A+ A

VPVKAC svinīgā atklāšana

10.08.2017
Drukāt

9. augustā Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra telpās viesojās pārstāvji no  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, lai svinīgi atklātu centra darbību Baldones novadā. 
Līdzīgi, kā citos novados, arī Baldonē no šā gada 1. jūlija  ir iespēja saņemt Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra  pakalpojumus Rīgas ielā 97, bibliotēkā.

Pamatojoties uz piešķirto valsts budžeta dotācijas apmēru, 2017.gadā tiks nodrošināta 13 novadu un 4 reģionālās nozīmes jaunu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveide un uzturēšana, kā arī 2015.gadā izveidoto 59 vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšana. Tādējādi 2017.gada valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centru sniegtie pakalpojumi  būs pieejami 76 pašvaldību iedzīvotājiem, arī baldoniešiem.

VPVKAC izveidošanas mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespējas klātienē pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Lauksaimniecības datu centra pakalpojumus, un saņemt savas pašvaldības pakalpojumus. Kā arī papildus saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju. Detalizēta informācija par VPVKAC ir pieejama konkrētā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

VPVKAC pieņem iesniegumu šādu VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA   pakalpojumu saņemšanai:

 • elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana;
 • lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai;
 • gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu);
 • sniedz atbalstu darbā ar EDS un VID e-pakalpojumu izmantošanā.

Pieņem iesniegumu šādu VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS pakalpojumu saņemšanai:

 • Pabalsti - apbedīšanas pabalsts; bezdarbnieka pabalsts; bērna invalīda kopšanas pabalsts; bērna kopšanas pabalsts; bērna piedzimšanas pabalsts; ģimenes valsts pabalsts; invaliditātes pensija; maternitātes pabalsts; pabalsts invalīdam; kuram nepieciešama kopšana; pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai; slimības pabalsts; invalīdam; kuram ir apgrūtināta pārvietošanās; paternitātes pabalsts; valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; vecāku pabalsts; vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram).
 • Izziņas - par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiempar reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam); par piešķirtās pensijas, pabalsta un atlīdzības apmēru; par izmaksai nosūtīto pensiju; pabalstu un atlīdzību; par VSAA ieturēto ienākuma nodokli; par prognozējamo vecuma pensijas apmēru; par izmaksātajiem pabalstiem; pensijām; atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai); par apdrošinātās personas pensijas kapitālu; par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli; par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības; par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu.
 • Sniedz konsultācijas par NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS e-pakalpojumiem - iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai; CV un vakanču portāls; karjeras pakalpojumi; informatīvās dienas e-versija; elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas metode; apmācību monitorings; darba tirgus prognozes.
 • Sniedz konsultācijas par UZŅĒMUMU REĢISTRA e-pakalpojumiem -  reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros; izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.
 • Sniedz konsultācijas par PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDES e-pakalpojumiem.
 • Sniedz konsultācijas par VALSTS ZEMES DIENESTA e-pakalpojumiem.
 • Sniedz konsultācijas par VALSTS DARBA INSPEKCIJAS e - pakalpojumiem.

Baldones VPVKAC darba laiks: P-T 12:00-19:00; C 9:00-16:00; P 9:00-17:00; S 9:00-14:00


Tārunis: 66954863
E-pasts: baldone@pakalpojumucentri.lv