A+ A

Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam Galvenā speciālista celtniecības jautājumos amatam

23.11.2017
Drukāt

Prasības pretendentam:
1. Augstākā izglītība inženierzinātnēs;
2. Vēlama vismaz 3 gadu pieredze līdzīgā amatā pēdējo 5 gadu laikā, kā arī 3 gadu praktiska pieredze būvdarbu vadīšanā;
3. Vēlama pieredze darbā valsts vai pašvaldības iestādē;
4. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatpienākumi, nepieciešamās zināšanas un prasmes

 1. Perspektīvo un ikgadējo būvniecības plānu sagatavošana un budžeta sastādīšana būvniecības darbu veikšanai Baldones novada pašvaldības iestādēs, pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošajos objektos.

 2. Būvniecības procesa organizēšana pašvaldības objektos, likumdošanā noteiktajā kārtībā, piesaistot uzņēmējus vai saimnieciskā kārtā:

2.1. piedalīšanās būvdarbu iepirkumu dokumentācijas izstrādē (nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošana un citu ar būvdarbu izpildi saistīto specifisko punktu izstrāde iepirkumu dokumentācijai), piedalīšanās iepirkumu procedūrās savas kompetences ietvaros;

2.2. projektēšanas darbu un būvdarbu organizēšana, vadīšana un uzraudzība. Darbu izpildei nepieciešamo dokumentu sagatavošana, darbu kvalitātes un atbilstības noslēgto līgumu prasībām kontrole. Nepieciešamības gadījumā būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu piesaiste. Piedalīšanās būvdarbu pieņemšanas komisijas darbā.

 1. Pašvaldības objektu apsekošanas organizēšana likumdošanā noteiktajā kārtībā, piedalīšanās apsekošanas procesā.

 2. Pašvaldības teritorijai izstrādājamo Topogrāfisko plānu izskatīšana un saskaņošana.

 3. Pašvaldības interešu pārstāvēšana būvju projektu izstrādes laikā citu īpašnieku objektiem (piemēram, dažādu inženierkomunikāciju, ceļu u.tml. būvniecība).

 4. Nepieciešamas zināšanas spēkā esošo normatīvo aktu prasībās amata kompetences ietvaros.

 5. Labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas)

 6. Vēlama prasme strādāt ar AutoCad un/vai MikroStation programmām.

 7. Labas komunikācijas spējas un sadarbības prasmes.

 8. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas - sarunvalodas līmenī.

Piedāvājam:

 1. Darba līgumu uz nenoteiktu laiku no 18.12.2017.

 2. Normālu darba laiku - 40 stundas nedēļā.

 3. Darba algu EUR 1170,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV ar norādēm uz atsauksmēm un izglītības dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada pašvaldības galvenā speciālista celtniecības jautājumos amatam” jāiesniedz elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv vai jānodrošina tā iesūtīšana Baldones novada domē, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kancelejā, 104.kab. līdz šā gada 8.decembrim, plkst.12:00. Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izskatīti.

Kontakttālrunis 67932350.