A+ A

Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam jurista amatam

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes jurista amatam” jāiesniedz līdz 2019.gada 5.aprīļa plkst.12.00 elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv, vai jānodrošina tā iesūtīšana Baldones novada domē, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kancelejā, 104.kab. Pēc noteiktā termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izskatīti.

Kontakttālrunis 67932350

Sandras Lagzdiņas izstāde RA-KURSI / EKS-KURSI

22.03.2019
2656_sandra_lagzdina_izstade_s.jpg

No 20. marta līdz 20. aprīlim Baldones mākslas skolā apskatāma Sandras Lagzdiņas darbu izstāde RA-KURSI / EKS-KURSI. Izstādi var apskatīt Iecavas ielā 2, Baldonē darba dienās no 13.00 - 19.30.

Baldones novada dome aicina pieteikties vakantajam sabiedrisko attiecību speciālista amatam

21.03.2019
2655_informacija_277.jpg

Baldones novada dome, reģ. Nr. 90000031245, aicina pieteikties vakantajam sabiedrisko attiecību speciālista amatam.

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes sabiedrisko attiecību speciālista amatam” jāiesniedz elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv vai jānodrošina tā iesūtīšana Baldones novada domē, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kancelejā, 104.kab. līdz 08.04.2019., plkst.17:00. Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izskatīti.

Kontakttālrunis 67932350

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

19.03.2019
2654_buks_sia.jpg

Baldones novada iedzīvotājiem līdz 2019. gada 31. jūlijam ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu – DCKS), iesniedzot pirmreizējo DCKS reģistrācijas apliecinājums drukātā formātā SIA “BŪKS” birojā Rīgas ielā 67, Baldonē vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: baldonebuks@inbox.lv

Paziņojums par autotransporta ierobežojumiem

18.03.2019
2632_informacijai.jpg

Sakarā ar siltāku laika apstākļu iestāšanos un zemes atkušanu, Baldones novadā vairāku autoceļu brauktuves nespēj nodrošināt lielākas kravnesības autotransporta kustību.

Lai nepieļautu brauktuvju posmu pilnīgu sabrukšanu un pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2., 3.2., 12.punktiem, ir noteikts aizliegums pārvietoties autotransportam ar pilnu masu lielāku par 7,0 tonnām pa sekojošiem autoceļiem Baldones novadā: Ziemeļu ceļš, Lapsēnu ceļš, Vārpu ceļš, Zaļo ceļš, Sniedžu ceļš, Galiņu ceļš, Ibenetes ceļš, Vilšķērstu ceļš, Bizuļu ceļš, Spaļenieku ceļš, Reiskartu ceļš, Balku ceļš, Dekmeru ceļš.

Pasaules tuberkulozes diena 2019

18.03.2019
2653_24martspasaulestuberkulozesdiena.jpg

Kopš 1982. gada katru gadu pasaulē un arī Latvijā 24. martā tiek atzīmēta Pasaules tuberkulozes diena. Arī šogad, lai pievērstu sabiedrības uzmanību jautājumiem, kuri ir saistīti ar tuberkulozi (TB), laika posmā no 18. – 28. martam tiek organizētas dažādas aktivitātes gan Rīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās. Neskatoties uz to, ka pasaulē mirstība no tuberkulozes kopš 1990. gada samazinājās par 40%, joprojām problēma ir aktuāla.

Bezmaksas seminārs

15.03.2019
2652_1983_llkic.jpg

8. aprīlī plkst. 11.00 SIA LLKC Pierīgas konsultāciju birojā, Dārza ielā 2a, Siguldā notiks seminārs "Aktualitātes investīciju atbalsta programmu un tiešo maksājumu (VPM u.c.) apguvē 2019.gadā". Seminārs ir bez maksas. Lūgums pieteikt savu dalību e-pastā: kristine.ragaine@llkc.lv

Bezmaksas seminārs

15.03.2019
2651_1983_llkic.jpg

25. martā plkst. 11.00 SIA LLKC Pierīgas konsultāciju birojā, Dārza ielā 2a, Siguldā notiks seminārs "Aktuālie nosacījumi IIN attiecināmajām izmaksām un IIN deklarācijas aizpildīšanā". Seminārs ir bez maksas. Lūgums pieteikt savu dalību e-pastā: kristine.ragaine@llkc.lv

Bezmaksas nodarbība par ekonomisku un veselīgu uzturu

15.03.2019
2649_ekonomisks_uzturs_s.jpg

25. martā no plkst. 11.00 līdz 13.00 SAC "Baldone" Dienas centrā, Iecavas ielā 4 notiks bezmaksas nodarbība par ekonomisku un veselīgu uzturu. Nodarbību vadīs sertificēta uztura speciāliste Tatjana Tepo.

Iepriekšēja pieteikšanās pie Daigas pa tālruni +371 27 879 138

Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

14.03.2019
2648_macibaspieaugusajiemlv_4_karta_2019_gada_maijs.jpg

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" paredzēta šī gada maijā. Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības kompetencēs.

Tiks uzsākti rakšanas darbi Pļavu ielā

14.03.2019
2646_53621568_295087041184436_3672093649627250688_n.jpg

Cienījamie Baldones iedzīvotāji!

Sākot ar šī gada 14. martu, tiks uzsākti rakšanas darbi ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Pļavu ielā posmā no Dzirnavu ielas virzienā uz Pļavu ielu. Lūgums precizēt pievadus saviem īpašumiem ar SIA “LVIPROF” darbu vadītāju Genādiju  Bekasovu, tālr.: 28998690, vai SIA “RERE VIDE” darbu vadītāju Miku Laukšteinu, tālr.: 29254914 (vēlams zvanīt darba laikā).

Apstiprināts projekts par ielu apgaismojuma pilsētā infrastruktūras pilnveidi

13.03.2019
2644_ekii_lv.jpg

Pašvaldība saņēmusi Latvijas Vides investīciju fonda lēmumu par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējumu  projekta Nr. EKII-3/18 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā’’ īstenošanai. Projekts paredz  ielu apgaismojuma risinājumu 34 ielām.

Drīzumā tiks uzsākta projekta Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” īstenošana

13.03.2019
2640_sac_pirma_publicitate.jpg

Projektā Nr.4.2.2.0/17/I/086 Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone” paredzēta  pašvaldības ēkas Baldonē, Iecavas ielā 4 atjaunošana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, atbilstoši Baldones novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Projekta īstenošana tiek nodrošināta ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, kas sastāda 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. 

Laivu braucieni pa Misu

13.03.2019
2639_201904_laivas_2019_300.jpg

Baldones novada Tūrisma informācijas punkts un Olaines novada pašvaldība sadarbībā ar Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centru un laivu operatoru "Jeņču laivas" aprīlī rīko laivu braucienus-ekspedīcijas. Šopavasar iecerēti veseli trīs braucieni, un visos dosimies iekarot jauko upi Misu.

Par ūdensvada avāriju

13.03.2019
2637_informacijai.jpg

Šonakt pie Baldones ugunsdzēsēju depo ir notikusi ūdensvada avārija, līdz ar to Baldones iedzīvotājiem var būt samazināts ūdens padeves spiediens vai ūdens var nebūt nemaz. Šobrīd brigāde strādā pie avārijas likvidācijas.

Ūdens padeve varētu tikt atjaunota šodien līdz plkst. 12.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Skaidrojums par būvdarbiem uz ielām

07.03.2019
2626_53621568_295087041184436_3672093649627250688_n.jpg

Skaidrojuma raksts par sarežģīto situāciju, kas izveidojusies uz Baldones ielām sakarā ar notiekošajiem jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbiem un ar tiem saistītajiem satiksmes ierobežojumiem.

Biedrība “Sābri” aicina apmeklēt Iecavu

07.03.2019
2635_ml_6.jpg

Iecava ir mūsu kaimiņu novads, kurš vairākkārt atzīts par vienu no sakoptākajiem novadiem Zemgales reģionā. Profesionāla gida pavadībā aicinām kopīgi apmeklēt zīmīgākos Iecavas apskates objektus.

Par aizliegumu atrasties uz Baldones novadā esošo ūdenstilpju ledus

07.03.2019
2634_informacijai.jpg

Saskaņā ar rīkojumu Nr. BND/2019/1-38/38-R no 2019. gada 4. marta ir aizliegts atrasties uz Baldones novada administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju ledus. Par atrašanos uz ledus aizlieguma periodā paredzēts administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.4. pantu.

Rīkojuma izpildes kontroli veiks Baldones novada pašvaldības policija.