A+ A

Labdarības fonds Biedrība “Pēc ugunsgrēka”

04.07.2017
Drukāt

Mēs esam  labdarības fonds “Pēc Ugunsgrēka”, kas sniedz palīdzību cilvēkiem pēc ugunsgrēka.
Mēs, ar ziedotāju palīdzību, sniedzam cietušajiem nepieciešamās sadzīves mantas un sadzīves tehniku.
Palīdzēsim ugunsgrēkā cietušajiem atgriezties normālā dzīvē!

Labdarības fonds Biedrība “Pēc Ugunsgrēka” ir izveidots, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri ir cietuši ugunsgrēkā vai dabas katastrofā. Šī fonda dibinātāji ir cilvēki, kuri tiešām zina, kas ir ugunsgrēks. Viens no labdarības fonda "Pēc ugunsgrēka" dibinātājiem ir ar 15 gadu ugunsdzēsēja darba pieredzi un zina, kādas ir ugunsgrēka sekas. Fonda mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik grūti ir atgūties pēc tik briesmīga notikuma, kā ugunsgrēks. Labdarības fonds Biedrība "Pēc Ugunsgrēka" jau ir palīdzējis lielām ģimeņu skaitam visā Latvijā. Cilvēkiem, kuri ir cietuši ugunsgrēkā, nepieciešams pilnīgi viss, sākot no vienkāršiem sadzīves priekšmetiem – piemēram, gultas veļa, apģērbs, trauki – un beidzot ar sadzīves tehniku. Vienai ģimenei pat tika uzdāvināts kaķis, jo iepriekšējais gājis bojā ugunsgrēka laikā. Fondam ir sava aprīkota noliktava Buļļu ielā 45, Rīgā, kur var ziedot priekšmetus vai sadzīves tehniku. Diemžēl visdārgākais posms ir mājokļa atjaunošana. Pat ja sienas ir saglabājušās, varēja sadegt logi vai jumts. Kā mēs visi zinām, bez tā visa nav iespējams dzīvot normālu dzīvi.

Visi kopā mēs varam palīdzēt šiem cilvēkiem.

Благотворительный фонд Общество “Pēc Ugunsgrēka” создан для помощи людям, пострадавшим после пожара и природных катастроф. Создателями этого фонда являются люди, которые не понаслышке знают, что такое пожар. Один из основателей Благотворительного фонда Общество “Pēc Ugunsgrēka” имеет 15-летний опыт работы пожарным и знает по работе, как страдают люди после пожара. Целью фонда является донести до общества то, как тяжело бывает восстановиться после такого страшного события, как пожар. Благотворительный фонд Общество “Pēc Ugunsgrēka” уже оказал помощь огромному количеству семей по всей Латвии. Люди, пострадавшие после пожара, нуждаются абсолютно во всем, начиная от простых бытовых вещей – таких, как постельное белье, одежда, столовые приборы – и заканчивая бытовой техникой. Одной семье даже был подарен домашний любимец, потому что предыдущий не выжил после пожара. У фонда имеется свой оборудованный склад по адресу улица Буллю 45, Рига, в который люди, желающие сделать пожертвования, могут привезти вещи или бытовые приборы. К сожалению, самая большая материальная составляющая – это, конечно же, восстановление жилища. Даже если стены дома сохранились, в доме могли сгореть, например, окна или крыша. Как мы все понимаем, без этого невозможно нормально жить дальше.

Вместе мы можем помочь этим людям.

Tālr.: +371 20110020
www.pecugunsgreka.lv
Facebook: https://www.facebook.com/pecugunsgreka.lv/
 

Ziedojumus ir iespējams veikt pārskaitot tos uz:      
Banka: Nordea Bank AB latvijas filiāle  

Saņēmējs: Biedrība “Pēc ugunsgrēka” 
Kods: NDEA LV 2X                

Reģ. Nr.: 40008257565     
Norēķinu konts: LV 67 NDEA 0000 0848 7027 2