A+ A

Aptaujas


Baldones novada dome aicina  novada uzņēmējus ''aktīvajā laukā'' aizpildīt aptauju līdz šā gada 23.februārim par nodarbināto personu kompetenci Jūsu uzņēmumā, neatkarīgi no saimnieciskās darbības juridiskās formas (IK,SIA un tml.). Pašvaldība 2016.gadā noslēdza apliecinājumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbību Sociālā fonda 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci'' projekta īstenošanā. Detalizētu informāciju par projektu  sniegsim tiklīdz būs paveikti visi nepieciešamie priekšdarbi. Aicinām sekot informācijai mūsu mājaslapā www.baldone.lv
Paldies par veltīto laiku!


Ekonomikas ministrija veic aptauju

Ekonomikas ministrija š.g. 20.oktobrī ir uzsākusi publiskās konsultācijas, lai apzinātu iedzīvotāju viedokli par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu teritorijās.
Aptauja ir anonīma un tās ietvaros iegūtā informācija tiks izmantota tālākām sarunām ar Veselības ministriju un slimnīcu pārstāvjiem par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu teritorijās un iespējamiem pakalpojumu sniegšanas uzlabojumiem. Aptauja pieejama:http://ej.uz/ApbeditajuDarbiba2016.


APTAUJA PAR BALDONES NOVADA DOMES KOMUNIKĀCIJU AR  IEDZĪVOTĀJIEM


BALDONES NOVADA JAUNIEŠU APTAUJA
Lai uzlabotu jauniešu ikdienu Baldones novadā un veiksmīgāk organizētu darbu ar jauniešiem (13-25 gadi), Baldones novada dome lūdz Tavu viedokli.
Aizpildi aptauju, atzīmējot savu atbildi vai ierakstot savas domas. Iepriekš pateicamies par līdzdarbību!

http://goo.gl/forms/dqg8Bh8Q50


Aicinām iesniegt priekšlikumus Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme attīstības stratēģijai

PPP biedrība Zied zeme ir uzsākusi darbu pie stratēģijas izstrādes jaunajam plānošanas periodam līdz 2020.gadam. Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones teritorijās organizēti iedzīvotāju semināri – forumi, kurā ikviens tika aicināts klātienē izteikt savu redzējumu par teritorijas attīstību līdz 2020.gadam.

Lai aptvertu pēc iespējas plašāku pretendentu loku, aicinām arī Jūs izteikt viedokli rakstiski par vēlamajiem uzlabojumiem Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones teritorijās šādās jomās:

1. vide un infrastruktūra
2. uzņēmējdarbība
3. pakalpojumi un sabiedriskās dzīves attīstība (izglītība, kultūra, sports, sociālie utt)
4. citi

Aicinām priekšlikumus izteikt konkrēti, aprakstot ideju pēc šādas formas (skatīt šeit) vai arī aizpildīt elektronisko aptauju (skatīt šeit).
Apkopotos priekšlikumus gaidīsim līdz 01.05.2015., elektroniski nosūtot Ilzei Staģītei, e-pasts: ilze@ziedzeme.lv.


BALDONES NOVADA PAŠVALDĪBAS KOMUNIKĀCIJAS PRASMES

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studente Liene ir uzrunājusi pašvaldību bakalaura darba ietvaros. Liene veic pētījumu par BALDONES NOVADA PAŠVALDĪBAS KOMUNIKĀCIJAS PRASMĒM publisko pakalpojumu sniegšanā. Aicinām iedzīvotājs būt aktīvus un izteikt viedokli. Anketa ir anonīma, visa iegūtā informācija tiks izmantota vienīgi apkopotā veidā pētījuma nolūkos.


BALDONES NOVADA APTAUJAS REZUTĀTI
Aptauja noritēja no 07.2014. līdz 09.2014. Kopā tika aptaujāti 194 novada iedzīvotāji.  Anketas mērķis bija noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Anketā tika izteikti daudz dažādi ierosinājumi un ieteikumi, kas diemžēl nav attēlojami zemāk redzamajos attēlos.