A+ A

Paziņojums par izsoli

03.11.2017
Drukāt

       Baldones novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod trauku mazgājamo mašīnu Metos Master HOOD 110:

Mazgāšanas jauda 60 cikli/h;
2 mazgāšanas programmas – 1 un 2 minūtes;
Mazgāšanas telpas augstums 40 mm;
Kasetes izmēri 55x500mm;
Sūknis 1,1kW;
Maksimāla patērējamā jauda 10,2kW;
Iekārtas izmēri 720*730*1410/1880mm;
Iekārtas svars 115 kg.

Izsoles vieta tiek noteikta Baldones novada dome, Pārupes iela 3, Baldone, bet izsoles laiks - 2017.gada 11.decembrī, plkst. 16.00.

Kustamās mantas izsoles sākumcena noteikta EUR 1300,-.
Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 50,-.
Izsoles dalības reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,-

Nodrošinājums jeb drošības nauda – 10% no nosacītās cenas, t.i., EUR 130,-.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē līdz 2017.gada 8.decembrim, plkst. 12:00. Reģistrēties izsolei un iepazīties ar izsoles materiāliem iespējams pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko domes pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienā vai arī citā laikā telefoniski vienojoties pa tālr.67932329 vai 27589029.