A+ A

Kontakti

Pārupes iela 3, Baldone,
Baldones novads, LV- 2125
Tālr., Fakss 67932750
e-pasts: dome@baldone.lv
Reģ.Nr. 90000031245

Banka: AS "SEB banka"
Konts: LV30UNLA0003011130719
Kods: UNLA LV 2X

Banka: AS "Swedbank"
Konts: LV89HABA0551024293520
Kods: HABALV22

Darba laiks:

Pirmdien 8.00 - 19.00
Piektdien 8.00 - 14.00
Otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00 - 17.00

Apmeklētājus pieņem:

Pirmdien 8.00 - 19.00
Ceturtdien 8.00 - 17.00
Pusdienas pārtraukums:
12.00 - 13.00
Piektdien bez pārtraukuma

Paziņojums
Baldones novada dome informē par kases darba laika izmaiņām.

Domes kases darba laiks:  
Pirmdiena    8.00 -12.00  13.00 -19.00
Otrdiena      8.00-12.00  13.00 -17.00
Trešdiena    8.00-12.00  13.00 -17.00
Ceturtdiena 8.00-12.00  13.00 -17.00
Piektdiena   -        kase nestrādā    

Paldies par sapratni. 
Domes administrācija.