A+ A

Kontakti

Pārupes iela 3, Baldone,
Baldones novads, LV- 2125
Tālr., Fakss 67932750
e-pasts: dome@baldone.lv
Reģ.Nr. 90000031245

Banka: AS "SEB banka"
Konts: LV30UNLA0003011130719
Kods: UNLA LV 2X

Banka: AS "Swedbank"
Konts: LV89HABA0551024293520
Kods: HABALV22

Kancelejas darba laiks:
Pirmdienas: no plkst. 8.00 - 19.00
Otrdienas - ceturtdienas: no plkst. 8.00 - 17.00
Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 - 13.00
Piektdienas: no plkst. 8.00 - 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)

Domes darba laiks:

Pirmdienās: 8.00 - 12.00 un 13.00 - 19.00
Otrdienās - Ceturtdienās: 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Piektdienās: 8.00 - 14.00

Administrācija un speciālisti apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 19.00
Ceturtdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

Domes kases darba laiks:  
Pirmdienās:   8.00 -12.00  13.00 -19.00
Otrdienās - Ceturtdienas: 8.00-12.00  13.00 -17.00
Piektdienās kase nestrādā!