A+ A

"Baldones ziņas" 2019

UZMANĪBU!

Baldones novada domes izdevumam "Baldones Ziņas" mainīta e-pasta adrese.
Turpmāk saziņai lūdzam izmantot e-pasta adresi baldoneszinas@baldone.lv

Informatīvie materiāli jāiesniedz līdz mēneša 20. datumam.

Izdevums "Baldones Ziņas" iznāk mēneša pirmajā nedēļā.


"Baldones Ziņas", 2019. gada janvāris (9.16 MB)