A+ A

Ziņas

Informatīvs paziņojums Baldones iedzīvotājiem

09.08.2017.
1643_pashpolbaldone1.jpg

Sakarā ar ienākušām sūdzībām no atsevišķiem dienestiem par to, ka bieži izbraucot uz notikuma vietām nevar operatīvi atrast īpašumus, jo pie īpašumiem nav izvietotas ēku un būvju numuri vai nosaukumu plāksnes. Sakarā ar iepriekš minēto Baldones novada pašvaldības policijas darbinieki veiks īpašumu apsekošanu un pārbaudīs vai pie nekustamo īpašumu ēkām ir izvietotas īpašuma nosaukumu vai numerācijas plāksnes.

SIA “BŪKS” projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baldones pilsētā” pieslēgumu nodrošinājuma plāns

07.08.2017.
1639_1283_i1.jpg
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baldonē” II kārtas mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju Baldones novada ūdenssaimniecības aglomerācijas zonā un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā. Projektā plānots palielināt to iedzīvotāju skaitu, kuriem ir iespēja saņemt normatīvajiem aktiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu, paplašinot Baldones pilsētas aglomerācijas zonas robežās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību.

Rīgas ielas un Iecavas ielu krustojuma pārbūve Baldonē

05.08.2017.
1619_ielas_remonts.jpg

Darbus veic būvuzņēmējs: SIA "Lemminkainen"
Svarīgākie Darbi: 1. Komunikāciju izbūve krustojuma robežās (sadales tīkli, Apgaismojums, Luksofora objekta izbūve), 2. Krustojuma pārbūve, 3. Ietves izbūve, 4. Ceļa aprīkojuma uzstādīšana.
Darbu izpildes laiks: 18.jūlijs - 28.augusts. 2017. (42 dienas)
Satiksmes organizācija: Atbilstoši LVC saskaņotajām shēmām - Skatīt

BALDONES NOVADA SVĒTKI

05.08.2017.
1613_baldones_novada_svetki1.jpg

Būt kopā it visā...
7 dienas svinēt prieku!
Sajust, ka esam viens otram
Tavs novads, Baldone!

 

Svētku sveiciens!

04.08.2017.
1638_baldone2.jpg

Sveicam novada iedzīvotājus un viesus Baldones novada svētkos 2017!
Video ŠEIT

Baldones novada svētku 2017 salūts!

04.08.2017.
1637_saluts.jpg

Novada iedzīvotāji un viesi laipni aicināti uz svētku salūtu

Svētku balle

04.08.2017.
1636_vintaza.jpg

Kungi uzlūdz dāmas!

04.08.2017.
1635_bilde_1.jpg

Baldones novada svētku koncerts

Baldones garša 2017. Biezpiens

03.08.2017.
1631_biezpiens.jpg

Baldones novada svētki turpinās ar Baldones garšu 2017 Mercendarbes muižā 4.augustā plkst.18:00

Mājas dzīvnieku mīļotāji aicināti piedalīties mājas mīluļu parādē!

03.08.2017.
1624_majas_miluli1.jpg

Parāde notiks Baldones novada svētku ietvaros š.g. 5.augustā, plkst.10.00 laukumā pretī Sporta kompleksam.

Sus Dungo koncerts

01.08.2017.
1632_mg_1305.jpg

Turpinoties svētkiem  Sus Dungo koncerts 03.08.2017. Mercendarbes muižā

Koncerts LAIKS

01.08.2017.
1630_laiks.jpg

Turpinoties Baldones novada svētku nedēļas programmai - 2.augustā plkst.19:00 iedzīvotāji un viesi ir ielūgti uz koncertu LAIKS Baldones ev.lut.Baznīcā, Rīgas iela 40
 

Teatralizēts uzvedums bērniem

31.07.2017.
1627_cucumuiza.jpg

Novada svētku ietavoros paši mazākie tiek aicināti uz Čučumuižas vasaras raibumiem

Atklāta sēravota strūklaka "Vāverīte"

31.07.2017.
1626_8.jpg

Baldones novada svētku ietvaros 30.jūlijā svinīgi tika atklāta sēravota strūklaka “Vāverīte” Ceriņu parkā, Rīgas ielā 97

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

25.07.2017.
1623_lauki_web.jpg

Atbalsta mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltītā akcija VIETVĀRDU TALKA

25.07.2017.
1622_vietvardi.jpg

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latviešu valodas institūtu aicina būt aktīviem un iesaistīties Vietvārdu talkā, lai ikvienā Latvijas novadā saglabātu lingvistisko un kultūrvēsturisko bagātību - vietvārdus, kuru mūžs bieži vien nepārsniedz 50 gadu slieksni.
Talkas ietvaros vēl līdz 30. septembrim vietējos vietvārdus var reģistrēt Tautas vietvārdu datubāzē, kas pieejama www.vietvardi.lv.

Zvejas tiesības

21.07.2017.
1620_1485_1479_1473_1462_1456_1448_1380_1370_1367_1362_1354_1343_1342_1307_1297_1288_1282_i11111111111111111.jpg

Saskaņā ar MK 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”  102.punktu, novadu un republikas pilsētu pašvaldības iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu (4.pielikums)  divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim – par katru pusgadu.

Projekts “Dabas skaitīšana”

10.07.2017.
1612_dabas_skaitisana.jpg

2017.gada maija beigās Latvijas teritorijā projekta “Dabas skaitīšana” jeb “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros uzsākta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana ar mērķi iegūt zinātniski pamatotu un detalizētu informāciju par dabas vērtībām Latvijā – gan valsts un pašvaldību, gan privātajās zemēs.

SDK Degļi panākumi IX Eiropas Folkloras konkursā "Euro Folk 2017"

10.07.2017.
1611_degli_orpheus.jpg

SDK Degļi piedalījās IX Eiropas Folkloras konkursā "Euro Folk 2017"un savā grupā izcīnīja laureāta diplomu, zelta medaļu un lielo balvu "Zelta Orfejs". Ar lepnumu sirdī par latviešu deju, tautas tērpiem un mūsu zemi, esam godam aizstāvējuši Latvijas un Baldones vārdu šajā konkursā.

Piesaki savu dārzu konkursam „Baldones novada sakoptākā sēta un nams 2017”

07.07.2017.
1604_seta_2017.jpg

Cienījamais Baldones pilsētas iedzīvotāj!
Piesaki savu dārzu konkursam „Baldones novada sakoptākā sēta un nams 2017” un saņem pārsteigumu dārza dažādošanai!
 
Ir uzplaukusi vasara un pienācis laiks baldoniešiem atgādināt, ka sakopta un skaista pilsēta un tās apkārtne dara godu tās saimniekiem un iepriecina novada viesus. Mums, Baldonē, ir daudz čaklu un rūpīgu saimnieku, arī šogad Baldones novada dome organizē konkursu „Sakoptākā sēta un nams 2017”