A+ A

Kontaktinformācija

Adrese: m."Pārupes", Baldones pag., Baldones novads, LV-2125
Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 108. kabinetā
Pirmdien 
no 8.00- 12.00 un 13.00 - 19.00
Ceturtdien no 8.00- 12.00 un 13.00 - 17.00

Amats

Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 E-pasts

Kultūras darba organizatore

Inta Vidže

67932458

29151386

inta.vidze@baldone.lv