A+ A

Zvejas tiesības

21.07.2017
Drukāt

Saskaņā ar MK 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”  102.punktu, novadu un republikas pilsētu pašvaldības iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu (4.pielikums)  divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim – par katru pusgadu.

Līdz brīdim, kamēr pašvaldība ar minētajām darbībām nenodarbojas un attiecīgo informāciju neapkopo, tā attiecīgos pārskatus dienestā var neiesniegt, bet tomēr ir svarīgi, lai dienestam tiktu paziņota informācija (piemēram, elektroniski), ka maksa par zvejas tiesību nomu un izmantošanu attiecīgajā periodā nav iekasēta.

Zenta Bondare
Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta
Valsts atbalsta daļas vecākā referente

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

+371 67027204

www.lad.gov.lv