A+ A

Kultūras pasākumu plāns

MAIJA PASĀKUMU PLĀNS BALDONES NOVADĀ            

PII „VĀVERĪTE”
8., 9.,10.,11. maijā Mātes dienas pasākumi.
24., 25., 26. maijā sagatavošanas grupu izlaidumi.
31. maijā Sporta svētki.

VIDUSSKOLA
10. maijā 17.00 pieņemšana pie direktores.
12. maijā Pēdējais zvans 9. un 12. klasei.
24.–30. maijā Projektu nedēļa.
31. maijā Svinīgā svētku līnija. Liecību izdošana.
26. aprīlī - ielu stafetes.

MŪZIKAS SKOLA
11. maijā 14.00 Koncerts māmiņām (1.–4. kl.)
12. maijā 13.00 Pēdējais zvans 9. klasei.
19. maijā 19.00 Instrumentālā ansambļa „MUZI-FI” koncerts
(spēlē akordeona klases, klavieru klases, ģitāras klases, sitaminstrumentu klases audzēkņi).
31. maijā 10.00 Baltās pils svētki.

BIBLIOTĒKA
Grāmatu izstādes:
2. maijā Alfrēdam Dziļumam – 110.
14. maijā Mātes diena.
„Tālā, tuvā Amerika” – Dž.Kenedijam – 100.

MĀKSLAS SKOLA
11. maijā „Mākslas dienas 2017”.
Programmā:
Plkst. 15.00–16.00 Daugavas ielā 2a Atvērto durvju diena. Mākslas akcijas un foto kopā ar Salvadoru Dalī. Pie Mikelandželo sienas pulcēšanās Mākslas gājienam.
16.15 Mākslas gājiens.
16.30 Baldones baznīcā Baldones Mākslas studijas izstādes atklāšana.
17.00 Iecavas ielā 2 Baldones Mākslas skolas audzēkņu izstādes atklāšana.

KULTŪRAS CENTRS
4. maijā 12.00 Baltā galdauta svētki. „Latvija. Mana tauta. Es. Es nāku pie balta galdauta ar to, kas manai tautai svēts – maize, medus... viss, kas to raksturo!”
Tikšanās ar etnomuzikologu, komponistu, mūziķi Valdi Muktupāvelu.
6. maijā konkurss „Vāverciema lakstīgala 2017” (ja pieteiksies vismaz 5 dalībnieki).

CITI PASĀKUMI
20. maijā 18.00 pie domes ēkas Muzeju nakts.
12. maijā 19.00 vidusskolas zālē Mātes dienas koncerts.
26. maijā 19.00 vidusskolas zālē pašdarbnieku atrādīšanās koncerts „Sveika, vasara!”