A+ A

Seminārs par "Dabas skaitīšanu" Baldonē

24.11.2017
Drukāt

Informējam  par  semināriem lauksaimniekiem un mežsaimniekiem
Praktiska nodarbība mežā:
1.decembrī, 11.00 Vecumnieku novada Valles pagasta "Naudasjāņos". Mežkopis Guntis Strups dalīsies pieredzē par jaunaudžu kopšanu ar ES atbalstu; demonstrēs platību,kuru pēc baltalkšņu nociršanas atjaunojis ar priedi; pastāstīs par meža atjaunošanu zem audzes klāja, augošu koku atzarošanu /B,E/ reizē ar kopšanu, "kažoka" saglabāšanu u.c. Pieteikšanās uz semināru obligāta!!

7.decembrī 10:00 Baldones novada domē notiks seminārs par „Dabas skaitīšanu” jeb ES nozīmes biotopu kartēšanu un kā tas skars lauksaimniekus un privātos meža īpašniekus, informēs un uz klausītāju jautājumiem atbildēs Irisa Mukāne no Dabas aizsardzības pārvaldes - „Dabas skaitīšanas” projekta vadītāja. Sīkāk par biotopu variantiem pastāstīs mežu eksperte Vita Caune. Par meža īpašniekiem pieejamām bezmaksas konsultācijām, arodapmācībām un ES atbalstu meža kopšanai, atjaunošanai un ieaudzēšanai pastāstīs Rita Daščiora.
Pieteikties pie Ritas Daščioras
Rīgas reģ. MKPC nodaļas
mežsaimniecības konsultante
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv
telef. 22019356


Info par 6.decembra Mežsaimniecības konferenci šeit:
http://new.llkc.lv/lv/nozares/mezsaimnieciba/meza-nozares-konference-2017