A+ A

Kultūras pasākumu plāns

APRĪĻA NORIŠU PLĀNS BALDONES NOVADĀ            

PII „VĀVERĪTE”
• 11. aprīlī - pasākums Pierīgas pedagogiem
„Dziedādama vāverīte sev apkārt danci grieza”
• 13. aprīlī - pedagogu Lieldienu izrāde bērniem.
• 18.–21. aprīl - Projektu nedēļa „Krāsu nedēļa”.
• 20. aprīlī - tematisks pasākums „Krāsu virpulis”.

VIDUSSKOLA
• 20. aprīlī - 17.00 Interešu diena. Koncerts vecākiem.
• 26. aprīlī - ielu stafetes.
• 28. aprīlī - noslēdzas konkurss „Labākā klase 2016”.
• 28. aprīlī - noslēdzas konkurss „Labie darbi”.

CITI PASĀKUMI
• 9. aprīlī - tirgus laukumā – gadatirgus.
• 16. aprīlī - 15.00 skvērā – „Lieldienu lustes”.
• 17. aprīlī - 12.00 kultūras centrā bērnu vokālais konkurss
„Baldones Cālis 2017” (ja pieteiksies vismaz pieci konkursanti).

 

Meistaru dienas Baldonē šogad notiek no 31. gada marta līdz 2. aprīlim!