A+ A

Kultūras pasākumu plāns

MARTA NORIŠU PLĀNS BALDONES NOVADĀ            

BIBLIOTĒKA
...jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
janvārī, februārī, martā...
15. martā 18.00 „Tikšanās ar literāti MĀRU ZĀLĪTI”.

GRĀMATU IZSTĀDES
Divu ievērojamu aizrobežu autoru jubilejas:
6. martā –
„G.G.Markesam – 90”,
18. martā – „Dž.Apdaikam – 85”.
27. martā - STARPTAUTISKĀ TEĀTRA DIENA
2017. gadā ievērojamas jubilejas latviešu aktieriem un režisoriem – E.Radziņai, O.Dunkeram, B.Indriksonei, Z.Neimanim, K.Pamšem, J.Strengm, K.Auškāpam, U.Pūcītim, G.Placēnam, L.Ozoliņai, H.Liepiņam

VIDUSSKOLA
7. martā
– Vecāku diena.
8. martā – Ekodiena.
23. martā – Dambretes sacensības.
24.–25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
31. martā – „Joku dienu gaidot.
Tērpu parāde „BRĪNUMAINĀS PĀRVĒRTĪBAS””.

MŪZIKAS SKOLA
8. martā
, 18.00 – koncerts „SPĒLĒ ZĒNI”.
31. martā, 18.00 – koncerts „VECAIS RATIŅŠ” (kultūras centrā).

PII „VĀVERĪTE”
1. martā
– Meteņi.
20.–24. martā – Projektu nedēļa „Iepazīsim skatuves mākslu”.
29. martā, 17.00 Atskaites koncerts „DZIESMU UN DEJU KAMOLĪTIS”.

KULTŪRAS CENTRS
18. martā
, 17.00. CIRKS. Izklaidējoša cirka programma.
25. martā, 14.00 – Politiski represēto piemiņas pasākums.
27. martā, 18.00 – Leļļu teātra izrāde bērniem „PASAKA PAR PĪLĒNU”.

SPORTA CENTRS
11. martā,
19.00 – lielu un mazu Baldones dejotāju koncerts „DEJAS TINU KAMOLĀ”.

KINO
No 3. līdz 9. martam –
latviešu filma „SVINGERI”.
Latviešu valodā, 1,25 min. Līdz 16 gadu vecumam skatīties neiesaka.

Meistaru dienas Baldonē šogad notiks no 31. gada marta līdz 2. aprīlim!