A+ A

Informācija par luksoforu darbību

01.11.2017
Drukāt

VAS Latvijas Valsts ceļi informē, ka uzstādītie luksofori Rīgas un Iecavas ielas krustojumā, sāks darboties novembra vidū.

Luksoforu objekta izbūve Baldonē tika pabeigta 28. augustā, bet lai strādātu luksofori ir nepieciešams elektrības pieslēgums, kura izbūvi atbilstoši Pieslēguma līgumam organizē AS "Sadales tīkls". Starp AS "Sadales tīkls" un VAS "Latvijas Valsts ceļi" noslēgtajā līgumā ir noteikts, ka elektrības pieslēgums tiek izbūvēts 70 dienu laikā pēc rēķina apmaksas par pieslēguma izbūvi, orientējoši tas ir novembra sākums. Pēc elektrības pieslēguma izbūves tiks uzlikts elektrības patēriņa skaitītājs un pieslēgts luksofors.

Plānots, ka luksofora objekts sāks darboties novembra vidū, ja neradīsies citi apstākļi, kas varētu aizkavēt luksofora ieslēgšanu.

Baldones novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem. Patreiz drošu bērnu nokļūšanu pāri ceļam, ceļā uz skolu, nodrošina pašvaldības policija. Aicinām iedzīvotājus ievērot satiksmes noteikumus un ceļa zīmes. 
 

Informāciju ievietoja
Attīstības nodaļa