A+ A

"Baldones ziņas" 2018

UZMANĪBU!

Baldones novada domes izdevumam "Baldones Ziņas" mainīta e-pasta adrese.
Turpmāk saziņai, lūdzam, izmantot e-pasta adresi baldoneszinas@baldone.lv

Informatīvie materiāli jāiesniedz līdz mēneša 15. datumam.


"Baldones ziņas", 2018. gada janvāris (3.30 MB)