītojamo skaits ir šāds: 4.1. vecumā no viena gada līdz diviem gadiem:4.1.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-14; 4.1.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-14; 4.2. vecumā no diviem līdz trim gadiem: 4.2.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-16; 4.2.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-16; 4.3. vecumā no trim līdz pieciem gadiem:4.3.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-24; 4.3.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-24; 4.4. vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem: 4.4.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 12-26; 4.4.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-24. (MK 24.07.2007. noteikumu Nr.505 redakcijā) 5. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.505.) Vēlos, lai atbildi publicē mājas lapā. Kristīne

Atbilde (30.05.2018)

“Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs” (Ministru kabineta noteikumi Nr.735) ir zaudējuši spēku par izglītojamo skaitu vienā grupā. Vispārējais izglītības likums šajā jautājumā neparedz bērnu skaitu vienā grupā. Izglītojamo skaitu vienā grupā neparedz arī Baldones novada saistošie noteikumi. Saistoši iestādei ir bērnu uzņemšana un atskaitīšana no pirmsskolas izglītības iestādes. Baldones PII “Vāverīte” tāpat kā visās Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs saistoši ir noteikumi  “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.

Visās grupās marta mēnesī notika vecāku anketēšana, kurā vecāki konkrēti atzīmēja nedēļas un mēnešus, kuros viņu bērni apmeklēs PII. Bērnu kopskaits jūnija mēnesī ir liels – 226 izglītojamie. Jūlija un augusta mēnešos vecāku prognozes ir ap 150 bērniem, kuriem nepieciešama izglītības iestāde.

Ņemot vērā pedagogu un tehnisko darbinieku iesniegumus par ikgadējo atvaļinājumu, jūnija mēnesī iestādē būs atvērtas 6 grupas. Viena grupa strādās ar 2016.gadā dzimušajiem bērniem, kuru vecākiem ir jāatgriežas darba gaitās, un 5 grupās izglītosies PII esošie izglītojamie. Iestādes administrācija prognozē, ka darbu grupā nodrošinās  divi pedagogi, pie bērnu skaita 45 un vismaz divi skolotāju palīgi vienā grupā. Iestādē jūnija mēnesī ir arī resursi, ko varam piesaistīt grupās – logopēds, metodiķe, vadītājas vietniece izglītības jomā. Mūsu iestāde ir plaša un ir iespējas bērnus izguldīt zālē, gaiteņos, iekārtot bērniem draudzīgu atpūtas vietu pusdienas laikā.

Bērnu gulēšana uz matracīša nav aizliegta ne ar vienu likumu. Jautājumu par bērnu skaita ievietošanu grupā, ēdināšanu un izguldīšanu iestādes administrācija ir saskaņojusi ar Veselības inspekciju, konsultējusies ar Izglītības Valsts Kvalitātes dienestu. Jautājumus par bērnu skaitu grupā un bērnu izguldināšanu notiek atklāta diskusija novada dome ar izpilddirektori.

Cerot uz konstruktīvu sadarbību un sapratni,
Baldones PII “Vāverīte” vadītāja


Jautājums (08.04.2018)

Jautājums par PII Vāverīte. Kā zināms, vispārējās pirmsskolas izglītības satura programma paredz arī bērnu fizisko izglītību. Vai tas, ka bērniem jau kādu laiku sporta nodarbības sporta skolotāja vadībā vairs nenotiek, ir atbilstoši licencētajai mācību satura programmai? Vai un kā pašvaldība risina šo jautājumu?\r\nUn otrs. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, skolotāju palīgu atalgojums PII ir EUR 470 pirms nodokļu nomaksas. Vai pašvaldībai tas tiešām šķiet adekvāts atalgojums par veicamo atbildīgo darbu ar bērniem?
Zane Menģele

Vēlos, lai atbildi publicē mājas lapā.

Atbilde (23.04.2018)

Pašlaik PII Vāverīte tiek meklēts jauns sporta skolotājs. Lai šajā posmā nodrošinātu bērniem pietiekamu fizisku aktivitāti, sporta nodarbības notiek grupu skolotāju vadībā. Attiecībā uz skolotāju palīgu atalgojumu - šobrīd pašvaldībai nav finansiālu iespēju atalgojumu palielināt, bet tiek meklēts risinājums, lai to varētu izdarīt.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Ose
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Jautājums (27.03.2018)

Vai tiešām Baldones novada pašvaldība ir bezspēcīga pret veikalu TOP,kuram piederošajā teritorijā regulāri mētājas papīri, plēves, pudeles utt. Drazas vējš nēsā pa visu apkārtni. Braucot no Vanagkalna ielas puses pa Gobu ielu tiešām apkaunojošš skats! Kāpēc pārējie Baldones veikali var uzturēt savu apkārtni tīru un sakoptu,bet TOP nu nekādi?!
Vēlos, lai atbildi publicē mājas lapā.
Zane

Atbilde (09.04.2018)

Baldones novada pašvaldības policija veica preventīva rakstura pārrunas ar veikala TOP vadītāju un teritorija aiz veikala tika sakopta. Veikala vadītāja solīja turpmāk savu apkārtni sakopt un uzturēt kārtībā. Pateicamies iedzīvotājiem par viņu modrību un dalīšanos problēmsituācijās, kuras kopā mūs ved uz skaistāku, sakoptāku un mīļāku pilsētu Baldoni. Arī turpmāk Baldones novada pašavaldības policija, veicot patrulēšanu Baldones pilsētā, pievērsīs uzmanību veikala TOP apkārtnei.

Informāciju sagatavoja:
Armands Virsis
Baldones novada pašvaldības policijas priekšnieks


Jautājums (03.04.2018)

Kur mājas lapā ir atrodama informācija par filmām kinoteātrī? Varbūt es nemāku atrast? Varbūt labi noslēpta?

Vēlos, lai atbildi publicē mājas lapā.

Inese Dūdiņa

Atbilde (04.04.2018)

Labdien, Inese!

Informācija par filmām tiek ievietota vairākās vietās mājaslapā - sadaļā "Kino" (Baldone -- Kultūra -- Kino), pasākumu kalendārā (kas atrodas sākumlapas labajā malā), kā arī sadaļā "Kultūras pasākumu plāns" (Baldone -- Kultūra -- Kultūras pasākumu plāns). Tāpat informācija par kino un citiem kultūras pasākumiem vienmēr tiek ievietota jaunumu sadaļā, kā arī Baldones novada domes sociālo tīklu - Facebook, Draugiem un Twitter - kontos.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Ose
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Iesūtīts: 03.04.2018 22:29

Jautājums (21.02.2018)

Lai nodrošinātu lietderīgu un racionālu pašvaldības līdzekļu izlietošanu, iepērkot preces, pakalpojumus un būvdarbus, 2017.gada 26.septembra domes sēdē Nr.11 (17) ar lēmumu 53.§ tika pieņemti noteikumi “Iepirkumu organizēšanas kārtība Baldones novada pašvaldībā”. Ar lēmuma 2.punktu tika apstiprināti Noteikumi “Iepirkumu organizēšanas kārtība Baldones novada pašvaldībā”. Domes lēmumā ir noteikts, ka Noteikumi skatāmi pielikumā uz 7.lapām. No pieņemtā lēmuma var secināt, ka, pašvaldība iepirkumu veikšanā ir noteikusi vēl papildus noteikumus jau Publisko iepirkumu likumā noteiktajam. Domāju, ka tas ir veikts, lai nodrošinātu iedzīvotājiem savas darbības un izlietoto līdzekļu maksimālu efektivitāti un caurspīdīgumu. Lūdzu publicēt šos domes lēmuma pielikumā dotos Noteikumus domes mājas lapā.

Bez tam papildus lūdzu šajā mājas lapā publicēt manas pārdomas par saņemtajām atbildēm uz saviem abiem 2018.gada 13.februāra jautājumiem.Sakarā ar to, ka pats ļoti ilgu laiku esmu strādājis Baldones novada domē, tad zinu, kāda nesenā pagātnē bija attieksme pret iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem, kuri bija saistīti ar informācijas sniegšanu par pašvaldības darbību. Tāpēc saņemtās atbildes mani diezgan stipri pārsteidza. Ļoti žēl, ka arī Baldones novada dome ir iemācījusies atbildes par savu darbību nosegt ar \"likumdošanas deķīti\", jo pamatā atbildēs dominēja: to likums mums publicēt neļauj, to mums likumdošanas akti sagatavot neliek vai ar to Jūs varēsiet iepazīties vēlāk pašvaldības institūcijas tīmekļvietnē vai  valsts elektroniskās informācijas sistēmā un viss. Redzams, ka šajā jomā arī Baldones pašvaldības darbības veids strauji tuvinās lielo pašvaldības darbības stilam - pats kaut kā jau tīmeklī kaut kur sameklēsi.

Nedaudz konkrētāk par atbildi uz pirmo jautājumu. Vispirms par atbildes pašu pirmo teikumu, kurš zināmā mērā pat šokēja: \"... informējam, ka saskaņā ar LR likumu “Fizisko personu datu aizsardzības likums” domes sēžu pielikumi netiek publicēti, jo tie satur personas datus\". Interesanti, kurš minētā likuma pants aizliedz publicēt domes sēžu pielikumus, bet atļauj publicēt pašu domes sēžu darba gaitu? Vai tiešām visos pielikumos ir minēti personu dati? Kā tad ir ar tiem domes sēžu pielikumiem, kuri satur dažādus noteikumus attiecībā uz iedzīvotājiem, teritorijas uzturēšanu u.tml.? Vai nesanāk kaut kas muļķīgs? Varbūt vārdiņš \"jo\" jāaizstāj ar vārdiņu \"ja\"? Un vēl - ja domes sēžu pielikumi tiešām satur fizisko personu datus, tad kāpēc, publicējot pielikumus, šos datus nevar izņemt ārā, kā tas tiek darīts, publicējot domes sēžu norisi? Vai par daudz prasīts? Ja tomēr ir tā, kā Jūsu atbildē rakstīts, tad jau augstāk doto lūgumu publicēt 2017.gada 26.septembra domes sēdē Nr.11 (17) ar lēmumu 53.§ apstiprināto pielikumu Jūs neizpildīsiet. Nevaru gan iedomāties, kādēļ?

Par atbildi uz otro jautājumu - par lūgumu publicēt analoģiski iepriekšējiem gadiem sagatavotu tabulu - sarakstu \"2018.GADA CELTNIECĪBAS UN REMONTDARBI. VEICAMO BŪVDARBU KOPSAVILKUMA SARAKSTS (izņemot ielu un autoceļu remontdarbus)\".  Ar nožēlu jāsaka, ka, ja, sagatavojot atbildi, atbildes autors būtu rūpīgi  iepazinies, par kāda veida un satura sarakstu iet runa, tad šāda satura atbilde noteikti nebūtu sagatavota. Jautājums jau nav tikai par būvdarbiem, kuros uzņēmēja (piegādātāja) noteikšanu reglamentē Publisko iepirkumu likums. Kā zināms, šiem būvdarbiem likumā ir noteikti procedūru pielietošanas zemākie griesti EUR 20000,- (bez PVN) apmērā. Zinot, kādus līdzekļus Baldones novada dome regulāri katru gadu līdz 2017.gadam (ieskaitot) izlietoja būvdarbiem un būvprojektu izstrādei, un zinot arī šo darbu sastāvu pēc to izmaksām, varu pateikt, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pēc darbu sastāva (daudzuma) likumā noteiktajā kārtībā būs publicēta tikai ļoti maza daļa no visa kopējā Baldones pašvaldībā veicamo darbu daudzuma. Tieši tāpēc, lai iedzīvotājiem būtu maksimāli skaidrs, kādus visus būvdarbus (arī pavisam nelielos remontdarbus saimnieciskā kārtā) un būvprojektēšanas darbus atsevišķi katrā pašvaldības struktūrvienībā, neatkarīgi no tā izmaksām un veikšanas veida, un ar kādām katra darba plānotajām izmaksām paredzēts veikt tekošajā gadā, tika iepriekš sagatavoti šie saraksti. No sniegtās atbildes diemžēl var noprast, ka šāds saraksts 2018.gada būvdarbiem nemaz nav sastādīts un tā arī bija nepieciešams atbildē godīgi un īsi uzrakstīt. Šādā situācijā man, kā būvniecības nozares speciālistam rodas gan secinājums: ja visu 2018.gadā plānoto būvdarbu un būvprojektu izstrādes darbu plānošanā nav veikti sekojoši sagatavošanās darbi: 1) nav noteikts konkrēts būvdarbu un būvprojektēšanas darbu un to plānoto izmaksu saraksts darbiem, kuru izmaksas ir zem Publisko iepirkumu likuma zemākajā robežā noteiktā; 2) nav noteikti būvdarbi (nelielie remontdarbi) un to plānotās izmaksas darbiem, kurus paredzēts veikt saimnieciskā kārtā; 3) nav sastādīts visu (gan lielo, gan mazo) 2018.gadā pašvaldības plānoto būvdarbu un būvprojektu izstrādes darbu kopējais saraksts; 4) nav noteikti 2018.gadā pašvaldības plānoto konkrēto būvdarbu un būvprojektu izstrādes darbu kopējie plānotie izdevumi, pašvaldība būvdarbu un būvprojektēšanas darbu izpildes gaitā saskarsies ar liela daudzuma dažādām problēmām un darbu izpildē valdīs pietiekoši liels haoss, kā arī pašvaldības iedzīvotājiem nebūs iespējams iepazīties ar katra atsevišķi veiktā darba (īpaši tiem, kuru izmaksas ir zem Publisko iepirkumu likuma zemākajā robežā noteiktā) saturu un izmaksām. Kur tad šādā situācijā paliek pašvaldības vadības solītā maksimālā pašvaldības darbības atklātība un caurspīdīgums? Noslēgumā tikai vēlos tikai izteikt cerību, ka šīs manas pārdomas tiks publicētas kopā ar sākumā uzdoto jautājumu.
Ar cieņu, Baldones iedzīvotājs O. Usāns.

Atbilde (05.03.2018)

God. Usāna kungs!
Vēlamies Jūs informēt, ka 2017. gada 26. septembra domes sēdē Nr. 11 (17) ar lēmumu 53.§ pieņemtie noteikumi “Iepirkumu organizēšanas kārtība Baldones novada pašvaldībā” tika izstrādāti nevis, lai noteiktu papildu noteikumus jau Publisko iepirkumu likumā noteiktajam, bet gan ar mērķi noregulēt to, kas Publisko iepirkumu likumā nav atrunāts, proti, zemsliekšņa iepirkumus. Šie noteikumi ir vērsti nevis uz sabiedrību, bet gan uz pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, ar mērķi disciplinēt un ieviest vienotu sistēmu veicot zemsliekšņa iepirkumus. Tas ir iekšējs normatīvais akts, kas ir saistošs Baldones novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem, kā arī iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem.

Katrs Baldones novada domes lēmums tiek pieņemts un ir saistošs konkrētai sabiedrības daļai vai atsevišķiem iedzīvotājiem. Visa interesējošā informācija saistītajām personām tiek nosūtīta pēc Domes lēmumu pieņemšanas. Attiecīgi, jebkurai citai personai ir tiesības, uz rakstiska un motivēta iesnieguma pamata, iegūt sev interesējošo informāciju un lūgt izsniegt Domes lēmuma norakstu, kuros visa personas datu informācija tiek izdzēsta. Papildus vēlamies Jums norādīt, ka 2018. gada 25. maijā visiem komersantiem, organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm būs jāievēro un jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Minētā Regula uzliks virkni pienākumus, kuri būs jāievēro, lai netiktu piemērotas papildu sankcijas, kas ir ļoti bargas. Pašreiz ir Regulas pārejas posms, kas faktiski nozīmē, ka pašvaldībai ir ļoti ierobežotas datu publicēšanas un izmantošanas iespējas. Tādējādi, Jūsu apgalvojums par Baldones novada domes aizbildināšanos ar personas datiem attiecībā uz lēmumu nepublicēšanu interneta vietnē ir nepamatots.

Attiecībā par veicamo būvdarbu kopējo sarakstu publicēšanu atbilde tika sniegta pēc būtības uz Jūsu iepriekšējo vēstuli, proti, tie remontdarbi, būvdarbi un projektēšanas darbi, kurus ir plānots veikt 2018. gadā – tiks publicēti, taču ne tādā formātā, kā Jūs to darījāt līdz šim.

Informāciju sagatavoja:
Sigita Bērziņa
Juridiskā dienesta vadītāja


Jautājums (02.03.2018)

Labdien! Vai šodien- 2.martā-joprojām nav iznācis Baldones ziņu februāra numurs?

Atbilde (02.03.2018)

Labdien! Sākot ar š.g. februāri Baldones novada domes izdevums "Baldones ziņas" iznāks nedēļu pēc kārtējās domes sēdēs, kas notiek katra mēneša pēdējā otrdienā. Februāra numurs tiks izdots nākamās nedēļas sākumā un ar VAS "Latvijas Pasts" starpniecību tiks nogādāts katra iedzīvotāja pastkastītē. 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Ose
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Jautājums (13.02.2018)

Labdien. Kādreiz Baldones novada mājaslapā bija sludinājumu sadaļa. Man atrast neizdevās. Secināju, ka vai nu tās vairs vienkārši nav vai arī tā ir grūti atrodama. Es meklēju darbinieku. Pats dzīvoju Baldones novadā un tādēļ gribēju piedāvāt darbu kādam novadniekam, bet nevaru atrast, kur šo sludinājumu ievietot?

Vēlos, lai atbildi publicē mājas lapā.
Aivars.

Atbilde (15.02.2018)

Labdien, Aivar! Paldies par jautājumu! Pašvaldības mājaslapā nav sludinājumu sadaļas, jo mājaslapas saturu nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.  Darba sludinājumus par darba iespējām novadā, ja darba devēja saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā, varam ievietot mājaslapas sadaļā “Vakances pašvaldībā un uzņēmumos”, kā arī iesakām izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālu.  Ja vēlaties ievietot darba piedāvājumu novada mājaslapā, lūdzam informāciju sūtīt uz e-pastu dome@baldone.lv.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Ose
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Jautājums (13.02.2018)

2018.gada 19.decembra domes sēdē Nr.18 (24) ar lēmumiem 24.§ tika apstiprināti pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatalgu saraksti. Domes lēmumos 24.1.§, 24.2.§, 24.3.§, 24.4.§, 24.5.§, 24.6.§, 24.7.§, 24.8.§, 24.9.§, 24.10.§, 24.11.§, 24.12.§, 24.13.§, 24.14.§, 24.15.§, 24.16.§, 24.17.§ noteikts, ka apstiprinātie pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatalgu saraksti skatāmi pielikumos. Diemžēl neviens domes lēmuma pielikums nav publicēts. Lūdzu Baldones novada domes mājas lapā publicēt augstāk minēto domes lēmumu pielikumus - pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatalgu sarakstus.

Kā zināms, visa veida pašvaldības veiktie būvdarbi (saskaņā ar Būvniecības likuma, 1.panta 2)punktu: \"...darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu\") un ar šo darbu veikšanu saistītie būvprojektu izstrādes darbi par pašvaldības budžeta, piešķirto ES fondu vai saņemto kredītu līdzekļiem ir ļoti būtiska pašvaldības darbības sastāvdaļa, jo no tiem ir atkarīgs, kādi un par kādām izmaksām tiek veidoti iedzīvotāju dzīves un pašvaldības sniegto pakalpojumu apstākļi, kvalitāte un kā būvdarbi atbilst apstiprinātajai Attīstības programmai. Kā zināms, pēdējā laikā katru gadu Baldones novada domes kopējās būvdarbu izmaksas pārsniedz vienu miljonu EUR. Minēto iemeslu dēļ un lai iedzīvotājiem tiktu sniegta pēc iespējas plašāka un atklātāka informācija par pašvaldības izmantotajiem līdzekļiem, visos pēdējos gados, sagatavojot Baldones novada domes budžetu, kā budžeta pielikums tika izstrādāts un tam pievienots tabula - saraksts \"----.GADA CELTNIECĪBAS UN REMONTDARBI. VEICAMO BŪVDARBU KOPSAVILKUMA SARAKSTS (izņemot ielu un autoceļu remontdarbus)\", kurā tika uzrādīti būvdarbi visās pašvaldības struktūrvienībās, t.sk. arī līdzekļu ekonomijas dēļ veicamie nelielā apjoma remontdarbi saimnieciskā kārtā, kā arī tika sniegts īss veicamā darba apraksts (sastāvs, apjoms) un šo darbu izmaksas saskaņā ar darbu izmaksu veidiem (budžeta kodiem). Diemžēl, iepazīstoties ar Baldones novada domes mājas lapā publicēto 2018.gada 30.janvārī apstiprināto Baldones novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu, šādu tabulu - sarakstu neatradu. Paskaidrojuma rakstā ļoti īsi un nepilnīgi tika minēti tikai daži lielākie būvdarbi. Lai pilnvērtīgi un uzskatāmi varētu iepazīties ar pašvaldības paredzētajiem būvdarbiem un to izdevumiem 2018.gadā, lūdzu analoģiski iepriekšējiem gadiem sagatavot (ja tāds nav sagatavots) un atbildē domes mājas lapā publicēt tabulu - sarakstu \"2018.GADA CELTNIECĪBAS UN REMONTDARBI. VEICAMO BŪVDARBU KOPSAVILKUMA SARAKSTS (izņemot ielu un autoceļu remontdarbus)\".

Osvalds Usāns

Vēlos, lai atbildi publicē mājas lapā.

Atbilde (15.02.2018)

God. Usāna kungs! Paldies par Jūsu jautājumiem! Atbildes lūdzam skatīt zemāk:

Par 2018. gada 19. decembra domes sēdes lēmumu pielikumiem – informējam, ka saskaņā ar LR likumu “Fizisko personu datu aizsardzības likums” domes sēžu pielikumi netiek publicēti, jo tie satur personas datus.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.6 un 12.2 punktiem, kas ir saistoši līdz 2018. gada 28. februārim un paredz, ka “sadaļā "Budžets" iekļauj informāciju par iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu, norādot (11.16.1.) amatpersonas vārdu un uzvārdu, (11.16.2.) amatu un (11.16.3.) izmaksai aprēķināto atalgojuma summu”, Baldones novada domes mājaslapā ir pieejams amatpersonām izmaksātais atalgojums pa mēnešiem.

Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 2. punktu, kas nosaka, ka “valsts vai pašvaldības institūcija tīmekļvietnē publisko informāciju par attiecīgās institūcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (amati, kuros veicamajiem pienākumiem ir līdzīga atbildība un sarežģītība un kuriem atbilstoši pamatfunkcijai ir līdzīgi darba uzdevumi un pamatpienākumi) atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.” un 5. punktu, kas nosaka “šo noteikumu 2., 3. un 4. punktā minēto informāciju aktualizē mēneša laikā pēc attiecīgās informācijas izmaiņām institūcijā”, informācija par samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām tiek gatavota un mēneša laikā pēc Baldones novada pašvaldības budžeta pieņemšanas (30.01.2018) tiks publicēta domes mājaslapā.

Par veicamo būvdarbu kopējo sarakstu – informējam, ka normatīvie akti neparedz pienākumu pašvaldībai publicēt detalizētu veicamo darbu sarakstu, bet saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likuma 18. panta 1.punktu “pasūtītājs mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas publicē valsts elektroniskās informācijas sistēmā, kas paredzēta piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, informāciju par plānotajiem šā likuma 8. panta otrajā daļā, 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā veicamajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, norādot vismaz pasūtītāju, plānoto iepirkuma priekšmetu un saiti uz pircēja profilu, kur būs pieejama iepirkuma procedūras dokumentācija, plānoto iepirkuma veikšanas kārtību, plānoto CPV kodu, iepirkuma līguma veidu, plānoto iepirkuma izsludināšanas gadu un ceturksni vai mēnesi un datu aktualizācijas datumu”,  mēnesi pēc budžeta pieņemšanas plānotais publisko iepirkumu saraksts tiks publicēts valsts elektroniskās informācijas sistēmā un Baldones novada pašvaldības mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Sigita Bērziņa
Juridiskā dienesta vadītāja

Elīna Ose
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Jautājums (07.02.2018)

Cik ilgā laikā tiek ievietoti domes sēdes lēmumi vietnē baldone.lv ? Pēdējā domes sēde bijusi 30. janvārī, šodien ( 7.02) ir jau sešas darba dienas un šāda informācija nav atrodama.
Vēlos, lai atbildi publicē mājas lapā.

Atbilde (08.02.2018)

Paldies par Jūsu jautājumu! Informējam, ka saskaņā ar Baldones novada pašvaldības nolikuma 87. punktu domes sēdes lēmumu protokols tiek sagatavots un parakstīts piecu darba dienu laikā pēc domes sēdes. Pēc protokola parakstīšanas domes lietvede to sagatavo publicēšanai mājaslapā, izņemot visu konfidenciālo informāciju.
30. janvāra domes sēdes protokols ir sagatavots un šodien publicēts mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Inese Kinerte, Domes lietvede


Jautājums (01.02.2018)

Jau vairākas dienas pie vidusskolas un sporta kompleksa stāv mašīna ar uzrakstu 5D kino un blakus treileris. Vai ir zināms kādas filmas tur tiek paredzētas rādīt vai arī šī mašīna tik vilinoši izgaismota vakara stundās tur stāv tāpat vien? Savukārt no rītiem tā vienkārši ir tumsā. Ja tiešām tur notiek kādi kino seansi tad vai par to nav lietderīgi informēt arī iedzīvotājus vismaz ar ziņu mājas lapā?

Vēlos, lai atbildi publicē mājas lapā.

Atbilde (02.02.2018)

Paldies par Jūsu jautājumu! Pašvaldības pienākums ir ievietot mājaslapā informāciju par pašvaldības rīkotiem pasākumiem, kā arī par sabiedriski nozīmīgiem pasākumiem, kas tiek rīkoti sadarbībā ar pašvaldību. Gadījumā, ja pasākuma rīkotājs ir ar pašvaldību nesaistīts uzņēmējs,  informācija par pasākumu tiek ievietota pašvaldības mājaslapā, ja (1) komersants vēlas, lai informācija tiktu ievietota pašvaldības elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un (2) ir samaksāta pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu.

Šajā gadījumā uzņēmējs neizteica vēlmi ievietot informāciju mājaslapā, bet izvēlējās vides reklāmu, izvietojot plakātus piecos Baldonē esošajos informācijas stendos.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Ose
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Jautājums (10.01.2018)

Atklāta vēstule Baldones novada domes priekšsēdētājam, R. Audzera k-gam.

Par Rīgas ielas posmā no Iecavas ielas līdz Ķeguma prospektam pārbūves darbiem.

Šo vēstuli pamudināja mani Jums uzrakstīt vairāki iemesli.

Pirmkārt tā bija intervija ar Jums 2017.gada 22.decembra informatīvajā izdevumā "Baldones Ziņas", kurā es uzzināju par Jūsu ļoti ievērojamām un panākumus nesošajām darba spējām un, galvenais, par Jūsu pieredzi, kā atrisināt gan nelielas problēmas, gan ļoti sarežģītus jautājumus ceļu būvniecībā pat starptautiskas auto maģistrāles izbūvē.

Otrkārt tas ir iemesls, ka visu savu mūžu esmu nodzīvojis Baldonē un visa mana mūža darba pieredze pēc augstskolas beigšanas bija saistīta ar būvdarbu veikšanu Baldones novadā, kas ļoti ietekmē arī manu patreizējo skatījumu un vērtējumu uz Baldonē notiekošo pēc darba gaitu beigšanas.

Treškārt tas ir fakts, ka vairāk kā desmit gadus pirms aiziešanas pensijā nostrādāju Baldones novada domē kā galvenais speciālists celtniecības jautājumos un pēc patreiz pieejamās informācijas neredzu, ka tiktu turpināts darbs pie vienas ļoti svarīgas problēmas, kuras konkrētu risināšanas uzsākšanu Baldones novada dome panāca 2017.gada sākumā. Šī problēma ir Baldones pilsētas galvenās ielas - Rīgas ielas pilsētas centra daļas posmā no Iecavas ielas līdz Ķeguma prospektam pārbūves darbi. Manuprāt šo darbu veikšana Baldonei ir vairāk nekā nepieciešami, jo, ja pārējie pilsētas centra labiekārtošanas un sakārtošanas darbi, pateicoties Baldones novada domei, laika posmā no 1995.gadam līdz 2017.gadam ir veikti ievērojamā apjomā un rada diezgan sakārtotas un uzturētas pilsētas centra iespaidu, tad minētais Rīgas ielas posms šo iespaidu pilnībā iznīcina, jo asfaltbetona brauktuves segums nav kompleksi atjaunots vairāk kā trīsdesmit piecus gadus un šodien tā tehniskais stāvoklis ir vairāk kā kritisks. Domāju, ka Jūs zināt, ka:

1) Rīgas iela visā tās garumā ir valsts autoceļa P91 "Mežvidi - Baldone" sastāvdaļa un par visa veida visiem ielas atjaunošanas darbiem un uzturēšanas darbiem ir atbildīga VAS "Latvijas Valsts ceļi";

2) pilnīgi visus Rīgas ielas labiekārtošanas darbus, izņemot 2017.gadā veiktos Rīgas - Iecavas - Pilskalna ielas krustojuma rekonstrukcijas darbus, ir veikusi Baldones novada pašvaldība. Šie darbi ir - visu gājēju celiņu izbūve, autobusu pieturvietu izbūve, autobusu galapunkta (apgriešanās laukuma) izbūve, automašīnu stāvvietu izbūve, ielas apgaismojuma izbūve, lietus kanalizācijas izbūve atsevišķās ielas vietās;

3) realizējot Rīgas ielas labiekārtošanas darbus atsevišķās vietās, pašvaldība ir uzsākusi ielas brauktuves veidošanu atbilstoši 2013.gadā izstrādātā un apstiprinātā "Baldones novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam" sadaļā "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" noteiktajiem Baldones pilsētas maģistrālo ielu (t.sk. Rīgas ielas) profiliem (Pielikums Nr.1 "Ielu profili Baldones pilsētai"). Kā redzams, Baldones maģistrālajām ielām ielu brauktuves paredzēts veidot ar kopējo platumu 9,0m, kurā izvietotas divas automašīnu joslas, katra 3,5m plata un katrā pusē paredzēts izvietot 1,0m platu velosipēdu joslu.

Atgriežoties pie augstāk minētās Rīgas ielas pārbūves darbu jautājuma risināšanas uzsākšanas 2017.gada sākumā, kā bijušais domes darbinieks, kurš vairākus gadus vairāk vai mazāk bija iesaistīts arī minētās problēmas risināšanā, varu atgādināt, ka 2017.gada marta mēnesī VAS "Latvijas Valsts ceļi" beidzot atsaucās pašvaldības iniciatīvai un kā ceļa pārvaldītājs Baldones novada domei lūdza izsniegt Tehniskos noteikumus, "būvprojekta izstrādei objektam "Valsts reģionālā autoceļa P91 Mežvidi - Baldone posma km 2,42 - 3,24 atjaunošana (pārbūve)". Izstrādājot pieprasītos Tehniskos noteikumus, Baldones novada dome ņēma vērā, ka:

1) Rīgas ielas brauktuves platums un sadalījums ir noteikts 2013.gadā izstrādātā un apstiprinātā "Baldones novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam" sadaļā "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (Pielikums Nr.1), kurā kā neatņemama brauktuves sastāvdaļa ir paredzēta vieta arī riteņbraucēju joslu izvietošanai;

2) riteņbraucēju kustība Baldones pilsētā kļūst intensīvāka ar katru gadu;

3) Rīgas ielas (valsts autoceļa P91) posms 2,42.km līdz 3,24.km (Iecavas iela - Ķeguma prospekts) atrodas Baldones pilsētas centrālajā daļā un ielas pārbūvē jāievēro arī viss pārējais, kas attiecas uz ielas izbūvi ievērojami noslogotā pilsētas centra daļā - autotransporta un gājēju maksimāli drošas kustības nodrošināšana, autotransporta stāvvietu izveidošana iespēju robežās pie tirdzniecības, sadzīves pakalpojumu u.c. sabiedriskas nozīmes objektiem, autobusu pieturvietu (brauktuves paplašinājumu) izveidošana atbilstoši normatīvajām prasībām un lietus kanalizācijas izbūve visā pārbūvējamā ielas posma garumā.

Lai VAS "Latvijas Valsts ceļi" rastos skaidrs priekšstats par nepieciešamo darbu vietām un apjomiem Baldones novada pašvaldības skatījumā, Baldones novada dome 2017.gada marta beigās izstrādāja un kopā ar Tehniskajiem noteikumiem VAS "Latvijas Valsts ceļi" iesniedza shēmu "Rīgas iela posmā no Iecavas ielas līdz Ķeguma prospektam ar Tehniskajos noteikumos noteikto prasību izpildes vietām".

2017.gada aprīlī Baldones novada dome no VAS "Latvijas Valsts ceļi" saņēma vēstuli "Par Tehnisko noteikumu grozīšanu", kurā bija redzama pilnīga neizpratne vai esošās situācijas ignorance, un Baldones pilsētas galvenās ielas centra daļas pārbūve tika novērtēta līdzvērtīgi ar vienkāršu autoceļu ārpus pilsētas robežām! Tika noraidītas pilnīgi visas būtiskās prasības, kuras ir saistītas ar drošas autotransporta, velotransporta un gājēju kustības nodrošināšanu Baldones pilsētas centrālajā daļā. Cik noprotams pēc vēlākām sarunām ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvjiem, VAS "Latvijas Valsts ceļi" nepiekrita ievērot 2013.gada Baldones pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Baldones novada teritorijas plānojums 2013. - 2024.gadam" sadaļu "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" un bija ar mieru atjaunot tikai Rīgas ielas brauktuves asfaltbetona segumu ar kopējo platumu 2x3,5m! Tas nozīmēja, ka no kopējā pārbūvējamā ielas posma, kura kopējais garums ir 820m, VAS "Latvijas Valsts ceļi" vēlējās likvidēt jau apmēram kopā 610m garos posmos uzsākto brauktuves veidošanu ar kopējo platumu 9,0m un pārveidot to visā garumā par brauktuvi ar kopējo platumu tikai 7,0m.

Īpaša VAS "Latvijas Valsts ceļi" nepatika bija jūtama pret prasību nodrošināt drošu un jaunajām likumdošanas prasībām atbilstošu velosipēdistu pārvietošanos. Velosipēdistu joslas izveidošanas prasība tika pilnībā ignorēta! Savā 2017.gada aprīļa prasībā par Baldones novada domes izdoto Tehnisko noteikumu grozīšanu VAS "Latvijas Valsts ceļi" vēstules 2.punktā tika pateikts: "Ministru kabineta 2015.gada 27.jūnija noteikumu Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi" 200.punkts nenosaka prasības autoceļu pārbūvei, bet nosaka prasības velosipēdistu vadītājiem." Atklāti sakot, tas jau izskatījās kā ņirgāšanās par šiem satiksmes dalībniekiem. Tad jau vēl vajadzēja pateikt, ka velosipēdistiem jārīkojas saskaņā ar teicienu "slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās" un lai paši izbūvē sev nepieciešamos veloceliņus vai velojoslas! Attiecībā uz šīs problēmas risināšanu vēlos vēl papildināt, ka pašvaldības prasība par velosipēdistu joslu izveidošanu ir jau pilnībā ignorēta, realizējot Rīgas - Iecavas ielu pārbūves projektu.

Atgriežoties pie prasības par ielas lietus kanalizācijas izbūvi, pēc VAS "Latvijas Valsts ceļi" domām arī lietus ūdens novadīšana pilsētas centrā līdzekļu nepietiekamības dēļ jāveic pa vaļējiem novadgrāvjiem! Kāda izveidojas reālā situācija apdzīvotās vietās, neizbūvējot lietus kanalizāciju, ir redzama pietiekami daudzos VAS "Latvijas Valsts ceļi" realizētajos objektos. Arī vizuāli būtu "ļoti interesants" Baldones pilsētas centra risinājums, gar Rīgas ielas malām izbūvējot ūdens novadgrāvjus!\r\n   Bez tam savā otrajā vēstulē par prasību grozīt Tehniskos noteikumus VAS "Latvijas Valsts ceļi" atļāvās pašvaldību nepatiesi apmelot, ka veicot Rīgas ielas labiekārtošanas darbus - izbūvējot gājēju celiņus un automašīnu stāvvietas, pašvaldība bez saskaņošanas ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" ir uzsākusi veidot brauktuvi 9,0m platumā. Vēlos teikt, ka lielāku esošās situācijas ignoranci un gatavību valsts līdzekļu ceļu būvdarbiem izšķērdēšanai kā dotajā  VAS "Latvijas Valsts ceļi" piedāvājumā ir grūti atrast! Man ir neizprotama šāda nostādne pret esošo problēmu risināšanu tieši Baldones pilsētā, jo zināms, ka VAS "Latvijas Valsts ceļi" Latvijā ir realizējuši pietiekami daudz projektus, kuros valsts ceļos ir izbūvēti gan gājēju celiņi, gan riteņbraucēju celiņi, gan lietus kanalizācija, gan ielu apgaismojums. Cik esmu informēts, pēc neveiksmīgām domes vadības turpmākajām sarunām ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvjiem, jautājuma risināšana par Rīgas ielas centrālās daļas pārbūves darbu veikšanu ir apstājusies.

Manuprāt, ja augstāk aprakstītā problēmas risināšana steidzīgi netiks atsākta un sakarā ar to, ka 2020.gadā beidzas plānošanas periods, kad Latvija no ES fondiem var saņemt ievērojamus līdzekļus ceļu būvdarbiem, var ļoti ātri pienākt laiks, kad Baldones pilsētas Rīgas iela visā garumā tiks nodota Baldones pašvaldības īpašumā un tad jau pilnīgi visi ielas rekonstrukcijas darbi būs jāveic par pašvaldības līdzekļiem. Vai to pašvaldība spēs un, neveicot Rīgas ielas pārbūves darbus, kāds pēc dažiem gadiem izskatīsies Baldones pilsētas centrs salīdzinājumā ar citām pilsētām?

Ļoti cerot uz Jūsu veiksmīgo pieredzi sarežģītu jautājumu risināšanā, cerot līdz 2020.gadam ieraudzīt atbilstoši mūsdienu prasībām rekonstruētu Baldones pilsētas Rīgas ielas centrālo daļu un cerot saņemt atbildi par domes vadības nostādni un plānotajiem pasākumiem minētās problēmas atrisināšanā, Baldones pilsētas iedzīvotājs Osvalds Usāns

Atbilde (25.01.2018)

God. Usāna kungs!

Pateicos Jums par detalizētu situācijas izklāstu!
2018. gada 16. janvārī tikos ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāju Jāni Langi, lai pārrunātu situāciju par VAS "Latvijas Valsts ceļi" piederošo ielu stāvokli, kas atrodas Balodes pilsētas teritorijā. Februāra vidū notiks atkārtota tikšanās Baldonē – VAS "Latvijas Valsts ceļi" valdes priekšsēdētājs J. Lange brauks vizītē un klātienē iepazīsies ar ceļu stāvokli, tostarp arī ar Jūsu aprakstīto Rīgas ielas posmu.

Informāciju par tikšanās laikā nolemto tiks publicēta gan Baldones novada mājas lapā www.baldone.lv, gan Baldones novada domes informatīvajā izdevumā “Baldones ziņas”.

Ar cieņu,
Raimonds Audzers
Baldones novada domes priekšsēdētājs


Jautājums (06.12.2017) Kad beidzot iedegsies krāsainās lampiņas Baldones luksoforā ?  Vai uz Ziemassvētkiem, par prieku bērniem, būs ?
Andris

Atbilde (11.12.2017)  Ļoti aktuāls jautājums daudziem novada iedzīvotājiem. Luksofori strādā no  6.decembra testa režīmā, tādēļ aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem. Tiklīdz būs informācija par luksoforu darbību no Latvijas valsts ceļiem, publicēsim mājas lapas sadaļā ''ziņas''.
Informāciju sagatavoja
Attīstības nodaļas vadītāja
Līga Dāboliņa


Jautājums (06.12.2017) Vislielākā pateicība Baldones čaklajiem sētniekiem un viņu vadībai! Ietves tīras jau agri no rīta, celiņi nokaisīti, tiltiņu bojātie dēlīši nomainīti! Malači. Vai pašvaldības policija nevarētu pakontrolēt sunīšu staidzinātājus, lai viņi uzrāda vai ir līdzi maisiņi suņu čupiņu savākšanai. Ja nav, lai policists piedāvājas paseko gabaliņu līdzi un pasekot, kur saimnieks liks drauga dāvaniņu!
Zane

Atbilde (08.12.2017)Paldies par sniegto informāciju un piedalīšanos sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Baldones pilsētā.
Informēju Jūs, ka Baldones novada pašvaldības policijas darbinieki patrulēšanas laikā, ievērojot ētikas un kultūras normas, pievērsīs uzmanību 206.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 52.3.punkta prasību ievērošanai.
Armands Virsis
Baldones novada pašvaldības
policijas priekšnieks


Jautājums (30.10.2017) Atklāta vēstule un jautājumi Baldones novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mača k-gam. Ar šo atklāto vēstuli Jums,  kā Baldones novada domes priekšsēdētāja vietniekam, kurš ir atbildīgs par pašvaldības attīstības jautājumiem, vēlos dalīties ar savām pārdomām un analīzi kā arī uzdot dažus jautājumus par diviem, manuprāt, šodien ļoti aktuāliem jautājumiem.
Lasīt vairāk...
O.Usāns (62.14 KB)

Atbilde (23.11.2017) Paldies par Jūsu pausto viedokli. Mans viedoklis par pilsētas ceļu uzturēšanas dienestu ir līdzīgs Jums. Neuzskatu, ka lietderīgi ir likvidēt to. Bet ir nepieciešams pārskatīt vai šī organizācija darbojas pilnvērtīgi. Varbūt vajag kaut ko uzlabot vai izmainīt vai optimizēt. Kaut vai pārskatīt sētnieku darbu, lai nav situācija, ka tie pārklājas. Vajag skatīties uz visu kopumu. Mums ir gan pilsētas sētnieki, gan SIA Būks sētnieki, gan iestāžu sētnieki. Zinu, ka tur var rast optimālāku risinājumu. Pilnīgi piekrītu Jums, ka dienests veic daudz labus darbus, kas ir lētāki, nekā to veiktu ārpakalpojums. Tam ir pietiekoši laba tehniskā bāze, kuru likvidēt būtu neprāts. Neredzu iemeslu baumām par pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta likvidēšanu.

Runājot par kultūras namu, mans viedoklis ir, ka vajag vēlreiz kārtīgi izsvērt visus variantus un vienoties par optimālāko. Pastāv trīs varianti: Atjaunot veco; pārbūvēt kino; būvēt jaunu. Šis ir ļoti smags jautājums, kurš ir 7 reizes jāapspriež un tikai tad jālemj. Piekrītu Jums, ka vecais kultūras nams neatbilst mūsdienu prasībām un tā ietilpība ir par mazu. Tai pat laikā tā ir vēsturiska ēka, kuru gribās saglabāt un atjaunot. Domas ir dažādas, varbūt šo ēku izmantot citām vajadzībām (piem. bibliotēka un muzejs). Baldonē ir daudz nolaistas ēkas un ir jāmeklē risinājumi, kā savest tās kārtībā. Kā pats minējāt, arī Jūs ne visos jautājumos esat bijis vienisprātis par kultūras nama izveidi, tā pat arī man ir bažas par labāko risinājumu. Kaut vai Jūsu darbības laikā tika realizēts projekts - bērnu dārza piebūve. Biju Domes deputāts un sēdes laikā uz jautājumu vai šī piebūve atrisinās bērnu rindu uz bērnudārzu tad un perspektīvā, man atbildēja, ka atrisinās pilnībā. Ir pagājuši 3 gadi un esam tur pat, kur bijām pirms piebūves. Negribu pārmest, bet tas pierāda, ka neskatāmies perspektīvā un plašāk uz visu kopumu. Par kultūras namu tuvākajā laikā ir jānāk risinājumam. Kultūras namam ir jābūt.

Vēlreiz paldies par Jūsu interesi un visu, ko esat darījis Baldones labā.
A.Mačs


Jautājums (13.11.2017) Tā kā lēnām tuvojas Ziemassvēku laiks un drīzumā Baldone atkal tiks izrotāta, radās jautājums par Ziemassvētku galveno egli, kas jau daudzus gadus tiek rotāta skvēriņā pie policijas. Egle izskatās, ka būtu savu svētku laiku nokalpojusi. Viena puse izkaltusi, ar sausiem zariem. Vai tiešām pašvaldība plāno tādu egli rotāt kā galveno svētku rotu? Nav diez ko skaisti.
Santa

Atbilde (13.11.2017) Apskatot egli un pārrunājot situāciju secinājām, ka šogad dekorēsim šo pašu egli, pirms tam izņemot sausos zarus.
I.Vidže
Kultūras darba organizatore 


Jautājums (20.10.2017) Vēlētos noskaidrot, kas notiek vecajās sanatorijas ēkās? Esmu pamanījusi, ka kādu laiku jau tur notiek liela rosība.
Lāsma

Atbilde (30.10.2017) Baldones novada būvvaldē nav saņemts neviens būvniecības ieceres iesniegums, kas saistīts ar sanatorijas ēkām.
Ilona Pētersone
Baldones novada būvvaldes vadītāja


Jautājums (25.10.2017)  Lapegļu ielas ceļš ir palicis bedrains, un kad tas tiks savests kārtībā, kā arī jau ilgus gadus Lapegļu ielas ceļa sākumā no Vangkalnu ielas puses ir izveidojusies liela bedre (ieplaka), vienmēr braucot ar auto ir jāpadomā, kā nepareizi apstāties krustojumā, lai pasargātu auto no  bedres. Lūgums sakārtot šo mazo ceļa posmu. Tāpat arī Skolas ielas un Rīgas ielas krustojumā no grunts ceļa uz asfaltētā ceļa ir  nenolīdzināts ceļš (ceļa sākums un beigas) un arī sanākm lauzt spēkratu. Respektīvi uzlietais asfalts nav pielīdzināts grunts ceļam, lai normāli varētu izbraukt krustojumu.
Dace

Atbilde (26.10.2017) Lapegļu ielas posms tika sakārtots 25. oktobrī. Kas attiecas uz ieplaku un Skolas ielu, gaidām no piegādātāja šķembu - grants maisījumu. Solīja, ka novembra sākumā piegādās.
H. Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs
tel. 29456953.


Jautājums (22.10.2017) Kad tiks savests kārtībā Ķeguma prospekts? Ceļš ir briesmīgs - bedrains un tumšs. Bērniem un ne tikai bērniem jādodas kā nu kuram - uz skolu, darbu, bērnudārzu vai bēbīšu nodarbībām. Ceļš brīžiem dienas gaismā ir grūti izejas, kur nu vēl tumsā. Ja rokas ir brīvas var turēt tajās lukturīti, bet pa bedrēm stumjot ratus tas ir grūti izdarāms.
Aija

Atbilde (24.10.2017) Vakar, 23. oktobrī kārtējo reizi pēc šī gada lietavām Ķeguma prospekts tika nogreiderēts.  Kas attiecas par apgaismojumu, tas ir domes Attīstības daļas jautājums. 
H. Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs
tel. 29456953.


Jautājums (21.10.2017) Vai Baldones pašvaldība plāno pirmsskolas izglītības iestādē ieviest brīvpusdienas visiem bērniem?
Santa

Atbilde (23.10.2017) Baldones novada dome ir pieņēmusi izskatīšanai jautājumu par brīvpusdienu ieviešanu pirmsskolas izglītības iestādē. Un sniedz sekojošu atbildi: diemžēl uz šo brīdi Baldones novada domes 31.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.4 “Baldones novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets un speciālais budžets” šāda iespēja netika paredzēta. Baldones novada dome ir ņēmusi vērā Jūsu izteiktajā jautājumā pausto viedokli un ir pieņēmusi to zināšanai. Jautājums tiks ņemts vērā plānojot Baldones novada pašvaldības 2018. gada budžetu un tā iespējas.
Sigita Bērziņa
Juridiskā dienesta vadītāja


Pateicība (20.10.2017) Domāju, ka daudzi baldonieši nezina, kur Baldonē atrodas Jakaru ielas tiltiņš pār Ķekaviņas upi. Tas ir viens no galvenajiem celiņiem bērniem, gan pieaugušajiem, kas pārvietojas ar kājām, lai nokļūtu no Vanagkalnu ielas rajona mājām līdz skolai un Baldones centram. Manā bērnībā bija tikai necila laipiņa bez margām, pavasaros un rudeņos jau zināja pa Jakaru laipu nav ko iet, jo dubļi un aplūdis pāri netikt. Tad lūk, SAKU LIELU PALDIES Baldones ceļu uzturēšanas dienesta kolektīvam un H.Neziņa kungam  par jauno tiltiņu, uzbērto taciņu un sakopto vidi. Patiess prieks.Tagad droši var pārvietoties cauru gadu.
Evita.


Jautājums (17.10.2017) Jau ilgstoši, kā ziemā, pavasarī un rudenī Dīķa ielā pretī Pērses ielai 2, uz ceļa braucamās daļas ir izveidojusies ceļa ieplaka un braucot regulāri ar transportu iz ļoti izdangātas bedres, ka nu jau, lai tiktu iedzīvotāji un savām mājām ir jālauž transportlīdzeklis. Vai lūdzu, būtu iespējams pasekot līdzi vairāk šim ceļa posmam un rast labot radušos situāciju!?
Dace

Atbilde (18.10.2017) 17.oktobrī minētais ceļa posms tika apsekots. Lai novērstu radušos situāciju ir nepieciešams remontmateriāls ( frēzētais asfalts). Pašreiz šāda materiāla ceļu uzturēšanas dienestam nav. Tuvākajā laikā centīsimies posmu sakārtot.
H. Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs


Jautājums (06.10.2017) Sakiet lūdzu, kurš atbild par ielu apzaļumošanas sakārtošanu...? Braucot pa Mežvidu ielu, posmā, kur iela "pagriežas" pie Bērnu sociālā centra galvenajiem vārtiem ir izauguši lieli krūmi, kas aizņem ievērojamu daļu no ielas brauktuves. Krūmi, kas ir stādīti posmā no Bērnu sociālā centra galvenajiem vārtiem līdz kurinātavai, atrodas pašā ceļa malā. Izauguši un nekad nav bijuši kopti. Lapas ir sabirušas, ceļa malas ir aizaugušas un zāle ir burtiski uzaugusi uz asfalta, kas ievērojami apgrūtina automašīnu pārvietošanos (īpaši, kad šajā ceļa posmā satiekas divas pretēji braucošas automašīnas), tad vienai no automašīnām ir jāiebrauc zaļajā zonā.
Andris

Atbilde (09.10.2017) Par Jūsu vēstuli tika informēta VSAC "Rīga" filiāles "Baldone" vadība. Šī teritorija ir minētās organizācijas apsaimniekošanā. Saimniecības daļas vadītājs apsolīja tuvākajā laikā teritoriju sakopt.
H. Nezinis
Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs


Jautājums (14.09.2017) Divi jautājumi par satiksmes drošību - Baldones pilsētā pārvietojoties pa Daugavas ielu virzienā ārpus pilsētas. Gājēju un kopējai satiksmes drošībai ir paaugstināts risks negadījumiem ņemot vērā, ka gājēju celiņš neturpinās visas Daugavas ielas garumā (beidzas Daugavas ielas un Liepu Alejas krustojumā) un otra iemesla dēļ, ka praktiski visi autovadītāji pa Daugavas ielu virzienā ārpus pilsētas pārvietojas būtiski pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu kā arī ir atsevišķi cilvēkijaunieši, kas pārvietojas ar sporta auto katru nedēļu, īpaši vakaros, lielā ātrumā pa šo ielas posmu gan iebraucot gan izbraucot no pilsētas tā pārkāpjot CSN noteikumus un apdraudot Baldones iedzīvotāju dzīvības, kas pārvietojas gar ielas malu. Vai pašvaldība ir plānojusi to pagarināt gājēju celiņu Daugavas ielas garumā no Liepu Alejas virzienā ārpus pilsētas - Daugavas ielas ielas vienā vai otrā pusē?
Vai pašvaldība rastu iespēju iespēju izvietot ātrumu piespiedu samazināšanas līdzekļus šajā ielas posmā - guļošos policistus, fotoradaru, vai vismaz atgādinājumam informatīvās zīmes par maksimālo atļauto braukšanas ātrumu? Kā zināms ar 1.septembri ir palielinājusies bērnu pārvietošanās un arī pa šo ielas posmu, pa kuru ikdienā ir intensīva satiksme bērni iet uz un no skolas katru dienu.
Kaspars

Atbilde (05.10.2017) Par Daugavas ielas posmu garumā no Liepu Alejas virzienā ārpus pilsētas, pašvaldība ir saņēmusi vairākus ierosinājumus no pilsētas iedzīvotājiem, gan par gājēju celiņa izbūvi, gan ātruma ierobežojošu zīmju uzstādī&sca