A+ A

Baldones novada pašvaldības policija informē!

28.12.2017
Drukāt

Baldones novada pašvaldības policija informē, ka saskaņā ar 2014.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību”  ( https://likumi.lv/ta/id/265314-kartiba-kada-novers-vardarbibas-draudus-un-nodrosina-pagaidu-aizsardzibu-pret-vardarbibu) persona kura ir cietusi no jebkāda veida vardarbības var saņemt tūlītēju aizsardzību pret vardarbību, ja varmāka apdraud cietušā dzīvību, brīvību vai veselību.

Pagaidu aizsardzību pret vardarbību cietušie var lūgt policijai un tiesai. Policijai (gan Valsts policijai, gan pašvaldības policijai) ir tiesības izbraucot uz izsaukumu, nekavējoties pieņemt lēmumu par nošķiršanu, t.i., uzlikt par pienākumu varmākam pamest mājokli, kā arī aizliegt varmākam tuvoties mājoklim un sazināties ar cietušo.

Policijas lēmums par nošķiršanu tiek izpildīts nekavējoties un ir spēkā līdz 8 dienām.

Sagatavoja
M.Zālītis
mob.20267662
mareks.zalitis@baldone.lv